Aktuality

Vyhlášení 3. kola soutěže PRIMUS

Opatřením rektora č. 4/2018 bylo vyhlášeno 3. kolo soutěže Primus.

V návaznosti na Opatření děkana č. 8 /2014 prosíme zájemce o zaslání vyplněné Žádosti o podání projektu na adresu Projektového a grantového centra do 19. 3. 2018!!

Následně obdrží všichni zájemci podrobné informace k podávání přihlášek i k práci v aplikaci UK.

22. únor 2018 75 kri

Výzva k podání rakousko-českých návrhů projektů v základním výzkumu

Informace k dotačnímu titulu Rakouské agentury pro vědu FWF a GA ČR.

12. únor 2018 70 hor

Česko-bavorské projekty 2018

Informace o podpoře projektů bavorských vysokých škol s českým partnerem.

5. únor 2018 62 hor

Inovační vouchery III. výzva z OP PIK

Informace o vyhlášené výzvě v programu Inovační vouchery Operačního programu OP PIK.

17. leden 2018 90 hor

Výzvy H2020 v roce 2018 se zaměřením na oblast zdraví

Informace o otevřených výzvách pro podávání projektů v oblasti zdraví.

9. leden 2018 91 hor

5. kolo interní soutěže GAMA UK

Podrobné informace o vyhlášení interní soutěže GAMA UK na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

24. listopad 2017 143 hor

TAČR - Vyhlášení veřejné soutěže programu THÉTA

Informace o programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA.

14. listopad 2017 115 hor

Výzvy H2020 v oblasti zdraví v roce 2018

Informace o harmonogramu výzev programu na rok 2018.

6. listopad 2017 138 hor

INTER-EXCELLENCE podprogram INTER-COST

Informace o předpokládaném datu vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích.

17. říjen 2017 154 hor

Vyhlášení 15. kola GA UK

Informace o vyhlášené soutěži.

15. září 2017 277 hor

Harmonogram výzvy CELSA pro rok 2018

Informace o připravované výzvě v rámci fondu CELSA.

14. září 2017 165 hor

European Health Innovation Event

Informace o networkingové akci KU Leuven.

14. září 2017 146 hor

Plzeňské podnikatelské vouchery 2017–18

Informace o vyhlášené výzvě v programu podpory spolupráce podniků a výzkumných organizací v Plzeňské metropolitní oblasti.

31. srpen 2017 267 hor

Vyhlášení 14. kola GA UK

Informace o vyhlášení 14. kola GA UK v Praze.

18. září 2015 1060 okri

E-learningový kurz Mediální techniky

V rámci projektu Popularizace vědy máme k dispozici elektronický interaktivní kurz "Mediální techniky", který rozebírá nejdůležitější témata stejnojmenného a velmi úspěšného prezenčního kurzu.

20. květen 2015 2691 hor

JIC voucher

23. březen 2015 2211 hor

Konference Industry Meets Academia

18. březen 2015 1638 hor

Infoday HORIZONT2020

10. únor 2015 1655 hor

2. kolo interní soutěže GAMA

12. leden 2015 2095 hor

Norské fondy a fondy EHP – Spolupráce škol a stipendia CZ07

Informace o Česko-slovenském kontaktním semináři, který vyhlašuje Dům zahraniční spolupráce v rámci programu Norské fondy a fondy EHP – Spolupráce škol a stipendia CZ07.

4. srpen 2014 1082 hor

Horizont 2020 - nabídka spolupráce v projektu

Španělská univerzita Rovira i Virgili hledá partnery pro svůj projekt se zaměřením na výzkum rovnosti pohlaví.

22. červenec 2014 2010 hor

Informační schůzka IGA MZ

26. červen 2014 2415 hor

IGA MZ

19. červen 2014 3066 hor

OP VVV - mapování zájmu

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (v gesci MŠMT) bude v letech 2014-2020 nástrojem pro poskytnutí podpory ze strukturálních fondů EU. Bude v něm mj. kladen důraz na spojení požadavků fakult do celouniverzitních projektů. Odbor strategického rozvoje UK proto provádí průzkum zájmu na fakultách. 

7. květen 2014 2728 hor

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ odborný asistent - Klinika pneumologie a ftizeologie LF v Plzni

Děkan Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení na obsazenípracovní [...]

18. leden 2018 1

Ostatní
Vedoucí Ediční komise

S platností od 1. března 2017 byla do vedení Ediční komise jmenována doc. MUDr. Libuše Čeledová, [...]

23. únor 2017

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém