Aktuality

INTER-EXCELLENCE podprogram INTER-COST

Informace o předpokládaném datu vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích.

17. říjen 2017 13 hor

Vyhlášení 15. kola GA UK

Informace o vyhlášené soutěži.

15. září 2017 106 hor

Harmonogram výzvy CELSA pro rok 2018

Informace o připravované výzvě v rámci fondu CELSA.

14. září 2017 64 hor

European Health Innovation Event

Informace o networkingové akci KU Leuven.

14. září 2017 56 hor

Plzeňské podnikatelské vouchery 2017–18

Informace o vyhlášené výzvě v programu podpory spolupráce podniků a výzkumných organizací v Plzeňské metropolitní oblasti.

31. srpen 2017 131 hor

Jihočeské podnikatelské vouchery

Informace o vyhlášení výzvy na podporu spolupráce podniků v Jihočeském kraji a výzkumných organizací z celé ČR.

24. srpen 2017 91 hor

Dvanáctá výzva iniciativy IMI2

Informace o vyhlášené výzvě, která podporuje oblasti, které jsou skutečně naléhavé - aktuálně jde například o výzkum Alzheimerovy choroby.

22. srpen 2017 97 hor

TA ČR vyhlásila 1.veřejnou soutěž programu ÉTA

Informace o programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.

16. srpen 2017 89 hor

Nadační fond Neuron na podporu vědy Expedice Neuron

Informace o vyhlášení dalšího ročníku projektu.

16. srpen 2017 85 hor

Centralizovaný rozvojový program pro VVŠ pro rok 2018 (CRP)

Informace o vyhlášené výzvě pro centralizované rozvojové projekty.

18. červenec 2017 188 hor

Vyhlášení veřejné soutěže INTER ACTION ČR - Ruská federace

Informace o vyhlášené soutěži na podporu projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji se zaměřením na česko-ruskou spolupráci.

13. červenec 2017 163 hor

Česko-Bavorské výzkumné projekty s dobou řešení 2018-2020

Informace o vyhlášené výzvě na podporu mladých vědeckých pracovníků z Bavorska a Česka.

7. červenec 2017 236 hor

Vyhlášení 2.kola soutěže UNCE

Informace o vyhlášené soutěži Univerzitních výzkumných center (UNCE)

6. červen 2017 225 hor

Vyhlášení 5. veřejné soutěže programu DELTA

Informace o vyhlášené soutěži.

5. červen 2017 230 hor

Záznam semináře Projektové příležitosti

Záznam semináře pořádaného ve spolupráci s Evropským centrem UK najdete na tomto odkazu.

3. květen 2017 281 hor

Výzva k podávání projektů Mobility MŠMT - Rakousko

Informace o vyhlášené výzvě MŠMT k podávání návrhů společných česko-rakouských projektů s dobou řešení 2018-2019.

24. duben 2017 324 hor

Výzva k podávání projektů Mobility MŠMT - Spolková republika Německo

Informace o vyhlášené výzvě MŠMT k podávání návrhů společných česko-německých návrhů projektů s dobou řešení 2018-2019.

24. duben 2017 297 hor

Výzva k podávání projektů Mobility MŠMT - Francie

Informace o výzvě MŠMT pro podávání návrhů společných česko-francouzských výzkumných projektů.

24. duben 2017 296 hor

Vyhlášení 14. kola GA UK

Informace o vyhlášení 14. kola GA UK v Praze.

18. září 2015 886 okri

E-learningový kurz Mediální techniky

V rámci projektu Popularizace vědy máme k dispozici elektronický interaktivní kurz "Mediální techniky", který rozebírá nejdůležitější témata stejnojmenného a velmi úspěšného prezenčního kurzu.

20. květen 2015 2258 hor

JIC voucher

23. březen 2015 1875 hor

Konference Industry Meets Academia

18. březen 2015 1407 hor

Infoday HORIZONT2020

10. únor 2015 1512 hor

2. kolo interní soutěže GAMA

12. leden 2015 1918 hor

Norské fondy a fondy EHP – Spolupráce škol a stipendia CZ07

Informace o Česko-slovenském kontaktním semináři, který vyhlašuje Dům zahraniční spolupráce v rámci programu Norské fondy a fondy EHP – Spolupráce škol a stipendia CZ07.

4. srpen 2014 783 hor

Horizont 2020 - nabídka spolupráce v projektu

Španělská univerzita Rovira i Virgili hledá partnery pro svůj projekt se zaměřením na výzkum rovnosti pohlaví.

22. červenec 2014 1811 hor

Informační schůzka IGA MZ

26. červen 2014 2052 hor

IGA MZ

19. červen 2014 2728 hor

OP VVV - mapování zájmu

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (v gesci MŠMT) bude v letech 2014-2020 nástrojem pro poskytnutí podpory ze strukturálních fondů EU. Bude v něm mj. kladen důraz na spojení požadavků fakult do celouniverzitních projektů. Odbor strategického rozvoje UK proto provádí průzkum zájmu na fakultách. 

7. květen 2014 2455 hor

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ- Odborný asistent - Ústav histologie a embryologie

Děkan Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení na obsazenípracovní [...]

4. říjen 2017 1

Výběrová řízení
Vyběrové řízení Odborný asistent Ústavu sociálního a posudkového lékařství LF v Plzni

Děkan Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení na obsazenípracovní [...]

18. září 2017

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy v Praze

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém

MOODLE

E-learningový portál LF UK v Plzni

MEFANET

Výukový portál LF UK v Plzni