Aktuality

5. kolo interní soutěže GAMA UK

Podrobné informace o vyhlášení interní soutěže GAMA UK na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

24. listopad 2017 72 hor

TAČR - Vyhlášení veřejné soutěže programu THÉTA

Informace o programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA.

14. listopad 2017 47 hor

Výzvy H2020 v oblasti zdraví v roce 2018

Informace o harmonogramu výzev programu na rok 2018.

6. listopad 2017 64 hor

INTER-EXCELLENCE podprogram INTER-COST

Informace o předpokládaném datu vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích.

17. říjen 2017 69 hor

Vyhlášení 15. kola GA UK

Informace o vyhlášené soutěži.

15. září 2017 196 hor

Harmonogram výzvy CELSA pro rok 2018

Informace o připravované výzvě v rámci fondu CELSA.

14. září 2017 113 hor

European Health Innovation Event

Informace o networkingové akci KU Leuven.

14. září 2017 100 hor

Plzeňské podnikatelské vouchery 2017–18

Informace o vyhlášené výzvě v programu podpory spolupráce podniků a výzkumných organizací v Plzeňské metropolitní oblasti.

31. srpen 2017 184 hor

Jihočeské podnikatelské vouchery

Informace o vyhlášení výzvy na podporu spolupráce podniků v Jihočeském kraji a výzkumných organizací z celé ČR.

24. srpen 2017 137 hor

Dvanáctá výzva iniciativy IMI2

Informace o vyhlášené výzvě, která podporuje oblasti, které jsou skutečně naléhavé - aktuálně jde například o výzkum Alzheimerovy choroby.

22. srpen 2017 139 hor

TA ČR vyhlásila 1.veřejnou soutěž programu ÉTA

Informace o programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.

16. srpen 2017 135 hor

Nadační fond Neuron na podporu vědy Expedice Neuron

Informace o vyhlášení dalšího ročníku projektu.

16. srpen 2017 131 hor

Centralizovaný rozvojový program pro VVŠ pro rok 2018 (CRP)

Informace o vyhlášené výzvě pro centralizované rozvojové projekty.

18. červenec 2017 242 hor

Vyhlášení veřejné soutěže INTER ACTION ČR - Ruská federace

Informace o vyhlášené soutěži na podporu projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji se zaměřením na česko-ruskou spolupráci.

13. červenec 2017 202 hor

Česko-Bavorské výzkumné projekty s dobou řešení 2018-2020

Informace o vyhlášené výzvě na podporu mladých vědeckých pracovníků z Bavorska a Česka.

7. červenec 2017 285 hor

Vyhlášení 14. kola GA UK

Informace o vyhlášení 14. kola GA UK v Praze.

18. září 2015 971 okri

E-learningový kurz Mediální techniky

V rámci projektu Popularizace vědy máme k dispozici elektronický interaktivní kurz "Mediální techniky", který rozebírá nejdůležitější témata stejnojmenného a velmi úspěšného prezenčního kurzu.

20. květen 2015 2467 hor

JIC voucher

23. březen 2015 2050 hor

Konference Industry Meets Academia

18. březen 2015 1507 hor

Infoday HORIZONT2020

10. únor 2015 1579 hor

2. kolo interní soutěže GAMA

12. leden 2015 1997 hor

Norské fondy a fondy EHP – Spolupráce škol a stipendia CZ07

Informace o Česko-slovenském kontaktním semináři, který vyhlašuje Dům zahraniční spolupráce v rámci programu Norské fondy a fondy EHP – Spolupráce škol a stipendia CZ07.

4. srpen 2014 931 hor

Horizont 2020 - nabídka spolupráce v projektu

Španělská univerzita Rovira i Virgili hledá partnery pro svůj projekt se zaměřením na výzkum rovnosti pohlaví.

22. červenec 2014 1905 hor

Informační schůzka IGA MZ

26. červen 2014 2225 hor

IGA MZ

19. červen 2014 2900 hor

OP VVV - mapování zájmu

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (v gesci MŠMT) bude v letech 2014-2020 nástrojem pro poskytnutí podpory ze strukturálních fondů EU. Bude v něm mj. kladen důraz na spojení požadavků fakult do celouniverzitních projektů. Odbor strategického rozvoje UK proto provádí průzkum zájmu na fakultách. 

7. květen 2014 2583 hor

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výsledek VŘ - Asistent VŠ - Ústav histologie a embryologie

                          OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ   [...]

11. prosinec 2017 1

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku výběrového řízení - Odborný asistent Ústavu hygieny a preventivní medicíny LF UK

Dne 10.10.2017 proběhlo výběrové řízení na pozici Odborný asistent Ústavu hygieny a preventivní [...]

4. prosinec 2017

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku výběrového řízení - Odborný asistent Ústavu sociálního a posudkového lékařství.

Dne 2.11.2017 proběhlo výběrové řízení na pozici Odborný asistent Ústavu sociálního a posudkového [...]

4. prosinec 2017

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém