Aktuality

Čtvrtá výzva Výzkumného fondu CELSA

Informace o vyhlášené výzvě na podporu spolupráce mezi výzkumníky institucí zapojených do aliance CELSA.

23. srpen 2019 157 hor

Veřejná soutěž INTER VECTOR

Informace o vyhlášení veřejné soutěže na podporu zastoupení české vědecké komunity v řídících orgánech špičkových mezinárodních institucí výzkumu a vývoje nevládního charakteru.

26. červenec 2019 185 hor

Stipendium pro vědkyně - matky

Informace o projektu Nadačního fondu Alzheimer s cílem zlepšit situaci a postavení žen matek v jejich profesním vědeckém životě a umožnit jim skloubit vědeckou kariéru s péčí o děti.

26. červenec 2019 218 hor

Centralizovaný rozvojový program pro VVŠ pro rok 2020 (CRP)

Informace o vyhlášeném programu na podporu sdílení kapacit a vytváření sítí vysokch škol v České republice.

28. červen 2019 260 hor

První veřejná soutěž DELTA 2

Informace o vyhlášené výzvě na podporu aplikovaného výzkumu.

26. červen 2019 196 hor

Plzeňské podnikatelské vouchery

Informace o vyhlášené výzvě na podporu spolupráce podniků a výzkumných organizací v Plzeňské metropolitní oblasti.

6. červen 2019 215 hor

TA ČR - 1. veřejná soutěž Programu TREND

Informace o vyhlášené výzvě na podoru výzkumu a experimentálního vývoje.

23. květen 2019 278 hor

Vyhlášení jednostupňové veřejné soutěže o účelovou podporu MZ na léta 2020 – 2023

Informace o vyhlášené výzvě na podporu projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících vyhlášený Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026

16. květen 2019 277 hor

Online seminář Writing an effective grant application

Informace o bezplatném webináři zaměřeném na efektivní psaní projektovách návrhů.

26. duben 2019 289 hor

Česko-polské výzkumné projekty

Informace o vyhlášené výzvě na podporu česko-polských výzkumných projektů s dobou řešení 2020 - 2021.

24. duben 2019 290 hor

Česko-německé výzkumné projekty

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-NĚMECKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ V RÁMCI AKTIVITY MOBILITY S DOBOU ŘEŠENÍ 2020-2021

2. duben 2019 355 hor

Program INTER ACTION - Indie

Informace o vyhlášené výzvě na podporu meinárodní spolupráce ve výzkumu a  vývoji.

1. duben 2019 387 hor

Infoden Bio-based Industries JU 2019

Informace o plánovaném infodni organizovaném TC AV ČR.

25. březen 2019 353 hor

Call for applications: 15 vacancies for early career researchers

Clinical, basic and translational research topics in the area of peritoneal dialysis and cardiovascular disease (MSCA ITN)

19. březen 2019 363 hor

Školení zaměřené na MSCA Actions a ERC

Informace o připravovaných vzdělávacích aktivitách v roce 2019.

25. březen 2019 383 hor

STARS@UNIPD call

STARS Starting Grants (STARS-StG) are designed to fund promising PIs who have been awarded their first doctoral degree within a minimum of 2 and a maximum of 7 years (prior to 30 November 2018) and are about to establish their own research team and/or starting their own independent research.

19. březen 2019 381 hor

MPO Inovační vouchery IV výzva

Informace o vyhlášené výzvě na rozvoj komunikace a sdílení know-how a poznatků mezi podnikovou a výzkumnou sférou.

4. únor 2019 515 hor

Vyhlášení 6. národní výzvy podprogramu INTER-EUREKA

Informace o vyhlášené výzvě na podporu mezinárodní spolupráce malých, středních a velkých podniků, které ve své podnikatelské činnosti mají rovněž aktivity výzkumu a vývoje, a jejich spolupráci s univerzitami, výzkumnými organizacemi a centry.

4. únor 2019 424 hor

VES InterAction - česko-bavorská spolupráce

Informace o vyhlášené soutěži na podporu česko-bavorské výzkumné spolupráce v základním a aplikovaném výzkumu.

1. únor 2019 491 hor

Výzva k podání rakousko-českých návrhů projektů v základním výzkumu

Informace o vyhlášené  výzvě na podporu bilaterálních rakousko českých projektů základního výzkumu.

24. leden 2019 450 hor

Výzva Iniciativy společného programování Antimikrobiální rezistence

Informace o vyhlášené výzvě iniciativy Společného programování „Antimikrobiální rezistence“ (JPIAMR) 

17. prosinec 2018 429 hor

Podpora projektů spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru

Informace o výzvě  Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu projeků spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru pro rok 2019.

14. prosinec 2018 434 hor

Vyhlášení 3. kola soutěže PRIMUS

Opatřením rektora č. 4/2018 bylo vyhlášeno 3. kolo soutěže Primus.

V návaznosti na Opatření děkana č. 8 /2014 prosíme zájemce o zaslání vyplněné Žádosti o podání projektu na adresu Projektového a grantového centra do 19. 3. 2018!!

Následně obdrží všichni zájemci podrobné informace k podávání přihlášek i k práci v aplikaci UK.

22. únor 2018 614 kri

Vyhlášení 14. kola GA UK

Informace o vyhlášení 14. kola GA UK v Praze.

18. září 2015 1691 okri

JIC voucher

23. březen 2015 2893 hor

Konference Industry Meets Academia

18. březen 2015 2181 hor

Infoday HORIZONT2020

10. únor 2015 2297 hor

2. kolo interní soutěže GAMA

12. leden 2015 2738 hor

Norské fondy a fondy EHP – Spolupráce škol a stipendia CZ07

Informace o Česko-slovenském kontaktním semináři, který vyhlašuje Dům zahraniční spolupráce v rámci programu Norské fondy a fondy EHP – Spolupráce škol a stipendia CZ07.

4. srpen 2014 1946 hor

Horizont 2020 - nabídka spolupráce v projektu

Španělská univerzita Rovira i Virgili hledá partnery pro svůj projekt se zaměřením na výzkum rovnosti pohlaví.

22. červenec 2014 2640 hor

Informační schůzka IGA MZ

26. červen 2014 3213 hor

OP VVV - mapování zájmu

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (v gesci MŠMT) bude v letech 2014-2020 nástrojem pro poskytnutí podpory ze strukturálních fondů EU. Bude v něm mj. kladen důraz na spojení požadavků fakult do celouniverzitních projektů. Odbor strategického rozvoje UK proto provádí průzkum zájmu na fakultách. 

7. květen 2014 3459 hor

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení Profesor Gynekologicko-porodnická klinika

In Pilsen 29. 8. 2019   The Dean of the Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University invites [...]

31. srpen 2019

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent Ústav anatomie

V Plzni 28. 8. 2019 Č. j.: UKLFP/251108/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

30. srpen 2019 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent/Odborný asistent Kardiologická klinika

V Plzni dne 13. 8. 2019 Č. j.: UKLFP/240767/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

13. srpen 2019 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém