Aktuality

Vyhlášení třetí veřejné soutěže Ministerstva vnitra ČR

Informace o vyhlášené veřejné soutěži.

21. září 2018 28 hor

Vyhlášení veřejné soutěže INTER-ACTION.

Informace o vyhlášené výzvě na podávání návrhů česko-čínských projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.

21. září 2018 23 hor

Avízo výzvy EuroNanoMed3 2019

Avizo nové výzvy TA ČR na podporu projektů v oblasti nanomedicíny.

19. září 2018 27 hor

16. kolo soutěže GA UK

informace o vyhlášení 16. kola soutěže GA UK.

18. září 2018 57 hor

Třetí výzva Výzkumného fondu CELSA

Informace o výzvě pro rok 2018/2019.

17. září 2018 29 hor

Workshop zaměřený na Data management

Informace o plánovaném workshopu UK na téma Data management and Open Science.

30. srpen 2018 64 hor

Veřejná soutěž programu INTER-TRANSFER

Informace o vyhlášené veřejné soutěži programu INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-TRANSFER na podporu projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.

2. srpen 2018 67 hor

Vyhlášení výzvy ERA Chairs 2019

Informace o výzvě na podporu zvýšení excelence ve vědě a výzkumu v programu H2020.

27. červenec 2018 79 hor

Program podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA.

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila šestou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji pro Program podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA.

Tato veřejná soutěž je zaměřena na podporu spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů podniků a výzkumných organizací. Podniky a výzkumné organizace budou na jedné straně podporované poskytovatelem a na druhé straně podporované zahraničními technologickými a inovačními agenturami.

9. červenec 2018 95 kri

Centralizovaný rozvojový program pro VVŠ pro rok 2019 (CRP)

MŠMT vyhlásilo Centralizovaný rozvojový program pro VVŠ pro rok 2019 (CRP)

Je vyhlášen pouze jeden tematický program: Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol

V návaznosti na Opatření děkana č. 8 /2014 prosíme zájemce o zaslání vyplněné Žádosti o podání projektu na adresu Projektového a investičního oddělení do 15. 8. 2018 

4. červenec 2018 118 kri

Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy pro roky 2019 - 2020

MŠMT vyhlásilo „Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy pro roky 2019 - 2020“.

Institucionální plán (IP) 2019 - 2020
Limit finančních prostředků IP pro LF UK v Plzni činí 3.920 tisíc Kč/rok 2019.

Zaslání vyplněných formulářů  na adresu Projektového a investičního oddělení do 15. 8. 2018.

4. červenec 2018 145 kri

H2020 Info Den Zdraví

Pozvánka na informační den v oblasti Zdraví v Technologickém centru AVČR.

6. červen 2018 139 hor

Jihočeské podnikatelské vouchery

Informace o vyhlášení výzvy 2018.

25. květen 2018 153 hor

Vyhlášení veřejné soutěže o účelovou podporu MZ na léta 2019 -2022

Informace o vyhlášené soutěži na podporu aplikovaného výzkumu.

16. květen 2018 178 hor

TA ČR 2.veřejná soutěž programu ÉTA

Informace o vyhlášené soutěži na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

14. květen 2018 168 hor

Výzva pro společné česko-francouzské projekty Mobility 2019-2020

Informace o vyhlášené výzvě na podporu mobilit.

3. duben 2018 160 hor

Výzva pro společné česko-německé výzkumné projekty

Informace o vyhlášené výzvě na podporu mobilit.

3. duben 2018 178 hor

Vyhlášení 3. kola soutěže PRIMUS

Opatřením rektora č. 4/2018 bylo vyhlášeno 3. kolo soutěže Primus.

V návaznosti na Opatření děkana č. 8 /2014 prosíme zájemce o zaslání vyplněné Žádosti o podání projektu na adresu Projektového a grantového centra do 19. 3. 2018!!

Následně obdrží všichni zájemci podrobné informace k podávání přihlášek i k práci v aplikaci UK.

22. únor 2018 319 kri

Vyhlášení 14. kola GA UK

Informace o vyhlášení 14. kola GA UK v Praze.

18. září 2015 1330 okri

JIC voucher

23. březen 2015 2538 hor

Konference Industry Meets Academia

18. březen 2015 1878 hor

Infoday HORIZONT2020

10. únor 2015 1913 hor

2. kolo interní soutěže GAMA

12. leden 2015 2422 hor

Norské fondy a fondy EHP – Spolupráce škol a stipendia CZ07

Informace o Česko-slovenském kontaktním semináři, který vyhlašuje Dům zahraniční spolupráce v rámci programu Norské fondy a fondy EHP – Spolupráce škol a stipendia CZ07.

4. srpen 2014 1541 hor

Horizont 2020 - nabídka spolupráce v projektu

Španělská univerzita Rovira i Virgili hledá partnery pro svůj projekt se zaměřením na výzkum rovnosti pohlaví.

22. červenec 2014 2300 hor

Informační schůzka IGA MZ

26. červen 2014 2787 hor

OP VVV - mapování zájmu

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (v gesci MŠMT) bude v letech 2014-2020 nástrojem pro poskytnutí podpory ze strukturálních fondů EU. Bude v něm mj. kladen důraz na spojení požadavků fakult do celouniverzitních projektů. Odbor strategického rozvoje UK proto provádí průzkum zájmu na fakultách. 

7. květen 2014 3094 hor

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výsledek VŘ - Asistent VŠ - Farmakologie a toxikologie

  OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ     Dne 7. 9.2018 a 11.9.2018 proběhly pohovory [...]

14. září 2018 1

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku výběrového řízení - přednosta Kardiologické kliniky FN Plzeň a LFP UK

Oznámení o výsledku výběrového řízení     Dne 19.7.2018 proběhlo výběrové řízení [...]

10. srpen 2018

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku výběrového řízení - Odborný asistent Ústavu hygieny a preventivní medicíny

Oznámení o výsledku výběrového řízení Do výběrové řízení na pozici Odborný asistent [...]

3. srpen 2018

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém

zobrazit akce akademického roku