Aktuality

Výzva Iniciativy společného programování Antimikrobiální rezistence

Informace o vyhlášené výzvě iniciativy Společného programování „Antimikrobiální rezistence“ (JPIAMR)

17. prosinec 2018 111 hor

Avizo výzvy EJP - Rare diseases

Informace o plánované výzvě na podporu výzkumu vzácných onemocnění.

17. prosinec 2018 102 hor

Podpora projektů spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru

Informace o výzvě  Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu projeků spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru pro rok 2019.

14. prosinec 2018 163 hor

TA ČR 2. veřejná soutěž THÉTA

Technologická agentura České republiky vyhlásila druhou veřejnou soutěž na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA.

22. říjen 2018 184 hor

Vyhlášení třetí veřejné soutěže Ministerstva vnitra ČR

Informace o vyhlášené veřejné soutěži.

21. září 2018 175 hor

Avízo výzvy EuroNanoMed3 2019

Avizo nové výzvy TA ČR na podporu projektů v oblasti nanomedicíny.

19. září 2018 168 hor

Vyhlášení veřejné soutěže INTER-ACTION.

Informace o vyhlášené výzvě na podávání návrhů česko-čínských projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.

21. září 2018 157 hor

Vyhlášení 2 veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného výzkumu Zéta

Informace o vyhlášené výzvě.

18. září 2018 186 hor

16. kolo soutěže GA UK

informace o vyhlášení 16. kola soutěže GA UK.

18. září 2018 225 hor

Třetí výzva Výzkumného fondu CELSA

Informace o výzvě pro rok 2018/2019.

17. září 2018 128 hor

Workshop zaměřený na Data management

Informace o plánovaném workshopu UK na téma Data management and Open Science.

30. srpen 2018 169 hor

Veřejná soutěž programu INTER-TRANSFER

Informace o vyhlášené veřejné soutěži programu INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-TRANSFER na podporu projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.

2. srpen 2018 145 hor

Vyhlášení výzvy ERA Chairs 2019

Informace o výzvě na podporu zvýšení excelence ve vědě a výzkumu v programu H2020.

27. červenec 2018 166 hor

Vyhlášení 3. kola soutěže PRIMUS

Opatřením rektora č. 4/2018 bylo vyhlášeno 3. kolo soutěže Primus.

V návaznosti na Opatření děkana č. 8 /2014 prosíme zájemce o zaslání vyplněné Žádosti o podání projektu na adresu Projektového a grantového centra do 19. 3. 2018!!

Následně obdrží všichni zájemci podrobné informace k podávání přihlášek i k práci v aplikaci UK.

22. únor 2018 417 kri

Vyhlášení 14. kola GA UK

Informace o vyhlášení 14. kola GA UK v Praze.

18. září 2015 1463 okri

JIC voucher

23. březen 2015 2652 hor

Konference Industry Meets Academia

18. březen 2015 1973 hor

Infoday HORIZONT2020

10. únor 2015 2051 hor

2. kolo interní soutěže GAMA

12. leden 2015 2511 hor

Norské fondy a fondy EHP – Spolupráce škol a stipendia CZ07

Informace o Česko-slovenském kontaktním semináři, který vyhlašuje Dům zahraniční spolupráce v rámci programu Norské fondy a fondy EHP – Spolupráce škol a stipendia CZ07.

4. srpen 2014 1670 hor

Horizont 2020 - nabídka spolupráce v projektu

Španělská univerzita Rovira i Virgili hledá partnery pro svůj projekt se zaměřením na výzkum rovnosti pohlaví.

22. červenec 2014 2412 hor

Informační schůzka IGA MZ

26. červen 2014 2921 hor

OP VVV - mapování zájmu

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (v gesci MŠMT) bude v letech 2014-2020 nástrojem pro poskytnutí podpory ze strukturálních fondů EU. Bude v něm mj. kladen důraz na spojení požadavků fakult do celouniverzitních projektů. Odbor strategického rozvoje UK proto provádí průzkum zájmu na fakultách. 

7. květen 2014 3224 hor

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ -Asistent/Asistenka - Odborný asistent/asistentka Šiklův ústav patologie

UKLFP/…………………………………………. Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

16. leden 2019 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení - Odborný asistent Ústavu tělovýchovného lékařství LFP UK

 Plzni dne 15. 1. 2019   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové [...]

16. leden 2019 1

Ostatní
Vedoucí Ediční komise

S platností od 1. března 2017 byla do vedení Ediční komise jmenována doc. MUDr. Libuše Čeledová, [...]

23. únor 2017

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

JUNIORSKÁ UNIVERZITA

LF UK v Plzni

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém

zobrazit akce akademického roku