Aktuality

TA ČR 2. veřejná soutěž THÉTA

Technologická agentura České republiky vyhlásila druhou veřejnou soutěž na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA.

22. říjen 2018 75 hor

Vyhlášení třetí veřejné soutěže Ministerstva vnitra ČR

Informace o vyhlášené veřejné soutěži.

21. září 2018 87 hor

Avízo výzvy EuroNanoMed3 2019

Avizo nové výzvy TA ČR na podporu projektů v oblasti nanomedicíny.

19. září 2018 81 hor

Vyhlášení veřejné soutěže INTER-ACTION.

Informace o vyhlášené výzvě na podávání návrhů česko-čínských projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.

21. září 2018 83 hor

16. kolo soutěže GA UK

informace o vyhlášení 16. kola soutěže GA UK.

18. září 2018 153 hor

Třetí výzva Výzkumného fondu CELSA

Informace o výzvě pro rok 2018/2019.

17. září 2018 64 hor

Workshop zaměřený na Data management

Informace o plánovaném workshopu UK na téma Data management and Open Science.

30. srpen 2018 120 hor

Veřejná soutěž programu INTER-TRANSFER

Informace o vyhlášené veřejné soutěži programu INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-TRANSFER na podporu projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.

2. srpen 2018 99 hor

Vyhlášení výzvy ERA Chairs 2019

Informace o výzvě na podporu zvýšení excelence ve vědě a výzkumu v programu H2020.

27. červenec 2018 125 hor

Program podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA.

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila šestou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji pro Program podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA.

Tato veřejná soutěž je zaměřena na podporu spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů podniků a výzkumných organizací. Podniky a výzkumné organizace budou na jedné straně podporované poskytovatelem a na druhé straně podporované zahraničními technologickými a inovačními agenturami.

9. červenec 2018 129 kri

Centralizovaný rozvojový program pro VVŠ pro rok 2019 (CRP)

MŠMT vyhlásilo Centralizovaný rozvojový program pro VVŠ pro rok 2019 (CRP)

Je vyhlášen pouze jeden tematický program: Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol

V návaznosti na Opatření děkana č. 8 /2014 prosíme zájemce o zaslání vyplněné Žádosti o podání projektu na adresu Projektového a investičního oddělení do 15. 8. 2018 

4. červenec 2018 170 kri

Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy pro roky 2019 - 2020

MŠMT vyhlásilo „Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy pro roky 2019 - 2020“.

Institucionální plán (IP) 2019 - 2020
Limit finančních prostředků IP pro LF UK v Plzni činí 3.920 tisíc Kč/rok 2019.

Zaslání vyplněných formulářů  na adresu Projektového a investičního oddělení do 15. 8. 2018.

4. červenec 2018 190 kri

H2020 Info Den Zdraví

Pozvánka na informační den v oblasti Zdraví v Technologickém centru AVČR.

6. červen 2018 195 hor

Jihočeské podnikatelské vouchery

Informace o vyhlášení výzvy 2018.

25. květen 2018 196 hor

Vyhlášení 3. kola soutěže PRIMUS

Opatřením rektora č. 4/2018 bylo vyhlášeno 3. kolo soutěže Primus.

V návaznosti na Opatření děkana č. 8 /2014 prosíme zájemce o zaslání vyplněné Žádosti o podání projektu na adresu Projektového a grantového centra do 19. 3. 2018!!

Následně obdrží všichni zájemci podrobné informace k podávání přihlášek i k práci v aplikaci UK.

22. únor 2018 375 kri

Vyhlášení 14. kola GA UK

Informace o vyhlášení 14. kola GA UK v Praze.

18. září 2015 1401 okri

JIC voucher

23. březen 2015 2590 hor

Konference Industry Meets Academia

18. březen 2015 1928 hor

Infoday HORIZONT2020

10. únor 2015 1990 hor

2. kolo interní soutěže GAMA

12. leden 2015 2466 hor

Norské fondy a fondy EHP – Spolupráce škol a stipendia CZ07

Informace o Česko-slovenském kontaktním semináři, který vyhlašuje Dům zahraniční spolupráce v rámci programu Norské fondy a fondy EHP – Spolupráce škol a stipendia CZ07.

4. srpen 2014 1599 hor

Horizont 2020 - nabídka spolupráce v projektu

Španělská univerzita Rovira i Virgili hledá partnery pro svůj projekt se zaměřením na výzkum rovnosti pohlaví.

22. červenec 2014 2361 hor

Informační schůzka IGA MZ

26. červen 2014 2843 hor

OP VVV - mapování zájmu

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (v gesci MŠMT) bude v letech 2014-2020 nástrojem pro poskytnutí podpory ze strukturálních fondů EU. Bude v něm mj. kladen důraz na spojení požadavků fakult do celouniverzitních projektů. Odbor strategického rozvoje UK proto provádí průzkum zájmu na fakultách. 

7. květen 2014 3166 hor

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení - Odborný asistent (asistent) Psychiatrické kliniky LFP UK a FN v Plzni

V Plzni dne 13.11.2018 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení [...]

13. listopad 2018

Výběrová řízení
Výběrové řízení - Odborný asistent (asistent) – I. Interní kliniky LFP UK a FN v Plzni

V Plzni dne 13.11.2018 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení [...]

13. listopad 2018

Výběrová řízení
Výběrové řízení - docent I. Interní kliniky LFP UK a FN v Plzni

V Plzni dne 13.11.2018 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení [...]

13. listopad 2018

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

JUNIORSKÁ UNIVERZITA

LF UK v Plzni

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém