Vyhlášené výzvy

GAČR - vyhlášení veřejné soutěže EXPRO

Grantová agentura České republiky  vyhlásila veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu grantových projektů excelence v základním výzkumu EXPRO.

31. březen 2020 65 hor

GAČR - nové veřejné soutěže na podporu standardních, juniorských a mezinárodních projektů

Grantová agentura České republiky  vyhlásila nové veřejné soutěže na podporu standardních, juniorských a mezinárodních projektů s počátkem řešení v roce 2021

31. březen 2020 86 hor

GAČR - sdělení předsednictva

Reakce na mimořádnou situaci.

19. březen 2020 123 hor

Výzva k podávání projektů Mobility Česko-Rakousko

Informace o výzvě k podávání návrhů společných česko-rakouských výzkumných projektů s dobou řešení 2021–2022. 

3. březen 2020 163 hor

Veřejná soutěž GA ČR - princip Lead Agency

Informace o výzvě pro podávání návrhů na principu hodnocení Lead Agency.

26. únor 2020 101 hor

Veřejné soutěže GA ČR

Informace o vyhlášené soutěže na podporu standardních, juniorských a mezinárodních projektů s počátkem řešení v roce 2021:

25. únor 2020 110 hor

Veřejná soutěž EXPRO

Informace o vyhlášené soutěži ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu grantových projektů excelence v základním výzkumu EXPRO.

25. únor 2020 113 hor

Alzheimer nadační fond

Informace o vyhlášení soutěží nadačního fondu AVAST.

18. únor 2020 124 hor

Iniciativa společného programování

Informace o vyhlášené výzvě v rámci iniciativy Společného programování „Zdravá výživa pro zdravý život

29. leden 2020 199 hor

Minigranty 4EU+

Informace o vyhlášené výzvě na podporu spolupráce mezi univerzitami 4EU+

22. leden 2020 259 hor

Iniciativa společného programování - neurodegenerativní onemocnění

Informace o vyhlášené výzvě v rámci iniciativy Společného programování „Neurodegenerativní onemocnění“ (JPND) s názvem „Novel Imaging and Brain Stimulation Methods and Technologies Related to Neurodegenerative Diseases”

10. leden 2020 214 hor

Dotační program MO Plzeň 1 pro oblast sociální

Dotační program MO Plzeň 1 na rok 2020 pro oblast sociální.

7. leden 2020 187 hor

Vyhlášení 5.kola soutěže PRIMUS

Informace o vyhlášené soutěži na podporu vědeckých pracovníků při zakládání nových vědeckých skupin.

7. leden 2020 287 hor

TA ČR - 2. veřejná soutěž Programu TREND – Podprogram 2 „Nováčci“

Informace o vyhlášené soutěži na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

18. prosinec 2019 287 hor

Program spolupráce ve vědě a vzdělávání s Rakouskem AKTION

Informace o výzvách programu AKTION na období 2020 - 2022.

25. říjen 2019 295 hor

3. veřejná soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji pro Program Théta

Informace o vyhlášené výzvě Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA.

25. říjen 2019 267 hor

1. kolo interní soutěže GAMA 2 na UK

Informace o prvním kole interního výběrového řízení projektu Podpora procesu komercializace výsledků výzkumu a vývoje na Univerzitě Karlově 2 (TP01010040).

23. říjen 2019 327 hor

Seminář ERASMUS+ Strategická partnerství (5. 11. 2019)

Informace o semináři na téma ERASMUS+ Strategická partnerství a novinky v Alianci 4EU+.

21. říjen 2019 353 hor

Vyhlášení 4.VS programu na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA

Technologická agentura ČR vyhlásila čtvrtou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji pro Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA.

10. říjen 2019 358 hor

Grant AquaLife Institutu

Informace o grantech zaměřených na určitou problematiku nebo rizikovou populaci (dehydratace, obezita, pitný režim v různých věkových skupinách či při různém zdravotním stavu), ale i aktivity širokého rozsahu působnosti (výukové a osvětové programy, programy primární prevence, základní výzkum).

8. říjen 2019 334 hor

Vyhlášení jednostupňové veřejné soutěže o účelovou podporu MZ na léta 2020 – 2023

Informace o vyhlášené výzvě na podporu projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících vyhlášený Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026

16. květen 2019 470 hor

MPO Inovační vouchery IV výzva

Informace o vyhlášené výzvě na rozvoj komunikace a sdílení know-how a poznatků mezi podnikovou a výzkumnou sférou.

4. únor 2019 787 hor

Vyhlášení 6. národní výzvy podprogramu INTER-EUREKA

Informace o vyhlášené výzvě na podporu mezinárodní spolupráce malých, středních a velkých podniků, které ve své podnikatelské činnosti mají rovněž aktivity výzkumu a vývoje, a jejich spolupráci s univerzitami, výzkumnými organizacemi a centry.

4. únor 2019 626 hor

VES InterAction - česko-bavorská spolupráce

Informace o vyhlášené soutěži na podporu česko-bavorské výzkumné spolupráce v základním a aplikovaném výzkumu.

1. únor 2019 729 hor

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ- Asistent/Asistentka Kliniky ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí

V Plzni dne/ In Pilsen on:  5. 3. 2020 Reg. Nr. UKLFP/95634/2020 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, [...]

20. březen 2020 1

Výběrová řízení
VŘ - Docent - Centrální laboratoř pro imunoanalýzu

V Plzni dne/ In Pilsen on: 05. 03. 2020 Reg. Nr. UKLFP/95626/2020 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, [...]

20. březen 2020 1

Výběrová řízení
VŘ - Vedoucí Ústavu jazyků

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

14. únor 2020 2

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém