Aktuality

Program podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA.

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila šestou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji pro Program podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA.

Tato veřejná soutěž je zaměřena na podporu spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů podniků a výzkumných organizací. Podniky a výzkumné organizace budou na jedné straně podporované poskytovatelem a na druhé straně podporované zahraničními technologickými a inovačními agenturami.

9. červenec 2018 40 kri

Centralizovaný rozvojový program pro VVŠ pro rok 2019 (CRP)

MŠMT vyhlásilo Centralizovaný rozvojový program pro VVŠ pro rok 2019 (CRP)

Je vyhlášen pouze jeden tematický program: Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol

V návaznosti na Opatření děkana č. 8 /2014 prosíme zájemce o zaslání vyplněné Žádosti o podání projektu na adresu Projektového a investičního oddělení do 15. 8. 2018 

4. červenec 2018 57 kri

Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy pro roky 2019 - 2020

MŠMT vyhlásilo „Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy pro roky 2019 - 2020“.

Institucionální plán (IP) 2019 - 2020
Limit finančních prostředků IP pro LF UK v Plzni činí 3.920 tisíc Kč/rok 2019.

Zaslání vyplněných formulářů  na adresu Projektového a investičního oddělení do 15. 8. 2018.

4. červenec 2018 58 kri

H2020 Info Den Zdraví

Pozvánka na informační den v oblasti Zdraví v Technologickém centru AVČR.

6. červen 2018 82 hor

Jihočeské podnikatelské vouchery

Informace o vyhlášení výzvy 2018.

25. květen 2018 105 hor

Vyhlášení veřejné soutěže o účelovou podporu MZ na léta 2019 -2022

Informace o vyhlášené soutěži na podporu aplikovaného výzkumu.

16. květen 2018 133 hor

TA ČR 2.veřejná soutěž programu ÉTA

Informace o vyhlášené soutěži na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

14. květen 2018 124 hor

Výzva pro společné česko-francouzské projekty Mobility 2019-2020

Informace o vyhlášené výzvě na podporu mobilit.

3. duben 2018 124 hor

Výzva pro společné česko-německé výzkumné projekty

Informace o vyhlášené výzvě na podporu mobilit.

3. duben 2018 116 hor

Výzva IMI 14 v rámci programu H2020.

Informace o nové výzvě pro oblast zdraví v programu H2020.

19. březen 2018 132 hor

Mobility Česko-Rakousko

Informace o vyhlášené výzvě na podporu vědecko výzkumných projektů mezi Českem a Rakouskem

16. březen 2018 151 hor

Veřejná soutěž INTER-EXCELLENCE, podprogram INTER-ACTION USA

Informace o vyhlášené soutěži pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji se zaměřením na česko-americkou spolupráci.

8. březen 2018 153 hor

4.veřejná soutěž EPSILON

Informace o vyhlášené veřejné soutěži na podporu aplikovaného výzkumu.

2. březen 2018 186 hor

Česko-ukrajinské výzkumné projekty s dobou řešení 2019-2020

Informace o vyhlášené výzvě na podporu mobility.

2. březen 2018 420 hor

XXXIX. Imunoanalytické dny

Informace o mezinárodní konferenci 11. - 13. března 2018.

2. březen 2018 176 hor

Vyhlášení veřejných soutěží GA ČR

Informace o 3 nových soutežích na podporu mezinárodních projektů.

27. únor 2018 254 hor

Vyhlášení 3. kola soutěže PRIMUS

Opatřením rektora č. 4/2018 bylo vyhlášeno 3. kolo soutěže Primus.

V návaznosti na Opatření děkana č. 8 /2014 prosíme zájemce o zaslání vyplněné Žádosti o podání projektu na adresu Projektového a grantového centra do 19. 3. 2018!!

Následně obdrží všichni zájemci podrobné informace k podávání přihlášek i k práci v aplikaci UK.

22. únor 2018 283 kri

Výzva k podání rakousko-českých návrhů projektů v základním výzkumu

Informace k dotačnímu titulu Rakouské agentury pro vědu FWF a GA ČR.

12. únor 2018 201 hor

Česko-bavorské projekty 2018

Informace o podpoře projektů bavorských vysokých škol s českým partnerem.

5. únor 2018 209 hor

Vyhlášení 14. kola GA UK

Informace o vyhlášení 14. kola GA UK v Praze.

18. září 2015 1257 okri

JIC voucher

23. březen 2015 2480 hor

Konference Industry Meets Academia

18. březen 2015 1831 hor

Infoday HORIZONT2020

10. únor 2015 1853 hor

2. kolo interní soutěže GAMA

12. leden 2015 2366 hor

Norské fondy a fondy EHP – Spolupráce škol a stipendia CZ07

Informace o Česko-slovenském kontaktním semináři, který vyhlašuje Dům zahraniční spolupráce v rámci programu Norské fondy a fondy EHP – Spolupráce škol a stipendia CZ07.

4. srpen 2014 1454 hor

Horizont 2020 - nabídka spolupráce v projektu

Španělská univerzita Rovira i Virgili hledá partnery pro svůj projekt se zaměřením na výzkum rovnosti pohlaví.

22. červenec 2014 2223 hor

Informační schůzka IGA MZ

26. červen 2014 2741 hor

OP VVV - mapování zájmu

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (v gesci MŠMT) bude v letech 2014-2020 nástrojem pro poskytnutí podpory ze strukturálních fondů EU. Bude v něm mj. kladen důraz na spojení požadavků fakult do celouniverzitních projektů. Odbor strategického rozvoje UK proto provádí průzkum zájmu na fakultách. 

7. květen 2014 3015 hor

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení - Odborný asistent – Ústav Hygieny a preventivní medicíny

Děkan Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní [...]

22. květen 2018 1

Ostatní
Vedoucí Ediční komise

S platností od 1. března 2017 byla do vedení Ediční komise jmenována doc. MUDr. Libuše Čeledová, [...]

23. únor 2017

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém