Aktuality

Call for applications: 15 vacancies for early career researchers

Clinical, basic and translational research topics in the area of peritoneal dialysis and cardiovascular disease (MSCA ITN)

19. březen 2019 54 hor

STARS@UNIPD call

STARS Starting Grants (STARS-StG) are designed to fund promising PIs who have been awarded their first doctoral degree within a minimum of 2 and a maximum of 7 years (prior to 30 November 2018) and are about to establish their own research team and/or starting their own independent research.

19. březen 2019 59 hor

Česko-francouzské výzkumné projekty

Výzva k podávání návrhů společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení 2020-2021

5. březen 2019 118 hor

Česko-rakouské výzkumné projekty

Výzva k podávání návrhů společných česko-rakouských projektů v rámci aktivity mobility s dobou řešení 2020-2021

5. březen 2019 101 hor

Grantová agentura České republiky vyhlásila veřejnou soutěž EXPRO.

Grantová agentura České republiky  vyhlásila veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu grantových projektů excelence v základním výzkumu EXPRO.

26. únor 2019 157 kri

Grantová agentura České republiky vyhlásila nové veřejné soutěže

Grantová agentura České republiky  vyhlásila nové veřejné soutěže na podporu standardních, juniorských a mezinárodních projektů s počátkem řešení v roce 2020:

1) standardní projekty 
2) juniorské projekty 
3) mezinárodní (bilaterální) projekty 

26. únor 2019 142 kri

Program Inter excellence USA - poprogram INTER-ACTION LTAUSA19

Do této soutěže budou přijímány návrhy společných česko-amerických projektů základního a aplikovaného výzkumu se zaměřením do všech vědních oblastí.

23. únor 2019 167 kri

Výzva fondů EHP

Informace o vyhlášené výzvě předkládání návrhů pro projekty institucionální spolupráce, projektů mobilit a projektů odborného vzdělávání.

8. únor 2019 175 hor

Vyhlášení výzvy Aliance 4EU+

Informace o vyhlášené výzvě pro poskytování finanční podpory projektům v rámci konsorcia 4EU+.

8. únor 2019 200 hor

MPO Inovační vouchery IV výzva

Informace o vyhlášené výzvě na rozvoj komunikace a sdílení know-how a poznatků mezi podnikovou a výzkumnou sférou.

4. únor 2019 175 hor

Vyhlášení 6. národní výzvy podprogramu INTER-EUREKA

Informace o vyhlášené výzvě na podporu mezinárodní spolupráce malých, středních a velkých podniků, které ve své podnikatelské činnosti mají rovněž aktivity výzkumu a vývoje, a jejich spolupráci s univerzitami, výzkumnými organizacemi a centry.

4. únor 2019 142 hor

VES InterAction - česko-bavorská spolupráce

Informace o vyhlášené soutěži na podporu česko-bavorské výzkumné spolupráce v základním a aplikovaném výzkumu.

1. únor 2019 181 hor

Vyhlášení 4. kola soutěže PRIMUS

Informace o vyhlášené soutěži na podporu vědeckých pracovníků (zpravidla se zahraničními zkušenostmi) při zakládání nových vědeckých skupin a laboratoří na univerzitě.

24. leden 2019 193 hor

Výzva k podání rakousko-českých návrhů projektů v základním výzkumu

Informace o vyhlášené  výzvě na podporu bilaterálních rakousko českých projektů základního výzkumu.

24. leden 2019 160 hor

Výzva Iniciativy společného programování Antimikrobiální rezistence

Informace o vyhlášené výzvě iniciativy Společného programování „Antimikrobiální rezistence“ (JPIAMR) 

17. prosinec 2018 253 hor

Avizo výzvy EJP - Rare diseases

Informace o plánované výzvě na podporu výzkumu vzácných onemocnění.

17. prosinec 2018 244 hor

Podpora projektů spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru

Informace o výzvě  Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu projeků spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru pro rok 2019.

14. prosinec 2018 301 hor

TA ČR 2. veřejná soutěž THÉTA

Technologická agentura České republiky vyhlásila druhou veřejnou soutěž na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA.

22. říjen 2018 245 hor

Vyhlášení 3. kola soutěže PRIMUS

Opatřením rektora č. 4/2018 bylo vyhlášeno 3. kolo soutěže Primus.

V návaznosti na Opatření děkana č. 8 /2014 prosíme zájemce o zaslání vyplněné Žádosti o podání projektu na adresu Projektového a grantového centra do 19. 3. 2018!!

Následně obdrží všichni zájemci podrobné informace k podávání přihlášek i k práci v aplikaci UK.

22. únor 2018 464 kri

Vyhlášení 14. kola GA UK

Informace o vyhlášení 14. kola GA UK v Praze.

18. září 2015 1523 okri

JIC voucher

23. březen 2015 2717 hor

Konference Industry Meets Academia

18. březen 2015 2019 hor

Infoday HORIZONT2020

10. únor 2015 2111 hor

2. kolo interní soutěže GAMA

12. leden 2015 2570 hor

Norské fondy a fondy EHP – Spolupráce škol a stipendia CZ07

Informace o Česko-slovenském kontaktním semináři, který vyhlašuje Dům zahraniční spolupráce v rámci programu Norské fondy a fondy EHP – Spolupráce škol a stipendia CZ07.

4. srpen 2014 1736 hor

Horizont 2020 - nabídka spolupráce v projektu

Španělská univerzita Rovira i Virgili hledá partnery pro svůj projekt se zaměřením na výzkum rovnosti pohlaví.

22. červenec 2014 2480 hor

Informační schůzka IGA MZ

26. červen 2014 3003 hor

OP VVV - mapování zájmu

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (v gesci MŠMT) bude v letech 2014-2020 nástrojem pro poskytnutí podpory ze strukturálních fondů EU. Bude v něm mj. kladen důraz na spojení požadavků fakult do celouniverzitních projektů. Odbor strategického rozvoje UK proto provádí průzkum zájmu na fakultách. 

7. květen 2014 3292 hor

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Rozhodnutí děkana o výsledku výběrového řízení

ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ     Dne 1. března 2019 se uskutečnilo [...]

20. březen 2019 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent/Odborný asistent Neurologická klinika

      Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na [...]

18. březen 2019 1

Výběrová řízení
Rozhodnutí děkana o výsledku výběrového řízení - Ústav tělovýchovného lékařství

          ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ   Dne 4. 3. 2019 se uskutečnilo [...]

18. březen 2019 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém