Základní informace k dotačním titulům

Přehled projektů výzkumu a vývoje

Přehledné rozdělení projektů VaV dle poskytovatele.

5. červen 2014 5737 hor

OP VVV

28. listopad 2014 4377 hor

OP VK

Programovací období 2007 - 2013 - již nebudou vyhlašovány žádné výzvy!!

12. leden 2015 2915 hor

OP VaVpI

22. červenec 2014 3486 hor

OP PIK

2. březen 2015 4111 hor

AZV ČR

31. březen 2014 6336 hor

Grantová agentura UK (GA UK)

12. leden 2015 3085 hor

Rozvojové programy

24. červenec 2015 2103 hor

EUROSTARS

11. listopad 2014 3268 hor

Horizont 2020

30. prosinec 2014 3311 hor

ERC

11. listopad 2014 3168 hor

Akce Marie Sklodowska-Curie (MSCA)

18. prosinec 2014 3090 hor

Norské fondy a fondy EHP

16. červen 2014 4394 hor

Výzkumný fond CELSA

2. únor 2017 1242 hor

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Rozhodnutí děkana o výsledku výběrového řízení

ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ     Dne 1. března 2019 se uskutečnilo [...]

20. březen 2019 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent/Odborný asistent Neurologická klinika

      Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na [...]

18. březen 2019 1

Výběrová řízení
Rozhodnutí děkana o výsledku výběrového řízení - Ústav tělovýchovného lékařství

          ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ   Dne 4. 3. 2019 se uskutečnilo [...]

18. březen 2019 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém