Základní informace k dotačním titulům

Přehled projektů výzkumu a vývoje

Přehledné rozdělení projektů VaV dle poskytovatele.

5. červen 2014 5663 hor

OP VVV

28. listopad 2014 4280 hor

OP VK

Programovací období 2007 - 2013 - již nebudou vyhlašovány žádné výzvy!!

12. leden 2015 2862 hor

OP VaVpI

22. červenec 2014 3419 hor

OP PIK

2. březen 2015 4021 hor

AZV ČR

31. březen 2014 6237 hor

Grantová agentura UK (GA UK)

12. leden 2015 2991 hor

Rozvojové programy

24. červenec 2015 2055 hor

EUROSTARS

11. listopad 2014 3200 hor

Horizont 2020

30. prosinec 2014 3245 hor

ERC

11. listopad 2014 3102 hor

Akce Marie Sklodowska-Curie (MSCA)

18. prosinec 2014 2977 hor

Norské fondy a fondy EHP

16. červen 2014 4321 hor

Výzkumný fond CELSA

2. únor 2017 1170 hor

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ -Asistent/Asistenka - Odborný asistent/asistentka Šiklův ústav patologie

UKLFP/…………………………………………. Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

16. leden 2019 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení - Odborný asistent Ústavu tělovýchovného lékařství LFP UK

 Plzni dne 15. 1. 2019   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové [...]

16. leden 2019 1

Ostatní
Vedoucí Ediční komise

S platností od 1. března 2017 byla do vedení Ediční komise jmenována doc. MUDr. Libuše Čeledová, [...]

23. únor 2017

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

JUNIORSKÁ UNIVERZITA

LF UK v Plzni

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém

zobrazit akce akademického roku