Základní informace k dotačním titulům

Přehled projektů výzkumu a vývoje

Přehledné rozdělení projektů VaV dle poskytovatele.

5. červen 2014 4849 hor

OP VVV

28. listopad 2014 3555 hor

OP VK

Programovací období 2007 - 2013 - již nebudou vyhlašovány žádné výzvy!!

12. leden 2015 2361 hor

OP VaVpI

22. červenec 2014 2839 hor

OP PIK

2. březen 2015 3218 hor

AZV ČR

31. březen 2014 5298 hor

Grantová agentura UK (GA UK)

12. leden 2015 2296 hor

Rozvojové programy

24. červenec 2015 1631 hor

EUROSTARS

11. listopad 2014 2688 hor

Horizont 2020

30. prosinec 2014 2703 hor

ERC

11. listopad 2014 2590 hor

Akce Marie Sklodowska-Curie (MSCA)

18. prosinec 2014 2268 hor

Norské fondy a fondy EHP

16. červen 2014 3536 hor

Výzkumný fond CELSA

2. únor 2017 687 hor

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ odborný asistent - Klinika pneumologie a ftizeologie LF v Plzni

Děkan Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení na obsazenípracovní [...]

18. leden 2018 1

Ostatní
Vedoucí Ediční komise

S platností od 1. března 2017 byla do vedení Ediční komise jmenována doc. MUDr. Libuše Čeledová, [...]

23. únor 2017

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém