LSS Záchranáři

Logo LSS

Jsme občanské sdružení založené v roce 2007 studenty lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni za účelem dalšího sebevzdělávání v oblasti první pomoci.

Life Saving Suppor o.s. (LSS) vzniklo jako reakce na malou hodinovou dotaci věnovanou především praktickému procvičování první pomoci. Našimi členy jsou aktivní studenti různých ročníků všeobecného i zubního lékařství a nově i mladí lékaři, kteří si uvědomují, že brzy budou těmi, koho budou vyhledávat lidé v nouzi. Předpokládáme, že ne vždy budeme mít při sobě správné lékařské vybavení, a proto chceme procvičovat a zdokonalovat své dovednosti v první pomoci.

Scházíme se jednou týdně a probíráme různá témata nejen z oblasti první pomoci, ale i urgentní medicíny nebo medicíny katastrof, přičemž klademe důraz na praktické procvičení. Pro své členy připravujeme reálně namaskované situace, se kterými se mohou setkat v běžném životě. Mimo schůzky organizujeme workshopy, exkurze, učíme první pomoc na školách a spolupracujeme s ostatními spolky a organizacemi. Své schopnosti pak prověřujeme na soutěžích v urgentní medicíně.

V současnosti má naše sdružení 35 aktivních členů napříč všemi ročníky.

Jen krátce o tom, co, mimo pravidelné schůzky, děláme:

Organizujeme:

 • Školení první pomoci na středních školách – již proškoleno přes 3000 studentů
 • Soutěž v první pomoci pro studenty středních škol
 • Kroužek první pomoci pro děti ze ZŠ – existuje již 8 let, poslední rok přímo na fakultě (ŠAF)
 • Bezpočet realisticky namaskovaných zásahů pro své členy

Exkurze, workshopy, přednášky:

 • ARK – workshop nácviku zajištění dýchacích cest
 • Záchranná služba – prohlídka sanitky, seznámení se s jejím vybavením i s prací na záchrance
 • Letecká záchranná služba – prohlídka vrtulníku, seznámení se s jeho vybavením i s prací na letecké záchrance
 • Gynekologicko-porodnická klinika – workshop „Porod v terénu“, po teoretickém úvodu si každý na realistickém modelu několikrát vyzkoušel přivést na svět dítě
 • CLS – workshop o bojové medicíně včetně praktického nácviku a prezentace vybavení vojáků
 • PČR – 2 dny pod vedením policie ČR aneb psychologie, zásady bezpečnosti, sebeobrana, ukázka zbraní a jejich dosahu, praktický nácvik ošetřování v nebezpečném prostředí a mnohem více.
 • Seminář sekce mladých lékařů Společnosti pro urgentní medicínu
 • Semináře o urgentní medicíně pořádané ZZS plzeňského kraje
 • Bazén – praktický nácvik záchrany tonoucího pod vedením zkušeného plavčíka

Soutěžíme, reprezentujeme fakultu a získáváme zkušenosti:

Spolupracujeme s:

 • Lékařskou fakultou UK v Plzni
  • Den otevřených dveří, Dny celoživotního vzdělávání, ...
  • Týden vědy – soutěž a přednášky
 • Policií České republiky
  • Cvičení policie ČR a to jak v roli lektorů, tak figurantů.
  • Workshop pro nás
 • Českým červeným křížem
  • Zdravotnické dozory na akcích
  • Organizace 16 soutěží v první pomoci pro žáky ZŠ

 

Stále přijímáme nové členy. Přijďte se podívat :-)

 Facebook: Life Saving Support o.s.,  email: lss.os@centrum.cz

LSS vsichni

Mladý záchranář

Jedním z nových projektů spolku Life Saving Support je Mladý záchranář. Jedná se o kroužky pro žáky základních i středních škol. Kroužky vedou studenti, kteří mají dlouhodobé zkušenosti nejen s první pomocí, ale také s učením. Náplní kroužků je, aby děti byly schopny poskytnout adekvátní první pomoc a věděly, jak se zachovat v krizových situacích. Velký důraz je kladen na praktickou stránku výuky, a to formou nácviku úkonů první pomoci, simulovaných situací, nácviku na modelech.

20. březen 2018 1399 dvomi

Soutěž odvážných středoškoláků

Šafránkův pavilon byl dne 22. listopadu cílem 18 odvážných středoškoláků. Přišli si zasoutěžit, vyzkoušet, jak zvládnou nečekané situace, ověřit své znalosti z první pomoci a také se něco nového přiučit.

27. listopad 2017 1386 dvomi

Záchranáři mají za sebou další ročník soutěže pro středoškoláky

0514.listopadu 2016 se Šafránkovým pavilonem rozezněl křik vyděšených dětí, zvuky střelby, pískoty pneumatik a brzd a zoufalé volání o pomoc. Naštěstí nešlo o armagedon, ale o Soutěž Odvážných Zachránců (S.O.S.).

Akci dříve známou jako Soutěž v první pomoci pro střední školy pořádá studentský spolek Life Saving Support, který si na letošní ročník přizval nejen figuranty z vlastních řad, ale i děti z kroužku první pomoci, jenž vedou naši členi.

7. prosinec 2016 2541 dvomi

Rozkoš Rescue 2016

rozkos rescueO víkendu 22.-24.4.2016 jsme se ve složení Petra Doležalová, Kateřina Steinbachová, Jaroslav Pokorný a Kristýna Rousová, členi studentského spolu Life Saving Support o.s., zúčastnili soutěže Rozkoš Rescue nedaleko České Skalice.

Akce je určená především pro záchranáře, pro trénink jejich veškerých možných schopností a znalostí. Koná se částečně v autokempu, který zároveň slouží jako ubytovací místo, částečně v jeho okolí, ať již u vodní nádrže, nebo v blízkém městečku.

30. květen 2016 3148 dvomi

Soutěž MEDIK ROKU

medik roku 2016O víkendu 15.-17. dubna tým Life Saving Support o.s., ve složení Lenka Hejretová, Ladislav Henlín, Son Duong Thanh, Petra Vanešová a Lucie Vítková, vyrazil na soutěž MEDIK ROKU. Tento v pořadí druhý ročník soutěže pro studenty lékařských fakult se konal ve Strakonicích a v jeho pořádání se střídají jihočeské nemocnice, které se tak snaží ukázat v nejlepším světle a nalákat studenty medicíny na svá pracoviště.

30. květen 2016 4136 dvomi

Naši medici se aktivně zapojili do projektu MiniPlzeň

V Mini­Plzni se stala nehoda tramvaje a autobusu, při níž se zranily desítky lidí......mladí záchranáři situaci perfektně zvládli.

Mini-Plzeň je prázdninový projekt, kde děti přebírají  ve svém městě roli dospělých, mají svoji radnici, banku, restauraci, noviny, obchodní dům, který prodává jejich vlastní výrobky. Ve středu 15.7. si vyzkoušely pod vedením studentů naší fakulty i role záchranářů.  

16. červenec 2015 3941 kri

Kdo si hraje, nezlobí

…aneb článek o tom, kterak je při studiu medicíny důležitá praktická zkušenost a poučení z vlastních chyb. Ono totiž nabývání vědomostí z tištěných nebo internetových materiálů kolikrát nestačí, a o laické a přednemocniční péči o pacienta to platí tuplem!

Během dubna letošního roku jsme jako členové medického sdružení Life Saving Support podnikli několik akcí.

15. květen 2015 4162 kri

Seminář Sekce mladých lékařů Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof

Členové Life Saving Support o.s., studenti naší fakulty,  navštívili během zářijového víkendu výjezdové stanoviště Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje. V areálu Kladenské nemocnice se totiž konal seminář Sekce mladých lékařů Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof, jehož uskutečnění perfektně zosnovala MUDr. Jana Šeblová.

1. listopad 2014 5136 kri

Porod v terénu

Sdružení LSS o.s. je občanské sdružení složené ze studentů a absolventů LFP UK. Máme zájem o urgentní medicínu a medicínu katastrof a snažíme se v tomto oboru vzdělávat i ve svém volném čase.

Jsme velice rádi, že se nás letos opět ujal MUDr. Korečko a připravil si pro nás workshop zaměřený na porod v terénu.

12. červen 2014 6656 kri

Rallye Rejvíz 2014

Ve dnech 21.5.-24.5.2014 tradičně jako již každý rok v tomto období proběhla mezinárodní záchranářská soutěž Rallye Rejvíz. Jedná se o velice prestižní soutěž, a proto jsme rádi, že jsme se ji jako členové LSS o.s. a zároveň studenti lékařské fakulty UK v Plzni mohli účastnit v kategorii MUC.RR.

1. červen 2014 5062 kri

SOS EXTREME 2014 Metodické cvičení zdravotnických záchranářů

O víkendu 9. - 11. května proběhl v Dobřichovicích 6. ročník soutěže SOS 2014 Extreme, kterou pořádala Asociace dobrovolných záchranářů Česká Republika o. s. O velké popularitě této soutěže vypovídal fakt, že se na organizaci podílelo přes 100 lidí a zúčastnilo se 15 čtyřčlenných družstev z celé České republiky. Mezi soutěžícími byli záchranáři, dobrovolníci, hasiči a také naše 2 družstva ze sdružení Life Saving Support.

1. červen 2014 4622 kri

Workshop pro Life Saving Support

O víkendu 5. a 6. dubna se „sedm statečných“ – členů medického sdružení Life Saving Support účastnilo workshopu s využitím prvků kurzu CLS (Combat Life Saver). Pozvali jsme externího lektora, aby nás seznámil s postupy zdravotnického ošetření používaného v bojové medicíně, které jsme si vzápětí mohli vyzkoušet jak sami, tak v týmech.

19. duben 2014 6033 kri

Školení první pomoci na gymnáziu v Klatovech

Po nedávném proškolení žáků 6. třídy základní školy Hloubětínská v Praze vycestovali zástupci Life Saving Support o.s. - sdružení dobrovolných záchranářů mimo své standardní působení v Plzni, a to konkrétně na klatovské gymnázium Jaroslava Vrchlického v Klatovech.

5. duben 2014 5033 kri

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Ukončené výběrové řízení - Stomatologie

V Plzni dne 11.09.2020 Č. j.: UKLFP/ 324227/2020   ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

11. září 2020

Výběrová řízení
VŘ - Vedoucí Ústavu farmakologie a toxikologie

V Plzni 08. 09. 2020 Reg. Nr. UKLFP/357512/2020   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

8. září 2020 2

Výběrová řízení
VŘ - Školský zástupce - II. interní klinika

V Plzni dne 25.08.2020 UKLFP/343109/2020-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

25. srpen 2020 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém