Studentská sekce AS LFP

Jen krátce pro ty, co by rádi zjistili, co vlastně senát je:

Akademický senát je velmi důležitou součástí fakulty, technicky vzato je to orgán, který je v mnoha ohledech nadřazen kolegiu děkana. Členové senátu volí děkana. Dále senát schvaluje rozpočet fakulty a rozhoduje o (schvaluje) použití finančních prostředků fakulty. Také se podílí na rozhodování o technických a provozních záležitostech fakulty, jmenuje nebo schvaluje členy komisí a dělá mnoho dalších věcí.

Z akademických pravidel vyplývá, že v něm své zástupce musí mít i studenti. Naše fakulta má 16 senátorů z řad vyučujících a 8 senátorů z řad studentů. Jeden ze studentů má právo/povinnost být místopředsedou senátu, tedy patřit mezi tři (předseda a dva místopředsedové) vedoucí senátu a zároveň být plnohodnotným členem kolégia děkana (kolegium děkana: děkan, proděkani, předseda senátu a student-místopředseda senátu). V současnosti tuto funkci za studenty vykonává Ing. et Ing. Jiří Polívka.

Naše studentská sekce se snaží být aktivní a hájit potřeby studentů. Často to není lehké a celý proces je zdlouhavý, přesto se nám to daří.

Od našeho zvolení v roce 2013 jsme řešili:

Transparentní rozdělování studentů na stáže v 6. ročníku studia

  • navrhli jsme spravedlivý systém rozdělování do nemocnic podle přání studenta a dosažených bodů za aktivitu v průběhu studia a přínosu pro fakultu (od letošního roku se používá)
  • prosadili jsme možnost absolvování 6. ročníku v nemocnici, splňující požadavky garantů oborových rad, dle výběru studenta, tedy i jinde než v Plzni, Ústí nad Labem či Českých Budějovicích.
  • naše návrhy byly do praxe uvedeny v rekordním čase, což mělo za následek mnohá nedorozumění. Věříme však, že po čase se systém ustálí a všichni budou spokojeni.

Volitelný předmět Ošetřovatelství

  • Na popud studentů jsme navrhli a prosadili vznik volitelného předmětu Ošetřovatelství.

Stav knih v knihovně

  • Iniciovali jsme nákup nových učebnic do knihovny.
  • Chceme docílit toho, aby fakulta dokupovala nové učebnice každý rok.

SVOČ

  • Iniciovali jsme vytvoření internetových stránek, kde budou informace o možnostech SVOČ a o volných místech na ústavech a klinikách.

Studentské spolky

  • Snažíme se zlepšit podmínky pro studentské spolky a získat pro ně každý rok finanční podporu z fakulty.

Výuka

  • Snažíme se o konstruktivní kritiku výuky tak, aby došlo ke zlepšení podmínek pro studenty aniž by utrpěla kvalita výuky.

 

Současní studentští senátoři (seřazeno dle ročníku):

Ing. et Ing. Jiří Polívka – 6. ročník všeob, 3. ročník doktorského studia

MUDr. et Mgr. Michaela Miklíková, 3. ročník doktorského studia

Josef Brychta, 6. ročník všeobecného lékařství

Miroslav Váňa, 6. ročník všeobecného lékařství

Matouš Křikava, 5. ročník zubního lékařství

Viera Lukáčová, 5. ročník zubního lékařství

Jan Razima, 4.ročník všeobecného lékařství

Johanna Nowak, 3. ročník všeobecného lékařství (angl.)

 

Pro více informací kontaktujte svého senátora (kontakty získáte po zadání příjmení na fakultních stránkách)

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení Profesor Gynekologicko-porodnická klinika

In Pilsen 29. 8. 2019   The Dean of the Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University invites [...]

31. srpen 2019

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent Ústav anatomie

V Plzni 28. 8. 2019 Č. j.: UKLFP/251108/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

30. srpen 2019 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent/Odborný asistent Kardiologická klinika

V Plzni dne 13. 8. 2019 Č. j.: UKLFP/240767/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

13. srpen 2019 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém