IFMSA CZ Plzeň

IFMSA logoIFMSA = International Federation of medical students associations (Mezinárodní federace asociací studentů medicíny) je nezávislou a apolitickou institucí zastřešující 123 členských organizací s více než 1,2 miliónem studentů lékařství z více než sto zemí světa. IFMSA byla založena v roce 1951 v Kodani a v současnosti je největší a nejstarší nezávislou organizací studentů medicíny na světe. Oficiálně je uznávaná Organizací spojených národů (zkr. OSN) a Světovou zdravotnickou organizací (zkr. WHO) jako mezinárodní fórum studentů medicíny.

IFMSA CZ působí v rámci České republiky na všech 8 lékařských fakultách. Na každé fakultě je zřízena tzv. místní pobočka, která je reprezentována lokálním prezidentem a 6 lokálními koordinátory. Na celonárodní úrovni působí každoročně volená Výkonná rada složená z prezidenta, dvou viceprezidentů (pro vnitřní a vnější vztahy), hospodáře a tajemníka. Ta zodpovídá za chod celé organizace a komunikuje s místními pobočkami. Mimo to je jejím úkolem i prezentace organizace na mezinárodní scéně.

Mise:

Základní posláním IFMSA je prohloubit mezinárodní spolupráci mezi studenty s cílem zlepšit jejich schopnosti a dovednosti a přispět k povědomí o zásadních problémech zdraví celého světa podle hesla Think globally, Act locally. Náplní práce IFMSA je pořádání výměnných stáží pro studenty a organizace projektů, pomocí kterých šíříme osvětu mezi veřejností všech věkových skupin. Studenti dostanou prostor nejen pro seberealizaci, ale také vynikající podmínky pro zlepšení svých komunikačních, organizačních a prezentačních schopností. Výjezd na zahraniční klinickou či výzkumnou stáž naopak studentům umožní seznámit se s poskytování zdravotní péče v různých zemích světa s rozdílnou vyspělostí, vzdělávat se a rozšiřovat své medicínské i jazykové znalosti, objevit sociálně.kulturní rozdíly a navazovat přátelství na celý život. IFMSA se snaží rovněž přispět ke zlepšení místního a světového zdraví šířením osvěty formou přednášek, školení a cílených komunikacích i globálně zaměřených projektů. To vše v souladu s humanitnámi ideály lékařského poslání.

Národní projekty IFMSA CZ v Plzni:

  • TBH (Nemocnice pro medvídky) - Cílem projektu Nemocnice pro medvídky je pomoci dětem předškolního věku zbavit se strachu z „bílých plášťů“.
  • Movember - (název dle moustache + November = Movember) je každoroční charitativní zábavná kampaň zaměřená na prevenci rakoviny prostaty, varlat a podporu mužského zdraví obecně.
  • WAW - World AIDS Week je světová zdravotnická kampaň zaměřená na zvýšení povědomí veřejnosti o hrozbě nákazy virem HIV a onemocnění AIDS.
  • Chirurgické šití - Jedná se o workshopy chirurgického šití pro studenty lékařských fakult pod vedením zkušených chirurgů
  • WHD - V rámci Světového dne zdraví (WHD), který se každoročně slaví v den výročí založení Světové zdravotnické organizace 7. dubna již od roku 1948, se konají po celém světě různé aktivity, jejichž společným cílem je upozornit na důležitost prevence a globálního zdraví.

Lokální projekty IFMSA CZ v Plzni:

  • Úsměv všem - Navštěvujeme dětské pacienty ve FN Lochotín a chceme jim zpříjemnit pobyt v nemocnici, umožnit jim na chvíli zapomenout na bolístky.
  • Vánoční zpívání - Tradiční akce, na které se schází jak studenti, tak někteří profesoři naší fakulty. Místo bude vždy upřesněno těsně před akcí. Společně si zazpíváme všechny nejznámější i některé netradiční, ale přesto ryze vánoční písně.
  • Seznamovací a sportovní kurz - tzv. Adapťák pro přijaté studenty 1. ročníku LFP. Probíhá každý rok v září v univerzitním kempu Horní Poříčí.
  • Fakultní pijavice - Fakultní pijavice je akce, kdy dobrovolníci z řad mediků darují krev. 

 

Kontakt:

Facebook: IFMSA CZ Plzeň

Web: http://www.ifmsa.cz/fakulty/plzen/

E-mail: lp.lfp@ifmsa.cz

 

Fakultní pijavice 9. ročník, 2. kolo

Milí studenti,

chtěli bychom Vás tímto pozvat na 2. kolo 9. ročníku Fakultní pijavice, které se koná ve dnech 25.4. (7:00 - 11:30), 26.4. (7:00 - 17:00) a 27.4.2017 (7:00 - 11:30) na Transfúzním oddělení FN Bory, ul. 17. listopadu 12, Plzeň. Jedná se o nábor nových dárců krve z řad mediků i nemediků a slouží zároveň také jako připomínka těm, kteří nebyli darovat již delší čas. Akce je pořádaná již tradičně organizací IFMSA a těší se velké oblibě.

18. duben 2017 1197 dvomi

Fakultní pijavice 9. ročník, 1. kolo

pijavice 2016 podzimMilí studenti, 

chtěli bychom Vás tímto pozvat na 1. kolo 9. ročníku Fakultní pijavice, které se koná ve dnech 22.11. (7:00 - 11:30), 23.11. (7:00 - 17:00) a 24.11.2016 (7:00 - 11:30) na Transfúzním oddělení FN Bory, ul. 17. listopadu 12, Plzeň. Jedná se o nábor nových dárců krve z řad mediků i nemediků a slouží zároveň také jako připomínka těm, kteří nebyli darovat již delší čas. Akce je pořádaná již tradičně organizací IFMSA a těší se velké oblibě.

15. listopad 2016 2369 dvomi

Národní jazykový test

"Chtěli byste nějakou změnu? Proležet léto v knihách musí být trochu nuda... všechno můžeš nyní změnit! Stačí se do 16.11.2016 registrovat na test z angličtiny, který se uskuteční 22.11. na ŠAFu. Registrace na: https://www.narodnijazykovytest.cz/

Vybrat si můžeš ze stáží po celém světě! Více info na: http://ifmsa.org/exchange-the-world/
Pro naší fakultu máme něco přes 35 stáží, jedná z nich bude třeba ta tvá!

11. listopad 2016 1995 dvomi

Movember Retro Surival Run 2016

Zdravíme všechny Mobratry a Mosestry, 

dovolujeme si vás pozvat na další ročník Movember Retro Surival Run 2016. Který se bude konat 2.11. Start závodu bude ve 14.00 před Boleveckými kolejemi. 

anebo na mailu lpo.asist.lfp@ifmsa.cz 

Těšíme se na vás. 

Váš tým IFMSACZ Plzeň

24. říjen 2016 1913 dvomi

Kurzy chirurgického šití 2015/2016

chirurgické šitíKurz chirurgického šití je projekt spolku mediků IFMSA, který se koná ve spolupráci s Urologickou klinikou FN Plzeň. Tento kurz si klade za cíl studenty seznámit s chirurgickou technikou, používaným materiálem a typy stehů. Samotné kurzy probíhají několikrát během roku a základem je studentům o něco přiblížit praktickou výuku chirurgického šití. Kurz je určen pro studenty 3. – 6. ročníku, kteří v něm najdou největší využití. Tento projekt nemá za cíl vytvořit ze studentů zkušené chirurgy, ale snaží se studentům přiblížit, co chirurgické šití obnáší.

31. květen 2016 2816 dvomi

MediCafé - Psychiatrie a její reforma v kontextu současného systému zdravotní péče

Zveme vás všechny na březnové MediCafé!

medicafe brezen 2016MediCafé alias lékařská vědecká kavárna jsou neobyčejná setkání laiků, mediků a všech přátel medicíny s odborníky. Neobyčejná právě proto, že místem jejich střetnutí nejsou nemocnice, posluchárny, polikliniky ani učebny, ale pohodlné kavárny či jiná podobná zařízení. Jenom tam si mohou všichni sednout k jednomu stolu a společně si vychutnávat svůj šálek kávy. V příjemnější neformální atmosféře se dotazy kladou samy a odpovědi hledají snáz.

15. březen 2016 2225 dvomi

Nemocnice pro medvídky

Nemocnice pro medvídky je projekt IFMSA CZ, kde se studenty místní Lékařské fakulty v Plzni navštěvujeme školky v Plzni a přilehlém okolí a přinášíme úsměvy na dětské tváře. .  A že v tom máme praxi. Už několikátý ročník slýcháme od učitelek a ředitelek mateřských škol samou chválu a jsme velice hrdí na to, že můžeme se školkami spolupracovat a radovat se s těmi nejmenšími. 

24. září 2015 3092 kri

MediCafé alias lékařská vědecká kavárna

MediCafé alias lékařská vědecká kavárna jsou neobyčejná setkání laiků, mediků a všech přátel medicíny s odborníky. Neobyčejná proto, protože místem jejich střetnutí nejsou nemocnice, posluchárny, polikliniky ani učebny, ale pohodlné kavárny či jiná podobná zařízení. 

24. září 2015 4013 kri

Jak se studenti učí šít

V úterý 22. dubna 2014 se pitevna ústavu anatomie proměnila v chirurgický sál. Na sterilních stolech byly vedle sebe vyskládány šicí nástroje, jehly a nitě. Úkol zněl jasně – zašít ránu!

17. květen 2014 7390 kri

Fakultní pijavice

6. kapka

Letošní ročník se nám velice podařil, na transfuzní stanici dorazilo k odběru 39 lidí, což je docela veliký nárůst oproti minulému roku. 

Děkujeme všem příznivcům Pijavice, kteří nás podpořili, ať už svou krví nebo i jiným způsobem a doufáme, že jich v budoucnu ještě přibude. Poděkování patří i všem organizátorům, kteří se o naše dárce v průběhu těchto 2 dní starali.

4. prosinec 2013 4917 kri

WORLD AIDS WEEK

Jako každý rok, pořádala IFMSA CZ Plzeň  projekt věnovaný Světovému dnu boje proti AIDS (1.12.). Oproti minulým letům jsme ale tentokrát v rámci tohoto projektu pořádali více akcí. Z tohoto důvodu jsme změnili původní jméno World AIDS Day na World AIDS Week, pořádaný u nás v Plzni ve dnech na přelomu listopadu a prosince.

8. prosinec 2013 4865 kri

IFMSA pro začátečníky

Kdo přišel 29.10.  v 6 hodin večer na Šafránkův pavilon měl možnost dozvědět se vše o projektech a stážích pořádaných organizací IFMSA CZ v Plzni. Konal se zde totiž informační večer nazvaný IFMSA pro začátečníky.

7. listopad 2013 5952 kri

Seznamovací a sportovní kurz LFP

Seznamovací kurz pro studenty budoucích prvních ročníků, neboli tzv. adapťák. To je něco, co naší fakultě chybělo. Až do roku 2013!

V polovině září se konal historicky první ročník, kterého se zúčastnilo bez jednoho 100 budoucích prváků. Staralo se o ně 15 organizátorů z vyšších ročníků všeobecného i zubního lékařství.

26. září 2013 7432 kri

Nemocnice pro medvídky

Nemocnice pro medvídkySkupina studentů fakulty, členů IFMSA CZ navštívila mateřskou školu v Doudlevecké ulici v rámci projektu Nemocnice pro medvídky.

Cílem projektu Nemocnice pro medvídky je pomoci dětem předškolního věku zbavit se strachu z „bílých plášťů“, ukázat dětem nutnost návštěvy lékaře, seznámit je s nástroji, se kterými se v ordinacích běžně setkávají, a naučit s lékařem komunikovat.

14. duben 2013 7249 kri

Finanční dar Hospicu sv. Lazara

IFMSA CZ - předání daru hospici

Studenti naší fakulty, členové IFMSA CZ Plzeň předali výtěžek z vánočních dobročinných akcí Hospicu sv. Lazara.

"Chtěli bychom i touto cestou poděkovat všem účastníkům a přispívajícím za štědrost. Jsme hrdí, že jsme hospicu mohli předat bezmála 11 tisíc korun...."

11. březen 2013 6671 kri

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent/Odborný asistent Urologická klinika

V Plzni dne 26. 9. 2019 Č. j.: UKLFP/272548/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

26. září 2019 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení - Odborný/á asistent/ka - Stomatologie

č.j.: UKLFP/269903/2019 -1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové [...]

23. září 2019 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém