Prezentace projektů

Univerzitní inovační síť Univerzity Karlovy

Představení projektu

16. listopad 2017 127 hor

DSP experimentálních oborů na LF v Plzni

Představení projektu.

16. listopad 2017 144 hor

Dobudování vzdělávací infrastruktury - UniMeC, 2. Etapa

Představení projektu.

16. listopad 2017 114 hor

Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce

Představení projektu OP VVV výzvy č.02_16_015 pro ESF pro vysoké školy v prioritní ose 2OP.

6. září 2017 244 hor

OP VaVpI - Biomedicínské centrum a UniMeC LF UK v Plzni

CZ.1.05/2.1.00/03.0076, CZ.1.05/4.1.00/04.0154, CZ.1.05/2.1.00/19.0381

23. červenec 2015 1869 hor

Popularizace UK II (CZ.1.07/2.3.00/45.0028)

Propagace přírodovědných oborů prostřednictvím badatelsky orientované výuky a popularizace výzkumu a vývoje

17. červen 2014 2091 hor

BioHema (CZ.1.07/3.2.02/02.0003)

17. červen 2014 2022 hor

MODIM (CZ.1.07/2.2.00/28.0198)

23. listopad 2012 6569 dvo

Výuková kuchyně je jen začátek ...

Od 3. března 2014 je naše fakulta zapojena do celouniverzitního projektu OPVK zaměřeného na popularizaci vědy (“Propagace přírodovědných oborů prostřednictvím badatelsky orientované výuky a popularizace výzkumu a vývoje”, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/45.0028). Cílem je zvýšit zájem žáků a studentů všech věkových kategorií o vědu a zároveň zlepšit pedagogické schopnosti vyučujících.

10. červen 2014 2782 hor

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ odborný asistent - Klinika pneumologie a ftizeologie LF v Plzni

Děkan Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení na obsazenípracovní [...]

18. leden 2018 1

Ostatní
Vedoucí Ediční komise

S platností od 1. března 2017 byla do vedení Ediční komise jmenována doc. MUDr. Libuše Čeledová, [...]

23. únor 2017

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém