Spolek lékařů v Plzni

Upozornění pro členy Spolku lékařů v Plzni

Právě probíhá druhé kolo voleb do Výboru SL a do revizní komise SL.

V průvodním listu je uvedeno, že volební lístky lze zasílat na adresu: paní Jitka Nováková, I. interní klinika FN Plzeň, anebo odevzdat v obálce do volební urny v recepci Šafránkova pavilonu. Poněvadž z ústředí ČLS JEP byly rozeslány též odpovědní obálky, lze použít i tuto možnost - vložit vyplněný volební lístek do této obálky a odeslat poštou.

Volby končí dnem 15. 6. 2018.

Vyzýváme všechny členy plzeňského SL, aby se voleb zúčastnili.

23. květen 2018 121 dvomi

Večery Spolku lékařů - červen 2018

6.6. Večer Nemocnice Rokycany
předsedá: MUDr. S. Kos, CSc. 

13.6. Večer Gynekologicko-porodnické kliniky
předsedá: prof. MUDr. Ulčová-Gallová, DrSc.

20.6. Večer Mulačovy nemocnice 
předsedá: prim. MUDr. J. Šebor

27.6. Večer se nekoná

22. květen 2018 127 dvomi

Večery Spolku lékařů - květen 2018

2.5. Večer Šiklova ústavu patologie
předsedá: prof. MUDr. K. Pizinger, CSc.

9.5. Večer Ústavu imunologie a alergologie
předsedá: prof. MUDr. Ulčová-Gallová, DrSc.

16.5. Večer Ústavu lékařské genetiky
předsedá: doc. MUDr. J. Motáň, CSc.

23.5. Večer Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
předsedá: doc. MUDr. T. Skalický, Ph.D.

30.5. Večer Chirurgické kliniky
předsedá: MUDr. M. Choc, CSc.

25. duben 2018 132 pemi

Večery Spolku lékařů - duben 2018

11.4. Večer I. interní kliniky
předsedá: doc. MUDr. J. Motáň, CSc.

18.4. Večer Centra vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péče FN Plzeň
předsedá: doc. MUDr. J. Motáň., CSc.

25.4. Večer Kliniky pracovního lékařství
předsedá: MUDr. E. Pohořalá

28. březen 2018 166 pemi

Večery spolku lékařů - březen 2018

7.3. Večer Onkologické a radioterapeutické kliniky
předsedá: doc. MUDr. T. Skalický, Ph.D.

14.3. Večer Chirurgického oddělení FN Bory
předsedá: prim. MUDr. J. Šebor

21.3. Večer Neurochirurgické kliniky
předsedá: prim. MUDr. J. Šebor

28.3. Večer Kliniky ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
předsedá: doc. MUDr. I. Chytra, CSc.

26. únor 2018 187 dvomi

Plán Večerů SL pro rok 2018

Leden

17.1. Večer Ústavu biologie a Ústavu lékařské chemie a biochemie LF UK
18.1. Člověk ve zdraví i v nemoci.  Podpora zdraví a prevence nemocí ve stáří. Konference LF 
24.1. Večer tělovýchovného lékařství
31.1. Večer Oddělení neonatologie

...

23. listopad 2017 293 dvomi

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení - Zástupce přednosty pro výchovnou a vědeckou činnost Kardiologické kliniky LFP UK

Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni a Fakultní nemocnice Plzeň, vyhlašují výběrové [...]

14. srpen 2018 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení - docent Kardiologické kliniky LF UK v Plzni

Děkan Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní [...]

14. srpen 2018 1

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku výběrového řízení - přednosta Kardiologické kliniky FN Plzeň a LFP UK

Oznámení o výsledku výběrového řízení     Dne 19.7.2018 proběhlo výběrové řízení [...]

10. srpen 2018

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém