Spolek lékařů v Plzni

Večery Spolku lékařů - prosinec 2019

4.12.  Večer Ústavu mikrobiologie a Ústavu epidemiologie
předsedá: doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc.

11.12.  Večer Neurologické kliniky
předsedá: doc. MUDr. I. Chytra, CSc.

18.12.  Večer Ústavu sociálního a posudkového lékařství a Geriatrického oddělení
předsedá: MUDr. Z. Poklopová

doc. MUDr. D. Sedláček, CSc. doc. MUDr. J. Moláček, Ph.D.
předseda SL v Plzni vědecký sekretář SL v Plzni


Informace pro členy SL Plzeň: V roce 2019 proběhlo 35 Večerů SL a PGLD byl zaměřen na právní problematiku ve zdravotnictví. V roce 2020 bude jednodenní PGLD v únoru 2020 
s tématem „Novinky v našich oborech“ a Varia a proběhne 36 Večerů SL v ŠAF.

22. listopad 2019 13 dvomi

Večery Spolku lékařů - listopad 2019

6.11.  Večer Otorinolaryngologické kliniky
předsedá: MUDr. J. Novák, Ph.D.

13.11.  Večer Kliniky zobrazovacích metod
předsedá: prof. MUDr. V. Třeška, DrSc.

20.11.  Večer Dermatovenerologické kliniky
předsedá: prim. MUDr. D. Suchý, Ph.D.

27.11.  Večer Kliniky pneumologie a ftizeologie
Večer věnovaný 50. výročí založení kliniky a významnému životnímu jubileu Dr. Důrové
předsedá: prim. MUDr. Z. Chudáček, Ph.D.
Krákorová G.: Blahopřání paní MUDr. Janě Důrové k významnému životnímu jubileu

31. říjen 2019 96 dvomi

Večery Spolku lékařů - říjen 2019

2.10.  Večer Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje
Večer věnován životnímu jubileu MUDr. Miroslava Brejchy
předsedá: prof. MUDr. M. Pešek, CSc.

9.10.  Večer Oční kliniky
předsedá: doc. MUDr. I. Chytra, CSc.

 16.10.  Večer Ústavu anatomie a Ústavu histologie a embryologie
předsedá: MUDr. S. Kos, CSc.

23.10.  Večer Rehabilitačního oddělení
předsedá: MUDr. J. Novák, Ph.D.

30.10.  Večer Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny
předsedá: prim. MUDr. T. Bergerová

19. září 2019 296 dvomi

Večery Spolku lékařů - září 2019

4.9.  Večer Oddělení klinické psychologie
předsedá: prof. MUDr. J. Racek, DrSc.

11.9.  Večer Dětské kliniky
předsedá: doc. MUDr. D. Sedláček, CSc.

18.9.  Večer Psychiatrické kliniky a Psychiatrické nemocnice v Dobřanech
předsedá: prim. MUDr. T. Bergerová

25.9.  Večer Oddělení plastické chirurgie
Večer u příležitosti životního jubilea prim. MUDr. Vlastimila Bursy
předsedá: prim. MUDr. J. Šebor

12. srpen 2019 288 dvomi

Večery Spolku lékařů - červen 2019

5.6. Večer Gynekologicko-porodnické kliniky
předsedá: prof. MUDr. Z. Ulčová-Gallová, DrSc.

12.6. Večer Šiklova ústavu patologie
předsedá: doc. MUDr. D. Sedláček, CSc.

19.6. Večer Mulačovy nemocnice
předsedá: prim. MUDr. Z. Chudáček, Ph.D.26.6. Večer Rokycanské nemocnice

26.6.  Večer Rokycanské nemocnice
předsedá: prim. MUDr. T. Bergerová

20. květen 2019 237 dvomi

Večery Spolku lékařů - květen 2019

15.5. Večer Ústavu imunologie a alergologie
předsedá: prof. MUDr. Z. Ulčová-Gallová, DrSc.

22.5. Večer Chirurgické kliniky
předsedá: doc. MUDr. I. Chytra, CSc.

29.5. Večer Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
předsedá: prof. MUDr. M. Pešek, CSc.

17. duben 2019 398 dvomi

Večery Spolku lékařů - únor 2019

6.2. Večer Transfuzního oddělení
Váženým hostem je prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc., přednosta Ústavu epidemiologie LF UK v Plzni
předsedá: MUDr. S. Kos, CSc.


13.2. Večer Urologické kliniky
předsedá: prim. MUDr. Z. Chudáček, Ph.D.

20.2. Večer Ústavu soudního lékařství
předsedá: MUDr. J. Novák, Ph.D.

27.2. Večer se nekoná 

Informace z vedení SL:
Připomínáme všem Postgraduální lékařský den – Plzeň 2019, který se bude konat dne 12. 2. 2019 od 15 hodin v Modré posluchárně LF UK - budova teoretických ústavů UniMec se zaměřením na Aktuální otázky medicínského práva.

21. leden 2019 522 dvomi

Večery Spolku lékařů - leden 2019

16.1. Večer Neonatologického oddělení
předsedá: prof. MUDr. J. Racek, DrSc.

23.1. Večer Ústavu biologie a Ústavu lékařské chemie a biochemie
předsedá: doc. MUDr. D. Sedláček, CSc.
 

30.1. Večer Ústavu tělovýchovného lékařství
předsedá: doc. MUDr. J. Moláček, Ph.D.

19. prosinec 2018 601 dvomi

Plán Večerů Spolku lékařů v Plzni na rok 2019

Leden          16.01.    Večer Neonatologického oddělení

                      23.01.   Večer Ústavu biologie a Ústavu lékařské chemie a biochemie

                      30.01.   Večer Ústavu tělovýchovného lékařství

...

26. listopad 2018 547 dvomi

Večery Spolku lékařů - listopad 2018

7.11. Večer Kliniky nemocí ušních, nosních a krčních

Večer přesunut z původního termínu 24.10.2018
předsedá: doc. MUDr. R. Říčařová, CSc. 

14.11. Večer Dermatovenerologické kliniky a Oddělení plastické chirurgie
předsedá: prim. MUDr. J. Šebor

21.11. Večer Rehabilitačního oddělení FN
předsedá: MUDr. J. Novák, Ph.D.

28.11. Večer Kliniky zobrazovacích metod
předsedá: doc. MUDr. T. Skalický, Ph.D.

 

22. říjen 2018 472 dvomi

Večery Spolku lékařů - říjen 2018

3.10. Večer Oddělení klinické farmakologie
předsedá: prof. MUDr. J. Racek, DrSc. 

10.10. Večer Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny
předsedá: MUDr. T. Bergerová 

17.10. Večer Oční kliniky
předsedá: MUDr. M. Choc, CSc. 

24.10. Večer otorinolaryngologické kliniky – Večer se nekoná, termín přesunut na 7.11.2018 

31.10. Morfologický večer
předsedá: MUDr. S. Kos, CSc.

27. září 2018 501 dvomi

Večery Spolku lékařů - září 2018

5.9. Večer se nekoná

12.9. Večer Dětské kliniky
předsedá: doc. MUDr. D. Sedláček, CSc.

19.9. Večer Psychiatrické kliniky FN a Psychiatrické nemocnice Dobřany
předsedá: MUDr. E. Pohořalá

26.9. Večer Záchranné zdravotnické služby Plzeňského kraje
předsedá: doc. MUDr. I. Chytra, CSc.

28. srpen 2018 570 dvomi

Večery spolku lékařů - březen 2018

7.3. Večer Onkologické a radioterapeutické kliniky
předsedá: doc. MUDr. T. Skalický, Ph.D.

14.3. Večer Chirurgického oddělení FN Bory
předsedá: prim. MUDr. J. Šebor

21.3. Večer Neurochirurgické kliniky
předsedá: prim. MUDr. J. Šebor

28.3. Večer Kliniky ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
předsedá: doc. MUDr. I. Chytra, CSc.

26. únor 2018 514 dvomi

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ docent/Docentka - Ústav biologie

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

21. listopad 2019 1

Výběrová řízení
Ukončení VŘ na pozici ERA Chair v projektu Chaperon

V Plzni dne 22.10.2019 čj.: UKLFP/249208/2019 - 7     ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

29. říjen 2019

Výběrová řízení
Ukončené výběrové řízení - Stomatologie

V Plzni dne 29.10.2019 Č. j.: UKLFP/ 269903/2019-5   ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

29. říjen 2019

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém