Spolek lékařů v Plzni

Večery Spolku lékařů - únor 2018

7.2.   Večer Urologické kliniky (výjimečně se koná v posluchárně Procháskova ústavu)
předsedá: prim. MUDr. J. Šebor

21.2.   Večer Ústavu soudního lékařství
předsedá: MUDr. J. Novák, Ph.D.

28.2.   Večer Transfuzního oddělení
předsedá: doc. MUDr. I. Chytra, CSc.

25. leden 2018 68 pemi

Večery Spolku lékařů - leden 2018

17.1.   Večer Ústavu biologie a Ústavu lékařské chemie a biochemie LF
předsedá: prof. MUDr. Z. Ulčová-Gallová, DrSc.

24.1.   Večer tělovýchovného lékařství
předsedá: doc. MUDr. J. Motáň, CSc.

31.1.   Večer Oddělení neonatologie
předsedá: doc. MUDr. R. Říčařová, CSc.

25. leden 2018 57 pemi

Plán Večerů SL pro rok 2018

Leden

17.1. Večer Ústavu biologie a Ústavu lékařské chemie a biochemie LF UK
18.1. Člověk ve zdraví i v nemoci.  Podpora zdraví a prevence nemocí ve stáří. Konference LF 
24.1. Večer tělovýchovného lékařství
31.1. Večer Oddělení neonatologie

...

23. listopad 2017 122 dvomi

Večery Spolku lékařů - prosinec 2017

6.12. Večer Kliniky pneumologie a ftizeologie
předsedá: MUDr. S. Kos, CSc.

13.12. Večer Neurologické kliniky
předsedá: MUDr. M. Choc, CSc.

20.12. Večer Stomatologické kliniky
předsedá: doc. MUDr. R. Říčařová, CSc.

23. listopad 2017 99 dvomi

Večery Spolku lékařů - listopad 2017

1.11.   Večer Záchranné zdravotnické služby Plzeňského kraje
Slavnostní večer je věnován životnímu jubileu MUDr. Milana Procházky
předsedá: MUDr. V. Štruncová

8.11.   Morfologický večer
předsedá: MUDr. S. Kos, CSc.

15.11.   Večer Kliniky zobrazovacích metod
předsedá: doc. MUDr. T. Skalický, Ph.D.

22.11.   Večer Ústavu mikrobiologie a Ústavu epidemiologie
předsedá: MUDr. V. Štruncová

29.11.   Večer Dermatovenerologické kliniky a Oddělení plastické chirurgie
předsedá: prim. MUDr. J. Šebor

 

31. říjen 2017 143 pemi

Večery Spolku lékařů - říjen 2017

4.10.   Večer Otorinolaryngologické kliniky
předsedá: doc. MUDr. R. Říčařová, CSc.

11.10.   Večer Oční kliniky
předsedá: MUDr. M. Choc, CSc.

18.10.   Večer Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny
předsedá: prim. MUDr. T. Bergerová

25.10.   Večer Rehabilitačního oddělení FN
předsedá: MUDr. J. Novák, Ph.D.

 

27. září 2017 187 pemi

Večery Spolku lékařů - září 2017

6.9.   Večer Chirurgického oddělení
předsedá: prim. MUDr. Jindřich Šebor

13.9.   Večer Dětské kliniky
předsedá: doc. MUDr. D. Sedláček, CSc.

20.9.   Večer Ústavu sociálního a posudkového lékařství
předsedá: MUDr. E. Pohořalá

27.9.   Večer Psychiatrické kliniky a Psychiatrické nemocnice Dobřany
předsedá: MUDr. V. Štruncová

21. srpen 2017 195 pemi

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ odborný asistent - Klinika pneumologie a ftizeologie LF v Plzni

Děkan Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení na obsazenípracovní [...]

18. leden 2018 1

Ostatní
Vedoucí Ediční komise

S platností od 1. března 2017 byla do vedení Ediční komise jmenována doc. MUDr. Libuše Čeledová, [...]

23. únor 2017

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém