Spolek lékařů v Plzni

Pořádání Večerů Spolku lékařů v Plzni České lékařské společnosti J. E. Purkyně, které se tradičně konají ve středu v 18 hodin v přednáškovém sále Šafránkova pavilonu (alej Svobody 31, Plzeň-Lochotín), bude od června 2020 obnoveno. Je nutné dodržet opatření uvedená v programu.

Večery Spolku lékařů - září 2022

Od září 2022 se odborné večery SL v Plzni budou konat v Azurové posluchárně Univerzitního medicínského centra LF UK v Plzni UniMeC, alej Svobody 76, 301 00 Plzeň.

6.9. úterý! Večer Oční kliniky
předsedá: doc. MUDr. et MUDr. L. Hauer, Ph.D.

14.9.  Večer Dětské kliniky
předsedá: doc. MUDr. D. Sedláček, CSc.

21.9.  Večer Oddělení plastické chirurgie
předsedá: doc. MUDr. et MUDr. L. Hauer, Ph.D.

doc. MUDr. D. Sedláček, CSc.
předseda SL v Plzni

prof. MUDr. J. Moláček, Ph.D.
vědecký sekretář SL v Plzni

11. srpen 2022 87 dvomi

Večery Spolku lékařů - červen 2022

1.6.  Večer Oddělení klinické psychologie
předsedá: prof. MUDr. Z. Ulčová-Gallová, DrSc.

8.6.  Večer Gynekologicko-porodnické kliniky
předsedá: MUDr. Z. Poklopová
 

15.6.  Večer Chirurgické kliniky
předsedá: doc. MUDr. I. Chytra, CSc.

22.6. Večer Rokycanské nemocnice
předsedá: prim. MUDr. Z. Chudáček, Ph.D.
 

29.6.  Večer Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje
předsedá: as. MUDr. J. Novák, Ph.D.

doc. MUDr. D. Sedláček, CSc.
předseda SL v Plzni

prof. MUDr. J. Moláček, Ph.D.
vědecký sekretář SL v Plzni

19. květen 2022 217 dvomi

Večery Spolku lékařů - květen 2022

4.5.  Večer Ústavu biologie a Ústavu lékařské chemie a biochemie
předsedá: doc. MUDr. D. Sedláček, CSc.

11.5. Večer Ústavu imunologie a alergologie
předsedá: prof. MUDr. Z. Ulčová-Gallová, DrSc.
 

18.5.  Večer Komplexního kardiovaskulárního centra
předsedá: as. MUDr. J. Novák, Ph.D.

25.5. Večer Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
předsedá: prof. MUDr. V. Třeška, DrSc.

Prosíme všechny přednášející i posluchače večerů SL, aby se řídili aktuálně platnými opatřeními vlády a MZČR.

doc. MUDr. D. Sedláček, CSc.
předseda SL v Plzni

prof. MUDr. J. Moláček, Ph.D.
vědecký sekretář SL v Plzni

26. duben 2022 182 dvomi

Večery Spolku lékařů - duben 2022

6.4. Večer Transfuzního oddělení
předsedá: prof. MUDr. J. Racek, DrSc.

13.4. Večer Mulačovy nemocnice
Večer bude věnován vzpomínce na MUDr. Jiřího Lišku, CSc.
předsedá: prof. MUDr. M. Pešek, CSc.
 

20.4. Večer Kliniky pracovního lékařství
předsedá: prim. MUDr. Z. Chudáček, Ph.D.

27.4. Večer Šiklova ústavu patologie
předsedá: prof. MUDr. Z. Ulčová-Gallová, DrSc.
 

Prosíme všechny přednášející i posluchače večerů SL, aby se řídili aktuálně platnými opatřeními vlády a MZČR.

25. březen 2022 305 dvomi

Večery Spolku lékařů - březen 2022

2.3.  Večer Psychiatrické kliniky a Psychiatrické nemocnice v Dobřanech
předsedá: as. MUDr. J. Novák, Ph.D.

9.3. Večer Kliniky ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
předsedá: prof. MUDr. J. Moláček, Ph.D.
 

16.3.  Večer Ústavu soudního lékařství
předsedá: prof. MUDr. J. Baxa, Ph.D.

23.3. Večer Neurochirurgické kliniky
předsedá: prim. MUDr. J. Šebor

30.3. Večer I. interní kliniky
předsedá: as. MUDr. J. Novák, Ph.D.
 

Prosíme všechny přednášející i posluchače večerů SL, aby se řídili aktuálně platnými opatřeními vlády a MZČR. 

22. únor 2022 277 dvomi

Večery Spolku lékařů - únor 2022

2.2.  Večer Neonatologického oddělení
předsedá: MUDr. T. Bergerová

9.2.  Večer se nekoná

16.2.  Večer Urologické kliniky
předsedá: prim. MUDr. Z. Chudáček, Ph.D.

23.2. Večer Onkologické a radioterapeutické kliniky
předsedá: prof. MUDr. M. Pešek, CSc.

Prosíme všechny přednášející i posluchače večerů SL, aby se řídili aktuálně platnými opatřeními vlády a MZČR.

22. únor 2022 239 dvomi

Večery Spolku lékařů - leden 2022

2.2.  Večer Neonatologického oddělení
předsedá: MUDr. T. Bergerová

9.2.  Večer se nekoná

16.2.  Večer Urologické kliniky
předsedá: prim. MUDr. Z. Chudáček, Ph.D.

23.2. Večer Onkologické a radioterapeutické kliniky
předsedá: prof. MUDr. M. Pešek, CSc
 

Prosíme všechny přednášející i posluchače večerů SL, aby se řídili aktuálně platnými opatřeními vlády a MZČR.

19. leden 2022 386 dvomi

Večery Spolku lékařů - prosinec 2021

1.12.  Večer Ústavu mikrobiologie a Ústavu epidemiologie
předsedá: doc. MUDr. D. Sedláček, CSc.

8.12.  Večer Neurologické kliniky
předsedá: MUDr. Z. Poklopová

15.12. Večer Stomatologické kliniky
předsedá: doc. MUDr. L. Čeledová, Ph.D.

25. listopad 2021 422 dvomi

Večery Spolku lékařů - listopad 2021

3.11. Morfologický večer
předsedá: prof. MUDr. Z. Ulčová-Gallová, DrSc.

10.11. Večer Dermatovenerologické kliniky a Oddělení klinické farmakologie
předsedá: MUDr. Z. Chudáček, Ph.D.

16.11. – úterý! Večer Ústavu sportovní medicíny a aktivního zdraví
Večer k příležitosti výročí 80. narozenin MUDr. Jaroslava Nováka, Ph.D.
předsedá: MUDr. Z. Poklopová

24.11. Večer Kliniky zobrazovacích metod
předsedá: prim. MUDr. D. Suchý, Ph.D.

27. říjen 2021 435 dvomi

Večery Spolku lékařů - říjen 2021

6.10.  Večer Nemocnice PRIVAMED
předsedá: MUDr. Z. Poklopová

13.10.  Večer Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny
Večer u příležitosti 60. výročí založení kliniky
předsedá: prof. MUDr. M. Pešek, CSc.

Úvod: Sedláček D.: Historie Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny

20.10.  Večer Kliniky pneumologie a ftizeologie
předsedá: MUDr. Z. Chudáček, Ph.D.

27.10.  Večer Oddělení léčebné rehabilitace
předsedá: as. MUDr. J. Novák, Ph.D.

29. září 2021 455 dvomi

Večery Spolku lékařů - září 2021

1.9. Večer Oční kliniky
předsedá: MUDr. T. Bergerová

8.9. Večer Otorhinolaryngologické kliniky
předsedá: MUDr. Z. Chudáček, Ph.D.

15.9. Večer Dětské kliniky
předsedá: doc. MUDr. D. Sedláček, CSc.

22.9. Večer Oddělení plastické chirurgie
předsedá: prof. MUDr. J. Moláček, Ph.D.

29.9. Večer Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje
Večer bude věnován MUDr. Luďkovi Hejkalovi při příležitosti jeho významného životního jubilea

11. srpen 2021 521 dvomi

Večery Spolku lékařů - červen 2021

2.6.  Večer Komplexního kardiovaskulárního centra
předsedá: prof. MUDr. J. Moláček, Ph.D.

9.6.  Večer Gynekologicko-porodnické kliniky
předsedá: prof. MUDr. Z. Ulčová-Gallová, DrSc.

16.6.  Večer Chirurgické kliniky
předsedá: doc. MUDr. I. Chytra, CSc.

23.6.  Večer Rokycanské nemocnice, a.s.
předsedá: prim. MUDr. Z. Chudáček, Ph.D.

30.6. – neproběhne

31. květen 2021 706 dvomi

Večery Spolku lékařů - září 2020

2.9.  Večer Rehabilitačního oddělení
předsedá: prim. MUDr. T. Bergerová

9.9.  Večer Dětské kliniky
předsedá: doc. MUDr. D. Sedláček, CSc.

16.9.  Večer Psychiatrické kliniky a Psychiatrické nemocnice v Dobřanech
předsedá: prof. MUDr. M. Pešek, CSc.

23.9.  Večer Oddělení plastické chirurgie
předsedá: doc. MUDr. J. Moláček, Ph.D.

30.9.  Večer Kliniky pneumologie a ftizeologie
Večer věnovaný 70. narozeninám prof. MUDr. M. Peška, CSc.
předsedá: prim. MUDr. D. Suchý, Ph.D.

24. srpen 2020 825 dvomi

Večery Spolku lékařů - červen 2020

3.6. Večer Gynekologicko-porodnické kliniky
předsedá: prof. MUDr. Z. Ulčová-Gallová, DrSc.

10.6. Večer Rokycanské nemocnice
předsedá: MUDr. J. Novák, Ph.D.

17.6. Večer se nekoná

24.6. Večer se nekoná

21. květen 2020 769 dvomi

Večery Spolku lékařů - březen 2020

11.3.  Večer Kliniky ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
předsedá: prim. MUDr. J. Šebor

18.3.  Večer Ústavu soudního lékařství
předsedá: prim. MUDr. Z. Chudáček, Ph.D.

25.3.  Večer I. interní kliniky
Večer je věnován památce prof. MUDr. Sylvie Opatrné, Ph.D.
předsedá: prim. MUDr. D. Suchý, Ph.D.

21. únor 2020 826 dvomi

Večery Spolku lékařů - únor 2020

5.2.  Večer Neonatologického oddělení
předsedá: MUDr. J. Novák, Ph.D.

12.2.  Večer Urologické kliniky
předsedá: prim. MUDr. Z. Chudáček, Ph.D. 

19.2.  Večer Komplexního kardiovaskulárního centra
Večer se koná při příležitosti životního jubilea doc. MUDr. I. Bernata, Ph.D.
předsedá: MUDr. J. Novák, Ph.D.

26.2.  Večer Onkologické a radioterapeutické kliniky
předsedá: prof. MUDr. M. Pešek, CSc.

22. leden 2020 940 dvomi

Večery Spolku lékařů - leden 2020

15.1.  Večer Ústavu sportovní medicíny a aktivního zdraví
Večer k příležitosti výročí 80. narozenin prof. MUDr. Václava Zemana, CSc.
předsedá: doc. MUDr. J. Moláček, Ph.D.


22.1.  Večer Neurochirurgické kliniky
Večer se koná při příležitosti životního jubilea prof. MUDr. Zdeňka Mračka
předsedá: prim. MUDr. J. Šebor

29.1.  Večer Ústavu biologie a Ústavu lékařské chemie a biochemie
předsedá: doc. MUDr. D. Sedláček, CSc.

 

19. prosinec 2019 1122 dvomi

Večery Spolku lékařů - prosinec 2019

4.12.  Večer Ústavu mikrobiologie a Ústavu epidemiologie
předsedá: doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc.

11.12.  Večer Neurologické kliniky
předsedá: doc. MUDr. I. Chytra, CSc.

18.12.  Večer Ústavu sociálního a posudkového lékařství a Geriatrického oddělení
předsedá: MUDr. Z. Poklopová

doc. MUDr. D. Sedláček, CSc. doc. MUDr. J. Moláček, Ph.D.
předseda SL v Plzni vědecký sekretář SL v Plzni


Informace pro členy SL Plzeň: V roce 2019 proběhlo 35 Večerů SL a PGLD byl zaměřen na právní problematiku ve zdravotnictví. V roce 2020 bude jednodenní PGLD v únoru 2020 
s tématem „Novinky v našich oborech“ a Varia a proběhne 36 Večerů SL v ŠAF.

22. listopad 2019 1132 dvomi

Večery Spolku lékařů - listopad 2019

6.11.  Večer Otorinolaryngologické kliniky
předsedá: MUDr. J. Novák, Ph.D.

13.11.  Večer Kliniky zobrazovacích metod
předsedá: prof. MUDr. V. Třeška, DrSc.

20.11.  Večer Dermatovenerologické kliniky
předsedá: prim. MUDr. D. Suchý, Ph.D.

27.11.  Večer Kliniky pneumologie a ftizeologie
Večer věnovaný 50. výročí založení kliniky a významnému životnímu jubileu Dr. Důrové
předsedá: prim. MUDr. Z. Chudáček, Ph.D.
Krákorová G.: Blahopřání paní MUDr. Janě Důrové k významnému životnímu jubileu

31. říjen 2019 1090 dvomi

Večery Spolku lékařů - říjen 2019

2.10.  Večer Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje
Večer věnován životnímu jubileu MUDr. Miroslava Brejchy
předsedá: prof. MUDr. M. Pešek, CSc.

9.10.  Večer Oční kliniky
předsedá: doc. MUDr. I. Chytra, CSc.

 16.10.  Večer Ústavu anatomie a Ústavu histologie a embryologie
předsedá: MUDr. S. Kos, CSc.

23.10.  Večer Rehabilitačního oddělení
předsedá: MUDr. J. Novák, Ph.D.

30.10.  Večer Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny
předsedá: prim. MUDr. T. Bergerová

19. září 2019 1212 dvomi

Večery Spolku lékařů - červen 2019

5.6. Večer Gynekologicko-porodnické kliniky
předsedá: prof. MUDr. Z. Ulčová-Gallová, DrSc.

12.6. Večer Šiklova ústavu patologie
předsedá: doc. MUDr. D. Sedláček, CSc.

19.6. Večer Mulačovy nemocnice
předsedá: prim. MUDr. Z. Chudáček, Ph.D.26.6. Večer Rokycanské nemocnice

26.6.  Večer Rokycanské nemocnice
předsedá: prim. MUDr. T. Bergerová

20. květen 2019 1091 dvomi

Večery Spolku lékařů - květen 2019

15.5. Večer Ústavu imunologie a alergologie
předsedá: prof. MUDr. Z. Ulčová-Gallová, DrSc.

22.5. Večer Chirurgické kliniky
předsedá: doc. MUDr. I. Chytra, CSc.

29.5. Večer Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
předsedá: prof. MUDr. M. Pešek, CSc.

17. duben 2019 1448 dvomi

Večery Spolku lékařů - leden 2019

16.1. Večer Neonatologického oddělení
předsedá: prof. MUDr. J. Racek, DrSc.

23.1. Večer Ústavu biologie a Ústavu lékařské chemie a biochemie
předsedá: doc. MUDr. D. Sedláček, CSc.
 

30.1. Večer Ústavu tělovýchovného lékařství
předsedá: doc. MUDr. J. Moláček, Ph.D.

19. prosinec 2018 1772 dvomi

Plán Večerů Spolku lékařů v Plzni na rok 2019

Leden          16.01.    Večer Neonatologického oddělení

                      23.01.   Večer Ústavu biologie a Ústavu lékařské chemie a biochemie

                      30.01.   Večer Ústavu tělovýchovného lékařství

...

26. listopad 2018 1331 dvomi

Večery Spolku lékařů - listopad 2018

7.11. Večer Kliniky nemocí ušních, nosních a krčních

Večer přesunut z původního termínu 24.10.2018
předsedá: doc. MUDr. R. Říčařová, CSc. 

14.11. Večer Dermatovenerologické kliniky a Oddělení plastické chirurgie
předsedá: prim. MUDr. J. Šebor

21.11. Večer Rehabilitačního oddělení FN
předsedá: MUDr. J. Novák, Ph.D.

28.11. Večer Kliniky zobrazovacích metod
předsedá: doc. MUDr. T. Skalický, Ph.D.

 

22. říjen 2018 1471 dvomi

Večery Spolku lékařů - říjen 2018

3.10. Večer Oddělení klinické farmakologie
předsedá: prof. MUDr. J. Racek, DrSc. 

10.10. Večer Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny
předsedá: MUDr. T. Bergerová 

17.10. Večer Oční kliniky
předsedá: MUDr. M. Choc, CSc. 

24.10. Večer otorinolaryngologické kliniky – Večer se nekoná, termín přesunut na 7.11.2018 

31.10. Morfologický večer
předsedá: MUDr. S. Kos, CSc.

27. září 2018 1557 dvomi

Večery Spolku lékařů - září 2018

5.9. Večer se nekoná

12.9. Večer Dětské kliniky
předsedá: doc. MUDr. D. Sedláček, CSc.

19.9. Večer Psychiatrické kliniky FN a Psychiatrické nemocnice Dobřany
předsedá: MUDr. E. Pohořalá

26.9. Večer Záchranné zdravotnické služby Plzeňského kraje
předsedá: doc. MUDr. I. Chytra, CSc.

28. srpen 2018 1625 dvomi

Večery spolku lékařů - březen 2018

7.3. Večer Onkologické a radioterapeutické kliniky
předsedá: doc. MUDr. T. Skalický, Ph.D.

14.3. Večer Chirurgického oddělení FN Bory
předsedá: prim. MUDr. J. Šebor

21.3. Večer Neurochirurgické kliniky
předsedá: prim. MUDr. J. Šebor

28.3. Večer Kliniky ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
předsedá: doc. MUDr. I. Chytra, CSc.

26. únor 2018 1562 dvomi

Rychlé odkazy

Konání státních zkoušek
2022/23 Konání státních zkoušek – magisterský program / State Examination - Master´s Study Programm

Termíny řádných termínů jsou zveřejňovány v SISu dle rozvrhu příslušné studijní skupiny. [...]

20. červenec 2022

Výběrová řízení
VŘ Asistent/Asistentka - Odborný asistent/Odborná asistentka Urologické kliniky LFP UK

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

20. červenec 2022 2

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém