Spolek lékařů v Plzni

Večery Spolku lékařů - duben 2019

3.4. Večer Centra vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péče
předsedá: prim. MUDr. David Suchý, Ph.D.

10.4. Večer Kliniky pracovního lékařství
předsedá: prim. MUDr. Z. Chudáček, Ph.D.

17.4. Večer I. interní kliniky
Večer u příležitosti 65. narozenin MUDr. I. Nováka
předsedá: MUDr. J. Novák, Ph.D.

24.4. Večer Neurochirurgické kliniky
Večer se koná při příležitosti životního jubilea MUDr. Milana Choce, CSc.
předsedá: MUDr. Z. Poklopová

18. březen 2019 53 dvomi

Večery Spolku lékařů - březen 2019

6.3. Večer se nekoná

13.3. Večer se nekoná

20.3.  Večer Kliniky ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
předsedá: prim. MUDr. J. Šebor

27.3.  Večer Onkologické a radioterapeutické kliniky
předsedá: prof. MUDr. V. Třeška, DrSc.

20. únor 2019 137 dvomi

Večery Spolku lékařů - únor 2019

6.2. Večer Transfuzního oddělení
Váženým hostem je prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc., přednosta Ústavu epidemiologie LF UK v Plzni
předsedá: MUDr. S. Kos, CSc.


13.2. Večer Urologické kliniky
předsedá: prim. MUDr. Z. Chudáček, Ph.D.

20.2. Večer Ústavu soudního lékařství
předsedá: MUDr. J. Novák, Ph.D.

27.2. Večer se nekoná 

Informace z vedení SL:
Připomínáme všem Postgraduální lékařský den – Plzeň 2019, který se bude konat dne 12. 2. 2019 od 15 hodin v Modré posluchárně LF UK - budova teoretických ústavů UniMec se zaměřením na Aktuální otázky medicínského práva.

21. leden 2019 173 dvomi

Večery Spolku lékařů - leden 2019

16.1. Večer Neonatologického oddělení
předsedá: prof. MUDr. J. Racek, DrSc.

23.1. Večer Ústavu biologie a Ústavu lékařské chemie a biochemie
předsedá: doc. MUDr. D. Sedláček, CSc.
 

30.1. Večer Ústavu tělovýchovného lékařství
předsedá: doc. MUDr. J. Moláček, Ph.D.

19. prosinec 2018 295 dvomi

Večery Spolku lékařů - prosinec 2018

5.12. Večer Neurologické kliniky
předsedá: MUDr. M. Choc, CSc.

12.12. Večer Ústavu mikrobiologie a Útavu epidemiologie
předsedá: doc. MUDr. D. Sedláček, CSc. 

19.12. Večer Stomatologické kliniky
předsedá: MUDr. M. Choc, CSc.

 

 

26. listopad 2018 260 dvomi

Plán Večerů Spolku lékařů v Plzni na rok 2019

Leden          16.01.    Večer Neonatologického oddělení

                      23.01.   Večer Ústavu biologie a Ústavu lékařské chemie a biochemie

                      30.01.   Večer Ústavu tělovýchovného lékařství

...

26. listopad 2018 275 dvomi

Večery Spolku lékařů - listopad 2018

7.11. Večer Kliniky nemocí ušních, nosních a krčních

Večer přesunut z původního termínu 24.10.2018
předsedá: doc. MUDr. R. Říčařová, CSc. 

14.11. Večer Dermatovenerologické kliniky a Oddělení plastické chirurgie
předsedá: prim. MUDr. J. Šebor

21.11. Večer Rehabilitačního oddělení FN
předsedá: MUDr. J. Novák, Ph.D.

28.11. Večer Kliniky zobrazovacích metod
předsedá: doc. MUDr. T. Skalický, Ph.D.

 

22. říjen 2018 208 dvomi

Večery Spolku lékařů - říjen 2018

3.10. Večer Oddělení klinické farmakologie
předsedá: prof. MUDr. J. Racek, DrSc. 

10.10. Večer Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny
předsedá: MUDr. T. Bergerová 

17.10. Večer Oční kliniky
předsedá: MUDr. M. Choc, CSc. 

24.10. Večer otorinolaryngologické kliniky – Večer se nekoná, termín přesunut na 7.11.2018 

31.10. Morfologický večer
předsedá: MUDr. S. Kos, CSc.

27. září 2018 245 dvomi

Večery Spolku lékařů - září 2018

5.9. Večer se nekoná

12.9. Večer Dětské kliniky
předsedá: doc. MUDr. D. Sedláček, CSc.

19.9. Večer Psychiatrické kliniky FN a Psychiatrické nemocnice Dobřany
předsedá: MUDr. E. Pohořalá

26.9. Večer Záchranné zdravotnické služby Plzeňského kraje
předsedá: doc. MUDr. I. Chytra, CSc.

28. srpen 2018 281 dvomi

Večery spolku lékařů - březen 2018

7.3. Večer Onkologické a radioterapeutické kliniky
předsedá: doc. MUDr. T. Skalický, Ph.D.

14.3. Večer Chirurgického oddělení FN Bory
předsedá: prim. MUDr. J. Šebor

21.3. Večer Neurochirurgické kliniky
předsedá: prim. MUDr. J. Šebor

28.3. Večer Kliniky ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
předsedá: doc. MUDr. I. Chytra, CSc.

26. únor 2018 328 dvomi

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Rozhodnutí děkana o výsledku výběrového řízení

ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ     Dne 1. března 2019 se uskutečnilo [...]

20. březen 2019 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent/Odborný asistent Neurologická klinika

      Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na [...]

18. březen 2019 1

Výběrová řízení
Rozhodnutí děkana o výsledku výběrového řízení - Ústav tělovýchovného lékařství

          ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ   Dne 4. 3. 2019 se uskutečnilo [...]

18. březen 2019 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém