Mobilita

Institucionální rozvojový plán na podporu mobility v roce 2018

Jedete do zahraničí? Podejte si žádost o finanční příspěvek!

18. prosinec 2017 1442 cer

DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst/German Academic Exchange Service)

Aktuální nabídka na akademický rok 2017/2018.

22. červen 2016 1433 rat

Erasmus - učitelská mobilita

21. červen 2016 939 rat

Erasmus Strategická partnerství

23. červen 2016 1769 rat

Proshek-Fulbrightovo stipendium

21. červen 2016 1195 rat

Program mobility MŠMT

21. červen 2016 1474 rat

Norské fondy a fondy EHP

21. červen 2016 1178 rat

Visegradsky fond

23. červen 2016 1564 rat

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení - Zástupce přednosty pro vých. a věd.u činnost Klinika pneumologie a ftizeologie

V Plzni dne 18.12.2018 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové [...]

19. prosinec 2018 1

Ostatní
Vedoucí Ediční komise

S platností od 1. března 2017 byla do vedení Ediční komise jmenována doc. MUDr. Libuše Čeledová, [...]

23. únor 2017

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

JUNIORSKÁ UNIVERZITA

LF UK v Plzni

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém