Vedení fakulty

Kolegium děkana

Kolegium děkana

8. únor 2018 1808 dvomi

Vědecká rada

Termíny zasedání v roce 2018:

14. června

13. září

13. prosince

Začátek vždy ve 14.00hod., Šafránkův pavilon LF UK v Plzni, alej Svobody 31, Plzeň

 

4. duben 2010 44963 rer

Odborná komise pro práci s laboratorními zvířaty

Složení Odborné komise pro práci s laboratorními zvířaty

28. červen 2013 4329 mic

Komise kontrolní

Složení Komise kontrolní

28. červen 2013 5025 mic

Stipendijní komise

Složení Stipendijní komise

28. červen 2013 4812 mic

Hlavní inventarizační komise

Složení Hlavní inventarizační komise

28. červen 2013 4559 mic

Společná etická komise LF UK a FN

Složení Společné etické komise LF UK a FN

1. červenec 2013 2896 mic

Disciplinární komise

Složení Disciplinární komise

27. červen 2013 2292 mic

Ekonomická komise AS

Složení Ekonomické komise AS

28. červen 2013 4461 mic

Komise vyřazovací a náhradová

Složení Komise vyřazovací a náhradové

28. červen 2013 4543 mic

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení - Odborný asistent – Ústav Hygieny a preventivní medicíny

Děkan Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní [...]

22. květen 2018 1

Ostatní
Vedoucí Ediční komise

S platností od 1. března 2017 byla do vedení Ediční komise jmenována doc. MUDr. Libuše Čeledová, [...]

23. únor 2017

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém