Vedení fakulty

Kolegium děkana

Složení kolegia děkana LF UK v Plzni

21. duben 2010 50394 rer

Vědecká rada

4. duben 2010 41777 rer

Odborná komise pro práci s laboratorními zvířaty

Složení Odborné komise pro práci s laboratorními zvířaty

28. červen 2013 3717 mic

Komise kontrolní

Složení Komise kontrolní

28. červen 2013 4189 mic

Stipendijní komise

Složení Stipendijní komise

28. červen 2013 4002 mic

Hlavní inventarizační komise

Složení Hlavní inventarizační komise

28. červen 2013 3785 mic

Společná etická komise LF UK a FN

Složení Společné etické komise LF UK a FN

1. červenec 2013 1982 mic

Disciplinární komise

Složení Disciplinární komise

27. červen 2013 1688 mic

Ekonomická komise AS

Složení Ekonomické komise AS

28. červen 2013 3728 mic

Komise vyřazovací a náhradová

Složení Komise vyřazovací a náhradové

28. červen 2013 3772 mic

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výsledek VŘ - Asistent VŠ - Ústav histologie a embryologie

                          OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ   [...]

11. prosinec 2017 1

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku výběrového řízení - Odborný asistent Ústavu hygieny a preventivní medicíny LF UK

Dne 10.10.2017 proběhlo výběrové řízení na pozici Odborný asistent Ústavu hygieny a preventivní [...]

4. prosinec 2017

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku výběrového řízení - Odborný asistent Ústavu sociálního a posudkového lékařství.

Dne 2.11.2017 proběhlo výběrové řízení na pozici Odborný asistent Ústavu sociálního a posudkového [...]

4. prosinec 2017

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém