Komise

Disciplinární komise

12. březen 2019 1672 skrab

Stipendijní komise

1. březen 2019 1286 skrab

Škodní komise

12. březen 2019 1427 skrab

Ediční komise LFP

1. březen 2019 1328 skrab

Hlavní inventarizační komise

1. březen 2019 1337 skrab

Komise vyřazovací a náhradová

Složení komise ke dni 1.3.2019

1. březen 2019 1252 skrab

Ekonomická komise AS LFP

23. listopad 2020 630 kri

Legislativní komise AS LFP

23. listopad 2020 654 kri

Společná etická komise LFP UK a FN Plzeň

Složení komise ke dni 7.3.2019

7. březen 2019 1907 skrab

Rychlé odkazy

Konání státních zkoušek
2022/23 Konání státních zkoušek – magisterský program / State Examination - Master´s Study Programm

Termíny řádných termínů jsou zveřejňovány v SISu dle rozvrhu příslušné studijní skupiny. [...]

20. červenec 2022

Výběrová řízení
VŘ Asistent/Asistentka - Odborný asistent/Odborná asistentka Urologické kliniky LFP UK

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

20. červenec 2022 2

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém