Komise

Disciplinární komise

Složení komise ke dni 1.3.2019

12. březen 2019 447 skrab

Ediční komise LFP

Složení komise ke dni 1.3.2019

1. březen 2019 440 skrab

Hlavní inventarizační komise

Složení komise ke dni 1.3.2019

1. březen 2019 444 skrab

Komise vyřazovací a náhradová

Složení komise ke dni 1.3.2019

1. březen 2019 427 skrab

Společná etická komise LFP UK a FN Plzeň

Složení komise ke dni 7.3.2019

7. březen 2019 502 skrab

Stipendijní komise

Složení komise ke dni 1.3.2019

1. březen 2019 446 skrab

Škodní komise

Složení komise ke dni 12.3.2019

12. březen 2019 405 skrab

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení na zástupce přednosty pro výchovu a vědeckou činnost

V Plzni dne 13.12.2019 UKLFP//2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje [...]

13. prosinec 2019 1

Výběrová řízení
VŘ docent/Docentka - Ústav biologie

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

21. listopad 2019 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém