Informace a dokumenty LFP ke COVID-19

Principy fungování LFP UK s ohledem na COVID-19

Na LFP byl zřízen Krizový tým COVID, který je zodpovědný za veškerá opatření související s epidemií COVIDu-19. Vedoucí krizového týmu je prof. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D.
Krizový tým zároveň funguje jako rozhodovací místo, které rozhoduje o postupu v rámci řízení a koordinace protiepidemických opatření na LFP.

Při kontaktu krizového týmu využijte emailové adresy krizovytym@lfp.cuni.cz a uveďte své telefonní číslo. Veškeré informace v komunikaci s krizovým týmem jsou považovány za vysoce senzitivní a jsou chráněné.

Další informace v přiloženém souboru.

13. říjen 2020 448 dvomi

Informace studentům, kteří vykonávají DPČ aj. na COVID pracovištích FN Plzeň

  • Všichni studenti, kteří vykonávají DPČ aj. na COVID pracovištích FN Plzeň a nastala jim povinnost vykonat povinná praktika ve FN Plzeň v souladu se svým studijním programem, se podrobí testu na Covid-19 před nástupem na povinnou praxi na neCovid pracovištích.
  • Do doby sdělení výsledku testu – negativní - praktikují v respirátorech FFP2, zajistí ZOK FN Plzeň.
  • Test je pro tyto účely platný 2 měsíce.
  • Test bude proveden v OM FN Plzeň bezplatně – v režimu Zaměstnanec.
  • Další testování může probíhat dle INL/0506 Cílené testování zdravotnických pracovníků ZOK FN Plzeň v souvislosti s onemocněním COVID-19.

V platnosti samozřejmě dále zůstává:

  • INL/0487 Podmínky pro výkon praxe studentů nelékařských zdravotnických oborů/ošetřovatelské praxe LF ve FN Plzeň
  • INL/0501 Požadavky na osobní ochranné pomůcky dýchacích cest pro studenty LF UK, vykonávající odbornou praxi ve FN Plzeň

9. říjen 2020 211 dvomi

Opatření KHS ze dne 21. 9. 2020 – osobní přítomnost studentů VŠ na výuce

Krajská hygienická stanice vydala opatření platné od 23. 9. 2020 do 23. 10. 2020, kterým se v okrese Plzeň-město zakazuje osobní přítomnost studentů VŠ na výuce (s výjimkami). Opatření zde zveřejňujeme, konkrétní dopady na organizaci výuky zpracováváme, studentům výsledné informace zašle studijní oddělení v pátek 25. 9. 2020.

23. září 2020 452 dvomi

Informace k akademickému roku 2020/2021

Aktuální informace týkající se COVID 19 opatření v souvislosti s nadcházejícím akademickým rokem 2020/2021 budou zveřejněny na LF v Plzni 25.9. 2020.

15. září 2020 737 dvomi

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Ukončení VŘ - Asistent Psychiatrické kliniky

Č. j.: UKLFP/339722/2020-5   OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ    Dne 21.09.2020 [...]

14. říjen 2020 1

Výběrová řízení
Ukončení VŘ - Asistent Psychiatrické kliniky

Č. j.: UKLFP/331907/2020-4   OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ   Dne 21.09.2020 se [...]

14. říjen 2020 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém