Virtuální prohlídka fakulty

Zveme vás k prohlídce prostor naší fakulty „na dálku“ ve 3D online modelu.

Budova teoretických ústavů – nový kampus

Do první dokončené budovy nového kampusu se v roce 2014 přestěhovalo pět teoretických ústavů fakulty. Nachází se v ní také posluchárna pro 200 osob, nazvaná "Modrá" podle převládající barvy jejího interiéru, a bufet s jídelnou.

Pavlovův ústav

V historické budově bývalé Vyšší hospodářské školy najdete Středisko vědeckých informací (knihovnu), studovny a multimediální ateliér. Nachází se zde také jedna z velkých fakultních poslucháren.

Procháskův ústav

V budově nazvané po věhlasném anatomovi, působícím na přelomu 18. a 19. století, sídlí Ústav anatomie, Ústav histologie a embryologie a Ústav lékařské chemie a biochemie.

Jak se v modelu pohybovat:

Z úvodní obrazovky můžete vstoupit do budovy přes značku s chodcem. Druhá možnost: kliknutím na některý ze snímků ve spodní části obrazovky vstoupíte rovnou do dané místnosti.

V modelu se můžete „rozhlížet“ v 360° módu. Pohybovat se můžete po jednotlivých krocích (kolečka na podlaze) nebo dalšími způsoby, které jsou v menu ve spodní části obrazovky:

  • „doll house“ – zobrazí celý model budovy, lze jím otáčet a vybrat si konkrétní místo, kam se chcete podívat
  • floor plan – zobrazí půdorys aktuálního podlaží
  • floor selector – zde si vyberete, do kterého patra se chcete podívat

Rychlé odkazy

Konání státních zkoušek
2022/23 Konání státních zkoušek – magisterský program / State Examination - Master´s Study Programm

Termíny řádných termínů jsou zveřejňovány v SISu dle rozvrhu příslušné studijní skupiny. [...]

20. červenec 2022

Výběrová řízení
VŘ Asistent/Asistentka - Odborný asistent/Odborná asistentka Urologické kliniky LFP UK

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

20. červenec 2022 2

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém