Přehled akcí LF UK v Plzni

vyberte měsíc a rok konání:

Základy práce s MS Teams

místo konání:
datum konání: 01.03.2021 14:30 - 16:00


https://dl.cuni.cz/webinare-ms-teams/

14. leden 2021 dvomi

Základy práce se Zoom meetings

místo konání: on-line
datum konání: 02.03.2021 14:00 - 15:00


ZOOM je videokonferenční nástroj vhodný pro realizaci online výuky. Je vhodný pro video konference nebo webináře. 

10. únor 2021 dvomi

Realizace online výuky v Adobe connect

místo konání: on-line
datum konání: 04.03.2021 14:00 - 15:00


Adobe Connect umožňuje sestavování, přehrávání a distribuci obsáhlých studijních plánů i samostatných kurzů. Uskutečňování výuky v reálném čase tzv. webináře a online setkávání vědeckých a studijních skupin v konferenčních místnostech. 

10. únor 2021 dvomi

Základy práce s audio/video soubory ve službě Streamserver CUNI

místo konání:
datum konání: 04.03.2021 15:00 - 16:00


Stremovací server ukládá a přehrává videa v chráněném nebo volném režimu. Videa jsou prezentována na samostatném portálu anebo se vkládají do kurzů Moodle či přednášek a prezentací uložených v LMS Adobe Connect.

10. únor 2021 dvomi

Tvorba a administrace kurzu v Moodle

místo konání: on-line
datum konání: 09.03.2021 10:00 - 12:00


Cílem je seznámit účastníky školení se základní obsluhou online kurzu v Moodle. Budeme se soustředit zejména na tyto dovednosti: založení kurzu, orientace v prostředím Moodlu, nastavení kurzu, administrování kurzu, zálohování kurzu, vkládání materiálů, tvorbu kurzu s ohledem na didaktické zásady.

10. únor 2021 dvomi

Základy práce s MS Teams

místo konání:
datum konání: 11.03.2021 14:30 - 16:00


Microsoft Teams je online nástrojem suplujícím prezenční setkávání v rámci třídy, kruhu a dalších organizovaných skupin studentů s vyučujícím. Pozornost bude věnována zejména specifikům přihlášení, vytvoření týmu a kanálu, vložením studijního materiálu a virtuální místnosti.

10. únor 2021 dvomi

Sběr a hodnocení úkolů v Moodle

místo konání: on-line
datum konání: 16.03.2021 10:00 - 12:00


Budou představeny moduly Úkol, Workshop a Úkol Turnitin. Budeme se soustředit zejména na tyto dovednosti:nastavení, zadávaní a hodnocení úkolů; zadávání vzájemně hodnocených úkolů; nastavení, zadavání a hopdnocení úkolů Turnitin v Moodle.

10. únor 2021 dvomi

Testování ve vysokoškolské výuce 1

místo konání: on-line
datum konání: 16.03.21(15:00) 30.03.21(16:00)


Účastníci cyklu tří webinářů se seznámí s technikami, které pomáhají navrhnout a vytvořit kvalitní testové úlohy, jejichž cílem je měřit znalosti a dovedností objektivně, spravedlivě a reprodukovatelně. 

10. únor 2021 dvomi

Práce s MS Teams 2 – pro pokročilé

místo konání: on-line
datum konání: 17.03.2021 14:30 - 16:00


Seminář volně navazuje na předchozí Základy práce s MS Teams. Cílem bude účastníky seznámit s možnostmi týmové komunikace, spolupráce a testování. Pozornost bude rovněž věnována specifikům a omezením, která se pojí se zmíněnými tématy v prostředí MS Teams. V neposlední části bude představena aplikace MS Stream.

10. únor 2021 dvomi

Práce s MS Teams 2 – pro pokročilé

místo konání: on-line
datum konání: 22.03.2021 14:30 - 16:00


Seminář volně navazuje na předchozí Základy práce s MS Teams. Cílem bude účastníky seznámit s možnostmi týmové komunikace, spolupráce a testování. Pozornost bude rovněž věnována specifikům a omezením, která se pojí se zmíněnými tématy v prostředí MS Teams. V neposlední části bude představena aplikace MS Stream.

10. únor 2021 dvomi

Testy v Moodle

místo konání: on-line
datum konání: 23.03.2021 10:00 - 12:00


Cílem je seznámit účastníky školení s tvorbou a administrací testů v Moodle. Budeme se soustředit zejména na tyto dovednosti: nastavení testu, známkování testu, vkládání testových otázek, různé typy testových otázek, práce s bankou úloh.

10. únor 2021 dvomi

Socrative Pro ve výuce

místo konání: on-line
datum konání: 25.03.2021 14:00 - 15:00


Socrative je online nástroj na tvorbu krátkých testů či kvízů pro rychlou zpětnou vazbu při výuce. Na školení budou prezentovány také pokročilejší možnosti, jaké nabízí licencovaný účet Socrative PRO. 

10. únor 2021 dvomi

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ Lektor (akademický pracovník) ústav BIOLOGIE

  Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

17. únor 2021 1

Výběrová řízení
VŘ odborný asistent - ústav BIOLOGIE

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení místa [...]

17. únor 2021 1

Výběrová řízení
VŘ - Asistent/Asistentka Psychiatrické kliniky

V Plzni dne/ In Pilsen on:  16. 02. 2021 Reg. Nr.: UKLFP/50288/2021     Děkan Lékařské fakulty [...]

16. únor 2021

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém