12. květen 2020 vyz

Zasedání Vědecké rady

místno konání: Šafránkův pavilon - velká posluchárna
datum konání: 11.06.2020 14:00 - 16:00


Veřejné přednášky:

1. MUDr. et MUDr. Lukáš Hauer, Ph.D. (habilitační řízení v oboru stomatologie)

habilitační přednáška: Osteonekróza čelistí způsobená léčivy

 

2. doc. MUDr. Václav Liška, Ph.D. (řízení ke jmenování profesorem v oboru chirurgie)

profesorská přednáška: Nové trendy v jaterní chirurgii

 

3. doc. MUDr. Jiří Moláček, Ph.D. (řízení ke jmenování profesorem v oboru chirurgie)

profesorská přednáška: Vývoj léčby aneuryzmatu břišní aorty - minulost, současnost, budoucnost

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ - Asistent- Odborný asistent - Ústav BIOLOGIE

V Plzni dne/ In Pilsen on:  15.06.2020 Reg. Nr. UKLFP/241078/2020 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, [...]

23. červen 2020 1

Ostatní
Vedoucí Ediční komise

S platností od 1. března 2017 byla do vedení Ediční komise jmenována doc. MUDr. Libuše Čeledová, [...]

23. únor 2017

Akademický senát
Informace akademického senátu

// Informace naleznete zde

3. duben 2015

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém