7. říjen 2021 vyz

Zasedání Vědecké rady 9. 12. 2021

místno konání: Šafránkův pavilon - velká posluchárna
datum konání: 09.12.2021 14:00 - 16:00


Habilitační řízení v oboru Vnitřní nemoci: MUDr. Martin Svatoň, Ph.D. (Klinika penumologie a ftizeologie LF UK a FN Plzeň)

Název habilitační přednášky: Cílená léčba pokročilých plicních adenokarcinomů

 

Řízení ke jmenování profesorem v oboru Vnitřní nemoci: doc. MUDr. Jitka Mlíková Seidlerová, Ph.D. (II. Interní klinika LF UK a FN Plzeň)

Název profesorské přednášky: Monitorace krevního tlaku – od historie po současnost

Rychlé odkazy

Konání státních zkoušek
Konání státních zkoušek – magisterský program

Termíny SZZ Chirurgie - [URL] Termíny SZZ Interna (I.IK) - [URL] Termíny SZZ Interna (II.IK) - [URL] [...]

1. prosinec 2021 3

Výběrová řízení
VŘ - Asistent/Asistentka Neurologické kliniky

V Plzni dne 23. 11. 2021  UKLFP/82672/2021-1   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

23. listopad 2021 1

Výběrová řízení
VEDOUCÍ Ústavu histologie a embryologie

  Reg. Nr. UKLFP/  476342 /2021-1   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje [...]

18. listopad 2021 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém