26. duben 2022 dvomi

Večer Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

místo konání: přednáškový sál Šafránkova pavilonu, alej Svobody 31, Plzeň-Lochotín
datum konání: 25.05.2022 18:00 - 20:00


předsedá: prof. MUDr. V. Třeška, DrSc.

  1. Kletečka J., Zatloukal J., Rozumová V.:  Představení kanylačního centra FN Plzeň
    /10 min/

  2. Zatloukal J., Smékalová O., Pešková E., Beneš J.: Výuka simulační medicíny na LF UK v Plzni /10 min/

  3. Tégl V., Horák J., Nalos L., Matějovič M., Beneš J.:  Septická porucha makro a mikrocirkulace /10 min/

  4. Beneš J., Zatloukal J., Kletečka J.: Pandemie COVID-19 a její dopad na intenzivní medicínu /10 min/

  5. Lukáš J., Ircingová L., Pintířová A.:  Kontinuální periferní nervové blokády na KARIM /10 min/

  6. Lejčko J., Machart S., Ircingová L., Štengl M., Lukáš J.:  Kryoanalgezie – další modalita intervenční algeziologie/10 min/

Prosíme všechny přednášející i posluchače večerů SL, aby se řídili aktuálně platnými opatřeními vlády a MZČR.

doc. MUDr. D. Sedláček, CSc.
předseda SL v Plzni

prof. MUDr. J. Moláček, Ph.D.
vědecký sekretář SL v Plzni

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém