28. červenec 2022 dvomi

Summer Scholl of Single Cell Analysis 2022: Free Lectures Day

místno konání: Modrá posluchárna UniMeC, alej Svobody 76, 323 00 Pilsen
datum konání: 07.09.2022 09:00 - 16:00


Laboratoř nádorové biologie a imunoterapie Biomedicínského centra LF UK v Plzni Vás zve 7.9.2022 na přednáškovou část mezinárodní letní školy Summer School of Single Cell Analysis 2022.

Letní škola je výsledkem dlouhodobé spolupráce Univerzity Karlovy se Západočeskou univerzitou v Plzni, v kooperaci s Lékařskou univerzitou ve Vídni, členy Evropské univerzitní aliance (4EU+) ajednou z největších a nejstarších univerzit v Londýně (LSBU). 

Tématem přednášek je pochopení imunitních buněk, imunoterapie a přístupů ke studiu biologických procesů. Hostujícími přednášejícími budou odborníci ze zahraničních univerzit (Německo, Pensylvánie, Polsko, Itálie a Dánsko). 

Bližší informace nejen k přednáškovému dni najdete na  https://singlecell-pilsen2022.zcu.cz/ 

Odkaz pro bezplatnou registraci zde

------------------------------------------------

Laboratory of Tumor Biology and Immunotherapy  of the Biomedical Center of the Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University would like to invite you to a lectures day of the Summer School of Single-Cell Analysis that will take place on the 7th of September at UniMeC, alej Svobody 76, Pilsen. 

The school was established as a result of long-term cooperation of Charles University with the University of West Bohemia and with the cooperation with Medical University of Vienna, London South Bank University and 4EU+ Members. 

The topic of the lectures is understanding of immune cells, immunotherapy and approaches to study the biological processes. The visiting foreign lecturers will be experts from Germany, Pennsylvania, Poland, Italy and Denmark

More information about the Summer school and lecturers here

Link for free registration here

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ Lektor/Lektorka Ústavu Biofyziky LFP

UKLFP/ 400472 /2022-9 OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 19. 9. 2022 se uskutečnilo [...]

3. říjen 2022 1

Výběrová řízení
VŘ Anatomie

V Plzni dne/ In Pilsen on:  20.09.2022 Reg. Nr. UKLFP/476118/2022 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, [...]

20. září 2022

Výběrová řízení
VŘ Klinika zobrazovacích metod

V Plzni dne 20.09.2022 UKLFP/476131/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

20. září 2022

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém