7. září 2022 vyz

Zasedání Vědecké rady 8.12.2022

místo konání: Azurová posluchárna, 1. NP
datum konání: 08.12.2022 14:00 - 17:00


14:00 Řízení ke jmenování profesorem v oboru Zobrazovací metody v lékařství: doc. MUDr. Hynek Mírka, Ph.D. (Klinika zobrazovacíh metod LF a FN Plzeň), název profesorské přednášky: Lokoregionální léčba nádorů jater pomocí metod intervenční radiologie

15:00 Habilitační řízení v oboru Anatomie, histologie a embryologie: MUDr. Lada Eberlová, Ph.D. (Ústav anatomie LF UK v Plzni), název habilitační přednášky: Korozivní preparáty ve výzkumu a výuce morfologických oborů

16:00 Habilitační řízení v oboru Patologie: MUDr. Marián Švajdler, Ph.D. (Šiklův ústav patologie LF UK v Plzni), název habilitační přednášky: Pankreatobiliárna cytológia a jej úskalia

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém