20. září 2022 dvomi

Večer Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny

místno konání: Azurová posluchárna Univerzitního medicínského centra LF UK v Plzni UniMeC, alej Svobody 76, 301 00
datum konání: 12.10.2022 18:00 - 19:00


předsedá: doc. MUDr. I. Chytra, CSc.

  1. Růžičková A., Kukrálová L.: Velmi neobvyklý případ lymfadenopatie u 3letého chlapce /15 min/

  2. Kukrálová L.: COVID-19 – co vše přivede dítě k hospitalizaci /15 min/

  3. Kovandová A., Bebjak A., Sedláček D.: Nástrahy vodáckého sportu z pohledu infektologa - Kazuistika /15 min/

  4. Kubiska M., Sedláček D., Bebjak A.: Změny ve spektru pacientů v HIV centru FN Plzeň v roce 2022 v důsledku ruské agrese na Ukrajině /15 min/

  5. Sedláček D.: Novinky v léčbě infekce HIV /15 min/

doc. MUDr. D. Sedláček, CSc.
předseda SL v Plzni

prof. MUDr. J. Moláček, Ph.D.
vědecký sekretář SL v Plzni

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ Lektor/Lektorka Ústavu Biofyziky LFP

UKLFP/ 400472 /2022-9 OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 19. 9. 2022 se uskutečnilo [...]

3. říjen 2022 1

Výběrová řízení
VŘ Anatomie

V Plzni dne/ In Pilsen on:  20.09.2022 Reg. Nr. UKLFP/476118/2022 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, [...]

20. září 2022

Výběrová řízení
VŘ Klinika zobrazovacích metod

V Plzni dne 20.09.2022 UKLFP/476131/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

20. září 2022

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém