20. září 2022 dvomi

Večer Kliniky pneumologie a ftizeologie

místno konání: Azurová posluchárna Univerzitního medicínského centra LF UK v Plzni UniMeC, alej Svobody 76, 301 00
datum konání: 19.10.2022 18:00 - 19:00


předsedá: MUDr. S. Kos, CSc.

  1. Pešek M., Vaněček T., Baxa J., Minárik M., Mukenšnabl P.: Karcinomy plic v mateřství /15 min/

  2. Svatoň M.: Nové cílené léky pro NSCLC a naše zkušenosti s nimi /15 min/

  3. Blažek J.: Nežádoucí účinky imunoterapie v léčbě NSCLC /15 min/

  4. Burešová M., Benešová L., Minárik M., Ptáčková R., Hálková T., Hošek P., Baxa J.,
    Pešek M., Svatoň M., Fiala O.: ctDNA koreluje s hladinou LDH a CYFRA 21-1 a CRP u pacientů s pokročilými NSCLC /15 min/

doc. MUDr. D. Sedláček, CSc.
předseda SL v Plzni

prof. MUDr. J. Moláček, Ph.D.
vědecký sekretář SL v Plzni

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ Lektor/Lektorka Ústavu Biofyziky LFP

UKLFP/ 400472 /2022-9 OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 19. 9. 2022 se uskutečnilo [...]

3. říjen 2022 1

Výběrová řízení
VŘ Anatomie

V Plzni dne/ In Pilsen on:  20.09.2022 Reg. Nr. UKLFP/476118/2022 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, [...]

20. září 2022

Výběrová řízení
VŘ Klinika zobrazovacích metod

V Plzni dne 20.09.2022 UKLFP/476131/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

20. září 2022

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém