20. září 2022 dvomi

Večer Stomatologické kliniky

místno konání: Azurová posluchárna Univerzitního medicínského centra LF UK v Plzni UniMeC, alej Svobody 76, 301 00
datum konání: 26.10.2022 18:00 - 19:00


Večer u příležitosti životního jubilea doc. MUDr. Pavla Poleníka, CSc.

předsedá: prim. MUDr. J. Šebor

  1. Hauer L.: Úvodní slovo /7 min/

  2. Merglová V., Baborská L.: Orofaciální projevy syndromu mnohočetných hamartomů u dítěte /10 min/

  3. Liška J., Lišková V., Kacerovská D., Hauer L., Skálová A.: Chronická hyperplastická kandidóza – retrospektivní studie 164 pacientů /10 min/

  4. Pošta P., Pivovarčíková K., Liška J., Genčur J., Micopulos Ch., Pěnkava A., Frolo M.,
    Hes O., Hauer L.: Stanovení bezpečných resekčních slizničních okrajů u orálních dlaždicobuněčných karcinomů /10 min/

  5. Lišková V., Liška J., Cimbura E., Kacerovská D.: Orální lichen planus – korelace klinických projevů a subjektivních obtíží /10 min/

  6. Hauer L., Pošta P., Genčur J., Micopulos Ch., Liška J., Podešvová J., Pivovarčíková K., Moztarzadeh O.: Nový lokální chimerický lalok pro rekonstrukce defektů po resekcích orálních spinaliomů /10 min/

doc. MUDr. D. Sedláček, CSc.
předseda SL v Plzni

prof. MUDr. J. Moláček, Ph.D.
vědecký sekretář SL v Plzni

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ Lektor/Lektorka Ústavu Biofyziky LFP

UKLFP/ 400472 /2022-9 OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 19. 9. 2022 se uskutečnilo [...]

3. říjen 2022 1

Výběrová řízení
VŘ Anatomie

V Plzni dne/ In Pilsen on:  20.09.2022 Reg. Nr. UKLFP/476118/2022 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, [...]

20. září 2022

Výběrová řízení
VŘ Klinika zobrazovacích metod

V Plzni dne 20.09.2022 UKLFP/476131/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

20. září 2022

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém