20. prosinec 2022 vyz

Zasedání Vědecké rady Lékařské fakulty v Plzni

místo konání: Azurová posluchárna
datum konání: 15.06.2023 14:00 - 17:00


14:00 hod.

Habilitační řízení v oboru lékařská fyziologie:
- MUDr. Karel Ježek, Ph.D. (Ústav fyziologie LF UK v Plzni),
název habilitačné přednášky: Kinetika aktivace paměťových stop v mozku

15:00 hod.

Řízení ke jmenování profesorem v oboru vnitřní nemoci:
- doc. MUDr. Ondřej Fiala, Ph.D.
(Onkologická a radioterapeutická klinika LF UK a FN Plzeň),
název profesorské přednášky: Cílená léčba metastatického kolorektálního karcinomu a možnosti její personalizace

 

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém