Fakultní akce

Večer Kliniky pracovního lékařství

24.4. 2024, 18:00

Azurová posluchárna kampus LFP UK

Zveřejněno: 19.04.2024

Večer spolku lékařů

předsedá: as. MUDr. J. Novák, Ph.D.

  1. Machartová V.:  Nemoci z povolání v letech 2019 – 2023  /10 min/
  2. Chadimová Ž.: Onemocnění COVID 19 jako nemoc z povolání – pokračující infekce nebo reinfekce? – kazuistika  /10 min/
  3. Gubišová L.:  Karcinom plic u horníka s již hlášenou pneumokoniózou v minulosti – kazuistika  /10 min/
  4. Bejčková H.:  Nádor tonsily z expozice chemickým látkám  /10 min/
  5. Šebová I.:  Co ještě nevíme o svrabu?  /10 min/
  6. Vodička Z.:  Dohled na pracovišti a při výkonu práce operátorek na maskování a povlakování  /10 min/