Fakultní aktualita

Hodina pravdy: Problémy s podfinancováním se týkají i lékařských fakult

Zveřejněno: 14.05.2024

Iniciativa Hodina pravdy, která funguje napříč vysokými školami v ČR a zasazuje se o důstojné podmínky pro univerzitní výuku, svolává na 3. června 2024 protestní pochod, kterým chce upozornit na kritické nedostatky ve financování vysokého školství v České republice. Jde o téma, které je nám na Lékařské fakultě v Plzni velmi blízké.

Ačkoliv může na první pohled vypadat, že lékařské fakulty jsou na tom z finančního hlediska lépe než jiné fakulty, realita je jiná. Čelíme specifickým výzvám, jako je potřeba přilákat k výuce kvalifikované klinické odborníky, kteří často upřednostňují lépe placené pozice v nemocnicích nebo soukromých praxích. Rozdíl v odměňování mezi akademickým prostředím a klinickou praxí tak může mít dlouhodobý dopad na kvalitu vzdělávání budoucích lékařů a v důsledku na kvalitu zdravotní péče.

Lékařské fakulty se zároveň potýkají s rostoucím tlakem na zvyšování počtu absolventů, aby byl zajištěn dostatečný počet zdravotnických pracovníků v budoucnu. Vzhledem k demografickému vývoji a stárnutí populace v ČR je tento problém stále akutnější. Přes jistou snahu státu o navýšení kapacit pro výuku a podporu vloženou do infrastruktury bohužel stále nejsou zajištěny dostatečné prostředky na konkurenceschopné ohodnocení našich pedagogů. Zdůrazňujeme potřebu komplexního a strategického přístupu k financování lékařského vzdělávání, který by reflektoval specifické nároky a výzvy, kterým čelíme.

Jako součást širšího akademického společenství, které se snaží o zlepšení podmínek pro vysoké školství v zemi, stojíme v solidaritě s iniciativou Hodina pravdy a doufáme, že nadcházející protest a diskuse, které vyvolá, přinesou potřebnou změnu pro celý sektor.

https://www.ff.cuni.cz/2024/05/iniciativa-hodina-pravdy-organizuje-protestni-akci-kolaps-systemu