Fakultní aktualita

doc. MUDr. Ondřej Fiala, Ph.D., jmenován profesorem

Zveřejněno: 17.06.2024

Ve čtvrtek 13. června převzalo z rukou prezidenta České republiky a Mikuláše Beka, ministra školství, mládeže a tělovýchovy, jmenovací dekrety 75 nových profesorek a profesorů, z nichž 23 bylo z Univerzity Karlovy. Jedním z nich je prof. MUDr. Ondřej Fiala, Ph.D., který byl jmenován profesorem v oboru vnitřní nemoci.

Prof. Fiala působí na Onkologické a radioterapeutické klinice LFP a FN Plzeň. Na lékařské fakultě vyučuje povinný předmět Klinická onkologie, vede praktická cvičení a semináře a je lektorem předatestačních kurzů pro obor Klinická onkologie. Pod jeho vedením úspěšně absolvoval své studium jeden Ph.D. student a aktuálně je školitelem dalších dvou studentů. Ve své vědecké činnosti se zaměřuje se na problematiku personalizace onkologické léčby. Významná byla jeho úloha při zavádění nových genetických vyšetření v rámci prediktivní diagnostiky. V současnosti se zaměřuje na kolorektální karcinom a urologické zhoubné nádory. Aktivně se podílí na tuzemských i mezinárodních vědeckých projektech. Za své přednášky a publikace získal řadu ocenění a pravidelně provádí recenzní činnost pro impaktované časopisy.

Gratulujeme ke jmenování!

Viz též web UK: https://cuni.cz/UK-6311.html?news=22406&locale=cz