Fakultní aktualita

Návštěva místopředsedy Poslanecké sněmovny na Lékařské fakultě v Plzni

Zveřejněno: 06.05.2024

Místopředseda Poslanecké sněmovny Karel Havlíček a poslankyně Jana Berkovcová zavítali 29. 4. 2024 na Lékařskou fakultu v Plzni, kde diskutovali o vývoji medicínského vzdělávání a výzkumu. Na LFP přijeli na pozvání rektorky UK Mileny Králíčkové a setkali se zde také proděkanem LFP pro vědu, výzkum a grantovou činnost Milanem Štenglem, tajemnicí fakulty Marií Klečkovou a předsedou Vysokoškolského odborového svazu Mgr. Petrem Baierlem.

Místopředseda Havlíček projevil mimo jiné zájem o počty studentů medicíny, zejména vzhledem k narůstajícímu nedostatku lékařů v České republice a významnému převisu poptávky (vysokých počtů uchazečů přihlášených na přijímací zkoušky) nad nabídkou (počty přijatých studentů). Zástupci LFP představili návštěvě klíčové aspekty studia i výzkumu na LFP, zvláštní pozornost byla věnována ekonomickým aspektům provozu vysokých škol a potenciálním dopadům připravované novely zákona o vysokých školách z pohledu fakulty i Karlovy univerzity.

Hosté si také prohlédli hlavní budovu kampusu, od výukových prostor (simulační centrum, biochemické laboratoře, anatomický ústav včetně pitevny, kde právě probíhalo praktické zkoušení studentů, kuchyň a tělocvičnu ústavu hygieny či laboratoř ústavu sportovní medicíny) po knihovnu se studovnami či studentskou relaxační místnost. Zasloužený obdiv sklidila menza s kavárnou, u které hosté ocenili vedle velkorysosti jejich prostor i kvalitní nabídku jídel. Celkově vysoce hodnotili příznivé prostředí kampusu zaplněného studenty, kteří plně využívají jeho široké studijní i volnočasové možnosti.