Fakultní aktualita

Ptali jsme se za vás: Parkování v kampusu

Zveřejněno: 02.04.2024

Změny v provozu parkovacích ploch v areálu kampusu LFP vyvolaly otázky a žádosti o vysvětlení některých kroků a opatření. Velice děkujeme paní tajemnici Ing. Marii Klečkové a Bc. Ondřejovi Topinkovi, bezpečnostnímu specialistovi LFP UK, za zodpovězení těch nejčastějších otázek spojených s tématem parkování.

Často se z řad studentů ozývá kritika změn týkajících se parkování. Proč se vedení fakulty tomuto tématu aktuálně tolik věnuje?

O. Topinka: Provoz kampusu jsme zahájili na podzim roku 2022 jen s minimálními omezeními. Nyní za sebou máme více než rok ověřovacího provozu, kdy zjišťujeme skutečnosti, na které se šlo dopředu připravit jen velmi obtížně. Mnoho z těchto zkušeností není bohužel jen pozitivních. Jako fakulta máme vlastní parkovací místa pro studenty vůbec poprvé. Nutno říci, že je to velká exkluzivita, neboť nebývá pravidlem, že fakulty či univerzity disponují vlastním parkovištěm. Další významnou okolností, která má nepochybně vliv na úpravy nastavení, je pak tragická prosincová událost, která zvýšila nároky na zajištění bezpečnosti. Je naším společným zájmem zajistit bezpečné prostředí, a to si určitá omezení v principu žádá.
Na základě získaných zkušeností, obsazenosti parkoviště, analýzy bezpečnostních rizik, a bohužel i opakovaného porušování pravidel uživateli parkovišť nyní můžeme přistoupit ke změnám, které povedou ke standardizaci parkování na fakultě s cílem předcházet problémům a zajistit hladký budoucí provoz pro všechny uživatele.

Na Instagram fakulty přišel dotaz, proč došlo k zákazu parkování pro studenty v podzemních garážích.

O. Topinka: Kampus je koncipován, a byl v tom duchu i využíván, aby tudy mohli proudit zaměstnanci i studenti fakulty, ať už přicházejí od kolejí, od nemocnice, od tramvají atp. Byť neustálá přítomnost a pohyb lidí vdechuje kampusu jeho dnes už typický život, nese s sebou také jistá bezpečnostní rizika (např. u vstupů do budovy mimo dohled ostrahy). Snažíme se tuto svobodu pohybu a život v kampusu zachovat v maximální a udržitelné míře, ale současně získat co možná největší přehled o tom, kdo a kdy se v kampusu pohybuje. Tato snaha se promítla například do ukončení provozu nočních studoven, omezení otevírací doby kampusu a současně do rozložení parkovacích zón mezi zaměstnance fakulty a studenty. Podzemní garáže jsou z principu rizikovější prostor než venkovní parkoviště, představují omezeně kontrolovatelný vchod do budovy, a proto je nezbytné omezit počet osob, které do nich mohou vjíždět a vstupovat.

Zazněla kritika, že jde pouze o to, aby zaměstnanci mohli mít více míst na parkování.

O. Topinka: Venkovní parkování je určené pouze pro studenty. Zaměstnanci zde nemají parkování umožněno. Všichni zaměstnanci fakulty včetně návštěv parkují v garážích. Nutno říci, že návštěvou se mnohdy rozumí celá delegace lidí, která cestuje více než jedním vozidlem. Aby byl pohyb návštěvníků pod co největší kontrolou a kampusem nekorzovali neznámí lidé, vztahuje se nyní k parkování v garážích celá řada dalších opatření a nástrojů.

Studenti si často stěžují, že je parkovacích míst málo a během dne již není kam zaparkovat.

O. Topinka: Obdobné stížnosti padaly i v době, kdy studenti měli zpřístupněné nejen venkovní parkování, ale i podzemní garáž. Kampus disponuje nejvyšším možným počtem parkovacích míst, kterými s ohledem na velikost a povahu okolní plochy může. Nelze se však domnívat, že bude kapacitně dostačovat, pokud se všichni rozhodnou přijet autem. Z naší strany již více pro možnost parkování studentů přímo u fakulty udělat nemůžeme. Na místě je určitě kolegialita mezi studenty, například nezneužívání parkovacího místa pro dlouhodobé parkování a parkování přes noc, k čemuž nyní dochází. Vždy je vhodné zvážit, zda je opravdu nutné pro cestu do školy volit automobil, popř. lze zaparkovat mimo areál v dochozí vzdálenosti, pokud to dovolí čas a jiné podmínky.

Postihuje fakulta nějak řidiče, kteří parkují mimo parkovací místa?

O. Topinka: V tomto jsme byli velmi doposud velmi benevolentní. To se změnilo sepsáním provozního řádu, který jasně deklaruje, kde a za jakých okolností smí parkovat vozidla. S provozním řádem se může kdokoliv seznámit na úřední desce, která se nachází na fakultním webu. Studenti i zaměstnanci fakulty obdrželi také nejeden e-mail od pana děkana, ve kterém jasně deklaroval, kde je a není povoleno parkovat a jaký je možný postih. Nezřídka se stává, že jsou vozidla zaparkována v rozporu s platnými předpisy a brání například příjezdu vozidel integrovaného záchranného systému. Je nutné mít na paměti, že bezohledné parkování má širší dopady než jen porušení provozního řádu. Co se postihu týče, na příjezdové cestě je k tomuto oprávněna přímo policie. Na parkovacích plochách se snažíme nejdříve řešit situaci výstrahou. V případě, že není sjednána náprava situace, budeme přistupovat k odtahu vozidel. Za porušování pravidel přímo na parkovišti bude do budoucna hrozit zákaz vjezdu pro daná vozidla a jejich uživatele.

Jakým způsobem uděluje fakulta výstrahu?

O. Topinka: Využíváme samolepek, které informují řidiče o nevhodném výběru parkovacího místa. Snažíme se tak apelovat na řidiče, aby stejnou situaci neopakovali i v budoucnu. V některých případech žádáme o přeparkování okamžitě prostřednictvím fakultního rozhlasu. Systém nás také upozorňuje na vozidla, která v noci neopouští parkoviště. Díky modernímu přístupovému a kamerovému systému máme trvalý přehled o tom, která vozidla a jak dlouhou dobu, na parkovišti pobývají.

Paní tajemnice, vy jste avizovala, že bude za parkování vybírán poplatek. Nastane opravdu taková situace?

M. Klečková: Ano. Za parkování bude vybírán poplatek. Zaměstnanci fakulty ho budou povinni hradit již od letošního dubna, studenti pak dle předem schváleného harmonogramu od 1. 10. 2024 na celý následující akademický rok. Důvodů k tomuto kroku je celá řada. Parkování u školy, především pak přímo u fakultní nemocnice, je skutečně vysoce nadstandardní služba, která není na jiných fakultách běžná. Přesto jsou opakovaně porušována pravidla pro její bezproblémové a ohleduplné užívání. Tyto situace musí někdo řešit, musí přicházet s nástroji, jak jim předcházet, což jsou původně neplánované vícenáklady, ať už personální či technické. Poplatek bude roční a není vysoký (pro první období to bude 500,-Kč). Bude využit na činnosti spojené s údržbou a provozem parkovišť a zlepšováním zajištění bezpečnosti.  S poplatkem získáme i evidenci SPZ a tím lepší přehled o vlastnících parkujících vozidel. Také se tím minimalizují nepovolené vjezdy a případné hříšníky opakovaně porušující pravidla bude možné v parkování omezit.