28. únor 2017 | archivováno 29. srpen 2017 284 tyk

Věstník 1/2013 - povinné kurzy

Ministerstvo zdravotnictví informuje, že znovu zařazuje jako povinnou součást vzdělávacích programů specializačního vzdělávání a nástavbových oborů kurz „Lékařská první pomoc“ a kurz „Základy lékařské etiky, komunikace, managementu a legislativy“, přičemž délka platnosti kurzů není dosud upravena žádným právním předpisem. Ministerstvo zdravotnictví informuje, že tímto Věstníkem MZ stanovuje délku platnosti kurzu „Lékařská první pomoc“ a „Základy lékařské etiky, komunikace, managementu a legislativy“ na 5 let a délku platnosti kurzu „Radiační ochrana“ a „Prevence škodlivého užívání návykových látek“ na 10 let od jeho absolvování.

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém