8. prosinec 2013 | archivováno 9. červen 2020 5208 kri

WORLD AIDS WEEK

Jako každý rok,  pořádala IFMSA CZ Plzeň  projekt věnovaný Světovému dnu boje proti AIDS (1.12.). Oproti minulým letům jsme ale tentokrát v rámci tohoto projektu pořádali více akcí. Z tohoto důvodu jsme změnili původní jméno World AIDS Day na World AIDS Week, pořádaný u nás v Plzni ve dnech na přelomu listopadu a prosince.

 Myslíme si, že tento projekt má smysl, neboť počet nakažených virem HIV nejen celosvětově, ale i u nás neustále narůstá. Letos se celkový počet nakažených jedinců u nás, kteří jsou v národním registru HIV pozitivních, pohybuje okolo čísla 2000. Ve skutečnosti je toto číslo ale nejspíš ještě o něco vyšší.

S největším ohlasem se u nás na fakultě setkala beseda s HIV pozitivním lektorem, kterou jsme pořádali ve spolupráci s Českou společností AIDS pomoc, 2.12.2013 od 17 hodin  v kulturní kavárně Jabloň v Plzni. Zúčastnilo se jí takřka 70 lidí, převážně studentů medicíny, ale v obecenstvu bylo i pár nemediků. Téměř celý večer probíhal ve formě besedy, kdy posluchači kladli našemu hostu dotazy, mnohdy velmi osobní, ale on pokaždé trpělivě odpověděl. Naši hosté v publiku oceňovali zejména to, že nemluvil jen o holých faktech týkajících se této nemoci, ale že bez ostychu odpovídal na všechny dotazy, mluvil zejména o psychice nemocného po sdělení diagnózy, o přístupu lékařů k nemocným, důležitosti přátel a životě po diagnóze. Téměř všichni také ocenili, že beseda proběhla ve velmi příjemném a útulném prostředí kavárny.

Po skončení besedy jsme panu lektorovi M. Blanckovi, jako zástupci České společnosti AIDS pomoc, předali symbolický šek v hodnotě 3010,- Kč, které se vybraly v rámci celonárodní sbírky Červená stužka. Tuto sbírku jsme u nás v Plzni pořádali, také ve spolupráci s ČSAP,  26.11.2013. Peníze, které se vybraly při prodeji symbolický odznáčků-stužek, poputují na boj proti AIDS.

 

Poslední akcí, kterou jsme v rámci World AIDS Week pořádali, byla osvětová akce Jsem v tom s Lékaři bez hranic, 3.12. 2013 v ulicích Plzně. 

Jednalo se o rozdávání informačních letáčků s kondomy, které měly za úkol informovat veřejnost tentokrát o tématu přenosu HIV z matky na dítě. Před akcí proběhlo ještě školení dobrovolníků přímo se zástupcem  Lékařů bez hranic na dané téma. Celkově se nám podařilo rozdat kolem 1000 letáčků.

Věříme, že tento projekt splnil svůj účel, a to, aby se alespoň někdo něco nového o HIV/AIDS dozvěděl, nebo se nad touto problematikou minimálně zamyslel. Rádi bychom touto cestou také poděkovali všem, kteří se nějakým způsobem do tohoto projektu zapojili. Především panu Blanckovi a  našim dobrovolníkům, studentům 1.-4. ročníku naší fakulty, kteří se zúčastnili prodeje stužek nebo rozdávání letáčků s Lékaři bez hranic.

 

Eva Pozděnová

Koordinátorka World AIDS WeekRychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém