15. duben 2020 | archivováno 16. říjen 2020 1033 dvomi

Zdroje pro LF

Vážení uživatelé,

Ústřední knihovně se ve spolupráci s jednotlivými fakultami a vydavateli elektronických informačních zdrojů povedlo bezplatně získat a zpřístupnit několik elektronických informačních zdrojů z oblasti medicíny, ošetřovatelství a farmacie, které usnadní studentům a akademikům přístup k informacím. 

První je Acland's Video Atlas of Human Anatomy – tato databáze zpřístupňuje medicínská videa a jedná se tak o zajímavou multimediální pomůcku pro studenty lékařských a ošetřovatelských oborů. Zdroj je celouniverzitně dostupný z Portálu elektronických zdrojů (pro nečesky hovořící studenty z anglické mutace Portálu) až do 7. června 2020. 

Druhým zdrojem je AccessMedicine – portál zpřístupňující řadu plnotextových a referenčních zdrojů pro lékaře, ostatní zdravotnický personál i studenty medicíny, ale i pro řadu hraničních oborů a specializací. AccessMedicine je celouniverzitně zpřístupněný do 8. května a pro uživatele je dostupný z Portálu elektronických informačních zdrojů (pro nečesky hovořící studenty zde). 

Další ze zpřístupněných databází je Lippincott, Williams & Wilkins Health Library, kde jsou pro uživatele z Univerzity dostupné učebnice a multimediální obsah z oblasti teoretické i klinické medicíny a farmacie. Dostupné materiály jsou vybrány s ohledem na potřeby lékařských a zdravotnických fakult i další vzdělávání lékařů a zdravotních sester v praxi. Zdroj je dostupný z Portálu elektronických zdrojů (pro nečesky hovořící studenty zde) až do 7. června 2020. 

Dále se povedlo vyjednat prodloužení přístupu do faktografické databáze Amboss (pro nečesky hovořící studenty zde), a to až do 20. června 2020.

Prodloužení nástroje InSimu je momentálně v jednání. 

Bloomsbury – databáze je přístupná z Portálu elektronických zdrojů (pro nečesky hovořící studenty zde) do 31. května 2020. Uživatelé se z Portálu elektronických zdrojů dostanou do seznamu dostupných kolekcí, odkud si mohou vybrat tu, která obsahově nejlépe vyhovuje jejich potřebám. 

IGI Global – kolekce e-knih a e-časopisů je přístupná z Portálu elektronických zdrojů (pro nečesky hovořící studenty zde) do 2. června 2020. 

JSTOR – kolekce doplňuje stávající předplatná Univerzity a je přístupná z Portálu elektronických zdrojů (pro nečesky hovořící studenty zde) až do 30. června 2020. 

World Scientific – kolekce e-časopisů je pro uživatele z Univerzity Karlovy přístupná z Portálu elektronických zdrojů (pro nečesky hovořící studenty zde) také do 30. června 2020. 

Dále byly na základě vydavatelské nabídky zpřístupněny další multioborové databáze, které doplňují stávající předplatná a nákupy elektronických informačních zdrojů Univerzity:

Cambridge University Press – databáze přístupná z Portálu elektronických zdrojů (pro nečesky hovořící studenty z anglické mutace) do 31. května 2020. V této databázi jsou všechny učebnice tohoto vydavatelství.

Oxford University Press – kolekce širokého spektra obsahu je přístupná z Portálu elektronických zdrojů (pro nečesky hovořící studenty z anglické mutace) do 30. dubna 2020.

Taylor & Francis – databáze e-knih přístupná z Portálu elektronických zdrojů (pro nečesky hovořící studenty z anglické mutace) do 1. června 2020. Všechny knihy jsou zpřístupněny pouze pro čtení. 

V neposlední řadě byly zpřístupněny oborové databáze – společenskovědní databáze SAGE, která kromě knih nabízí i výuková videa z různých společenských věd. Databáze je přístupná z Portálu elektronických zdrojů (pro nečesky hovořící studenty z anglické mutace) do 5. července. 

ProQuest One Literature je nadstavbová kolekce nad předplácenou kolekcí Literature Online a obsahuje plné texty z oblasti literatury a literární vědy, literárních kritik, encyklopedií a slovníků, odborných publikací, kvalifikačních prací. Součástí jsou také videa a audio nahrávky představení a rozhovorů s autory. Kolekce je dostupná z Portálu elektronických zdrojů (pro nečesky hovořící studenty zde) až do 30. června 2020.

Ke všem zdrojům byl vyjednán a nastaven tzv. vzdálený přístup, a jsou tedy pro studenty dostupné i z domovů.

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém