3. leden 2020 | archivováno 27. listopad 2020 515 tyk

Termíny odevzdání přihlášek na zkoušky po kmeni pro rok 2020

Termíny odevzdání přihlášek na zkoušky po kmeni pro rok 2020 
Kmeny LF UK Plzeň
jaro podzim
Anesteziologický   kmen 15.2.2020 21.8.2020
Dermatovenerologický kmen 23.1.2020 5.8.2020
Gynekologicko-porodnický   kmen 13.1.2020 26.8.2020
Hygienicko-epidemiologický   kmen   30.7.2020
Chirurgický kmen 4.1.2020 21.8.2020
Interní kmen 9.1.2020 12.8.2020
Kardiochirurgický kmen    
Maxilofaciálně chirurgický kmen    
Neurochirurgický kmen 2.1.2020  
Neurologický kmen 27.2.2020 21.8.2020
Oftalmologický   kmen 28.2.2020 22.8.2020
Ortopedický   kmen 31.1.2020 1.8.2020
Otorinolaryngologický   kmen 17.1.2020 8.7.2020
Patologický   kmen 30.2.2020 23.8.2020
Pediatrie 21.2.   2020 27.8.2019
Psychiatrický kmen 30.1.2020 7.7.2020
Radiologický kmen 1.2.2020 7.8.2020
Urologický kmen 2.2.2020 22.8.2020