2. květen 2018 | archivováno 3. listopad 2018 270 hor

Konference „Člověk ve zdraví i v nemoci

Konference „Člověk ve zdraví i v nemoci“, která se konala 18. ledna 2018 na Lékařské fakultě v Plzni  je součástí oslav třicátého výročí Univerzity třetího věku. Plzeňská lékařská fakulta byla jednou z prvních škol v republice, která Univerzitu třetího věku založila.Při zahájení konference proběhl křest učebnice pro seniory  s názvem „Člověk ve zdraví i v nemoci. Podpora zdraví a prevence nemocí ve stáří.“

Prezentace, které zazněly na konferenci můžete shlédout na tomto odkazu.

Podpořeno projektem Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce.

Reg. číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém