7. prosinec 2011 | archivováno 18. leden 2012 319 dvo

Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích programu Centra kompetence

Technologická agentura včera vyhlásila druhý stupeň veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích programu Centra kompetence. Soutěžní lhůta bude trvat 42 kalendářních dnů, tj. od úterý 6. prosince 2011 do pondělí 16. ledna 2012 do 16:00.

Z požadovaných příloh bude rektorát posílat na TAČR v písemné podobě čestné prohlášení č.1. Vám bude zasláno naskenované a je nutné ho v el. verzi přiložit ke všem projektům.

Z vyhlášení dále vyplývá, že případná plná moc k podpisu projektu nesmí být starší 90 dní, je tedy nutné pro děkany vytvořit nové plné moci.

Plné moci budeme vystavovat pouze pro děkany následujících fakult: 1.LF, 2. LF a MFF, o kterých víme, že jejich projekty postoupily do druhého kola soutěže. Pokud nám nějaký spoluřešitelský projekt uniknul a Vaše fakulta bude potřebovat plnou moc, sdělte nám prosím tuto informaci!

Z důvodů nemoci kolegyně Menšíkové, se prosím v této věci dočasně obracejte na mne.

Děkuji, s pozdravem Eva Matějcová

rektorát UK
odbor pro vědu a výzkum
referát pro mezinárodní spolupráci