24. říjen 2011 | archivováno 25. duben 2012 1035 dvo

DSP - oběžník

                                                     

Univerzita Karlova

Lékařská fakulta v Plzni

 

P ř e d s e d ů m

oborových rad DSP

 17.10.2011


Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo,

 

dovoluji si Vás požádat o nahlášení počtu uchazečů, které předpokládáte přijmout ve školním roce 2012 / 2013 do Doktorského studijního programu.

Uveďte témata a ke každému tématu školitele, formu studia a způsob financování. Připomínám, že existuje kombinovaná forma (při zaměstnání) a prezenční forma studia (stipendium).

Zájem univerzity a fakulty je zvýšit počet studentů v prezenční formě studia. Požadované informace jsou nutné pro naplánování finančních prostředků pro výplatu stipendií a pro zveřejnění inzerátu.

Své požadavky zašlete na oddělení vědy a vzdělání (bohumila.cerna@lfp.cuni.cz) nejpozději do 31.10.2011.

 

 

 

 

                                                               Prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.

                                                                     proděkan pro vědu a vzdělání

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém