14. únor 2020 | archivováno 26. únor 2020 781 cer

Stipendijní pobyty - letní jazykové kurzy německého jazyka 2020

 rámci meziuniverzitních dohod jsou některými německými partnerskými univerzitami nabízena stipendia na měsíční letní jazykové kurzy němčiny (Internationale Sommersprachkurse).

Odkazy u jednotlivých univerzit jsou přímo na webové stránky s informacemi o letních jazykových kurzech. 

Zájemci o jazykový kurz podávají přihlášky na zahraniční oddělení Lékařské fakulty v Plzni nejpozději 25. února 2020.

Zahraniční oddělení fakult pak přihlášky se stanoveným pořadím postupují na Odbor zahraničních vztahů rektorátu do 28. února 2020.

Podklady k žádosti o jazykový kurz:  

 

Výběrové řízení:

Na fakultě probíhá předvýběr kandidátů na jazykový kurz se stanovením pořadí. Konečný výběr účastníků jazykových kurzů provede prorektor pro zahraniční styky a mobilitu na rektorátě. Přihlášky vybraných studentů pak budou postoupeny na zahraniční univerzitu, která rozhodne o přijetí nominovaného kandidáta a zašle potvrzení o přijetí.

Po návratu ze zahraničí předkládají studenti zprávu ze stipendijního pobytu a certifikát o absolvování kurzu na adresu dita.faifrova@ruk.cuni.cz.

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ - Asistent / Odborný asistent Ústavu sociálního a posudkového lékařství

V Plzni dne 22. 1. 2021 Č. j.: UKLFP/18407/2021   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

22. leden 2021 2

Výběrová řízení
Ukončení VŘ - Vedoucí Ústavu lékařské chemie a biochemie

Č.j.: UKLFP/426743/2020-5     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ   Dne 17. prosince [...]

21. leden 2021

Výběrová řízení
VŘ- Zástupce přednosty pro výchovu a věd.činnost

V Plzni dne 19.01.2021 UKLFP/13927/2021   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

18. leden 2021 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém