31. srpen 2018 | archivováno 8. říjen 2022 1284 cer

Fond mobility UK - podzimní kolo

Dne 1. 9. 2018 se spouští podávání žádostí do podzimního kola Fondu Mobility UK. Žádosti se podávají prostřednictvím online aplikace: https://idpverso.is.cuni.cz/idp/Authn/UserPassword Přihlašovací údaje jsou shodné jako do CASu.

Žádosti již není nutné tisknout, vše včetně příloh se odevzdává prostředníctvím online aplikace.

Deadline na podání žádostí je 15. října 2018 v 18 hodin.

Z FM UK jsou podporovány následující aktivity: 

a) studium na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry,

b) účast na mezinárodních studijních nebo odborných akcích studentů v zahraničí,

c) krátkodobé vědecké nebo výzkumné pobyty v zahraničí,

d) studium zahraničních studentů na univerzitě

e) pobyty zahraničních vysokoškolských nebo vědeckých pracovníků na univerzitě.

Kratší než měsíční pobyty nebudou z Fondu podpořeny. Prostředky Fondu mobility nejsou určeny k financování účasti studentů na konferencích.

Fond mobility pokrývá náklady na požadovanou akci maximálně jednou polovinou. Od žadatele se očekává, že svůj rozpočet na studium či výuku bude koncipovat v souladu s možnostmi FM.

Žadatelé si mohou zajistit podporu i z jiných zdrojů. Prostředky přidělené z Fondu mobility ovšem nelze využít k dofinancování nákladů spojených s účastí na programu Erasmus+.

Finanční prostředky jsou přiznávány na budoucí mobilitu. Pokud se výjezd či pobyt na UK už uskutečnil a byl ukončen, nebude podpořen. V případě, že pobyt právě probíhá, posuzuje se přidělovaná částka a přiděluje na období budoucí od okamžiku rozhodování Rady FM UK.

Formální stránka žádosti a kompletnost dokládaných příloh jsou jedněmi z kritérií při posuzování žádostí. Akceptační dopisy již nemohou být předloženy v e-mailové podobě.

Po skončení pobytu je student/akademik, který příspěvek na pobyt obdržel, povinen zaslat na Odbor zahraničních vztahů Rektorátu UK a na svoji fakultu zprávu z pobytu a potvrzení  z příslušné zahraniční instituce o uskutečněném pobytu. Materiály je třeba dodat do 30 dnů od skončení pobytu, v případě pobytů přesahujících kalendářní rok je třeba dále dodat dílčí zprávu  v  termínu do 15. prosince daného kalendářního roku.

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém