8. leden 2016 | archivováno 8. říjen 2022 3058 dvomi

Zápis z jednání AS 8.12.2015

Z á p i s
z jednání Akademického senátu LF UK v Plzni
dne 8.12.2015