Archiv sekce Aktuality SV

Předběžné termíny kmenových zkoušek v r. 2022

Níže uvádíme zatím předběžné termíny kmenových zkoušek na rok 2022 s ohledem na blížící se termín pro podání přihlášek. Jakmile budou všechny termíny oficiálně schválené MZČR, zveřejníme kompletní seznam.

Soubory ke stažení:
22. listopad 2021 | archivováno 20. prosinec 2021 242 sim

Věstník MZČR 10/2019 - možný zápočet teoretických kurzů

Možnost zápočtu teoretických kurzů pro lékaře zařazené před 1.7.2017 dle věstníku 10/2019.

13. listopad 2019 | archivováno 30. listopad 2020 571 tyk

Věstník 1/2013 - povinné kurzy

Ministerstvo zdravotnictví informuje, že znovu zařazuje jako povinnou součást vzdělávacích programů specializačního vzdělávání a nástavbových oborů kurz „Lékařská první pomoc“ a kurz „Základy lékařské etiky, komunikace, managementu a legislativy“, přičemž délka platnosti kurzů není dosud upravena žádným právním předpisem. Ministerstvo zdravotnictví informuje, že tímto Věstníkem MZ stanovuje délku platnosti kurzu „Lékařská první pomoc“ a „Základy lékařské etiky, komunikace, managementu a legislativy“ na 5 let a délku platnosti kurzu „Radiační ochrana“ a „Prevence škodlivého užívání návykových látek“ na 10 let od jeho absolvování.

28. únor 2017 | archivováno 29. srpen 2017 284 tyk

Změna - odborná praxe - VP 2005

Vzdělávací programy  vydané v roce 2005 z důvodu nedostatečného počtu pracovišť kuskutečňování VP akreditovaných předepisují povinnou praxi na akreditovaných pracovištích pouze v omezeném rozsahu. Vzhledem k nutnosti reflektovat znění zákona vydává Odbor vzdělávání a vědy MZ následující stanovisko k posuzování odborné praxe absolvované v souladu se VP vydanými v roce 2005:

Do specializačního vzdělávání se započítává veškerá povinná odborná praxe absolvovaná na neakreditovaných pracovištích nejpozději do 31.3.2013. Odborná praxe uchazeče postupujícího dle VP z roku 2005 absolvovaná na neakreditovaném pracovišti po tomto datu NEBUDE do  specializačního vzdělávání ZAPOČTENA.

6. březen 2013 | archivováno 7. září 2016 2158 pet

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém