Archiv sekce úvodní strana

Na titulní stránce časopisu Carbon

Doc. RNDr. Marie Hubálek Kalbáčová, Ph.D., vede v Biomedicínském centru LFP Laboratoř studia interakcí buněk s materiálem. Výzkum laboratoře je zaměřen na interakce mezi lidskými buňkami a povrchy nebo nanočásticemi připravenými z různých biokompatibilních materiálů. Jeden ze zkoumaných směrů se zabývá nanočásticemi. Velmi malé nanočástice o velikosti menší nebo srovnatelné s póry buněčné membrány mají významný potenciál v oblasti biomedicíny. Mohly by například být využity jako sondy pro fluorescenční mikroskopii nebo jako nosiče pro přenos léčiv. Závěry nedávné studie provedené touto laboratoří zaujaly redakci časopisu Carbon natolik, že jim věnovala titulní stranu.

15. květen 2020 | archivováno 14. září 2020 798 dvomi

Tichá vzpomínka na Miladu Horákovou v Karolinu

Univerzita Karlova si Vás dovoluje pozvat k tiché vzpomínce na JUDr. Miladu Horákovou.

Dr. Horáková je pro nás symbolem, že svoboda není samozřejmostí a že proti totalitě a nedemokratickým režimům je nutné bojovat. Představitelé akademické obce UK – v čele s rektorem prof. Tomášem Zimou – položí věnec u busty Milady Horákové v Karolinu v pátek 26. června 2020 v 9:30, den před 70. výročím úmrtí této významné osobnosti české historie. 

3. červen 2020 | archivováno 14. září 2020 602 dvomi

Ples LFP 2020 – vracíme vstupné!

Vstupné ze zrušeného plesu LFP, který se měl konat 13. března 2020, vracíme oproti zakoupeným vstupenkám. Peníze nazpět dostanete na místě, kde jste vstupenku zakoupili, a to v těchto časech:

  • Studijní odd. pro studium v ČJ (děkanát fakulty, Husova 3, č. dveří 28 „Poplatky a stipendia“ – v úředních hodinách
  • Studijní odd. pro studium v AJ (Pavlovův pavilon, Lidická 1): Út a Čt od 9–12 hod.
  • Sekretariát děkana – ve dnech Po, St, Pá, 8–11 a 13–15 hod.

Bereme v potaz, že ne všichni jsou nyní v Plzni, proto vstupenky bude možné vrátit ještě i na začátku zimního semestru.

28. květen 2020 | archivováno 14. září 2020 634 dvomi

S prof. Králíčkovou o distančním studiu a e-learningu

Univerzitní YouTube kanál přináší rozhovor s prorektorkou UK prof. MUDr. Milenou Králíčkovou, Ph.D., členkou krizového týmu Univerzity Karlovy, o distančním studiu a e-learningu. Uslyšíte v něm přehledné pojmenování všech dostupných nástrojů a také dynamických procesů, které se odehrávají v pozadí. Je zde zodpovězena řada otázek z pohledu studentů i pedagogů a paní prorektorka též vyjadřuje hluboký respekt ke všem studentům a kolegům, kteří jsou situací zasaženi.

https://youtu.be/CYT_nEzUTnc

21. duben 2020 | archivováno 27. červenec 2020 640 dvomi

Studenti LFP v článku „Zpovědi přes respirátor“

"Neplánovaná, o to realističtější praxe." Internetový časopis Univerzity Karlovy iForum přinesl rozhovor s našimi mediky, kteří pomáhají při současné "korona-krizi". Máme díky nim mj. i svědectví z domažlické nemocnice, tedy z místa, kde se nákaza v našem kraji projevuje momentálně nejvíc.

Děkujeme všem pomáhajícím studentům a jsme na ně hrdí!

https://iforum.cuni.cz/IFORUM-16744.html

21. duben 2020 | archivováno 27. červenec 2020 653 dvomi

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Ukončené výběrové řízení - Stomatologie

V Plzni dne 11.09.2020 Č. j.: UKLFP/ 324227/2020   ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

11. září 2020

Výběrová řízení
VŘ - Vedoucí Ústavu farmakologie a toxikologie

V Plzni 08. 09. 2020 Reg. Nr. UKLFP/357512/2020   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

8. září 2020 2

Ostatní
Vedoucí Ediční komise

S platností od 1. března 2017 byla do vedení Ediční komise jmenována doc. MUDr. Libuše Čeledová, [...]

23. únor 2017

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém