Archiv sekce informace z osobního a mzdového oddělení

Informace o provozu menzy od 1.9.2020

26. srpen 2020 | archivováno 1. říjen 2020 172 pol

Informace pro zaměstnance

13. březen 2020 | archivováno 22. březen 2020 160 pol

Program rozvoje sociálně-prochologických dovedností pro zaměstnance UK

Programu rozvoje sociálně – psychologických dovedností bude zahájen v únoru 2018 a je určen akademickým a neakademickým pracovníkům UK (ideálně na vedoucích pozicích)a je realizován v rámci celouniverzitního projektu Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce. 

1. únor 2018 | archivováno 2. srpen 2018 200 kri

Program rozvoje manažerských dovedností

 Program je uskutečňován v celkovém rozsahu 84 hodin, tj. 112 výukových hodin. Výuka probíhá v Zelené posluchárně a na Filozofické fakultě (místnost č. 331), Celetná 20 od 9.00 do 16.30 hod., a to v rozsahu jednoho až dvou dnů v týdnu.

Každý výukový den je koncipován do osmi výukových hodin, jedna výuková hodina činí 45 minut.

Účast v programu je zdarma!

 

Program je orientován na praxi, je zaměřen na získání či prohloubení znalostí a dovedností, akcentovány jsou interaktivní metody.

Témata:

Rozsah celkem: 14 výukových dní

1. Sociálně-psychologické dovednosti v komunikaci (2 dny)

2. Zvládání pracovního stresu (1 den)

3. Řešení pracovních konfliktů a mediace (1 den)

4.         I. Leadership – vedení lidí (1 den)

           II. Leadership – vedení lidí (1 den)

5. Personální činnosti vedoucího pracovníka, personální rozhovory s podřízenými (2 dny)

6. Týmová práce a týmové chování, vedení týmů (1 den)

7. Vedení porad (1 den)

8. Time management (1 den)

9. Ekonomické minumum (1 den)

10. Právní minimum (1 den)

11. Řízení projektů (1 den)

31. leden 2020 | archivováno 13. únor 2020 75 pol

Nový benefit pro zaměstnance Unišek

Unišek + je univerzální poukázka, kterou můžete uplatnit v síti provozoven přijímacích poukázky UNIŠEK a Šek dovolená. Poukázky budou předávány v praktické šekové knížce, která bude obsahovat poukázky v v hodnotě 100 Kč. 

8. prosinec 2013 | archivováno 9. červen 2018 5411 kri

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ -Asistent-Odborný asistent Histologie a embryologie

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení místa [...]

19. listopad 2020 2

Výběrová řízení
VŘ - Asistent / Odborný asistent Ústavu farmakologie a toxikologie

V Plzni dne 18. 11. 2020 Č. j.: UKLFP/441692/2020   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

18. listopad 2020 2

Výběrová řízení
VŘ - Asistent Psychiatrické kliniky

V Plzni dne 4. 11. 2020 Č. j.: UKLFP/426747/2020   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

4. listopad 2020 2

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém