29. duben 2013 17430 kri

53. STUDENTSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE LF UK v Plzni 2013

Vítězné práce

Sekce pregraduální

IMUNOHISTOCHEMICKÁ DETEKCE ZNAKŮ SPOJENÝCH S NÁDOROVÝMI KMENOVÝMI BUŇKAMI U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU A JEHO JATERNÍCH METASTÁZ

J. Vojtíšek, P. Pitule (1,2), M. Čedíková (1), O. Vyčítal (2), O. Daum (3)

Školitel: MUDr. Václav Liška, PhD. (2)
(1) Ústav histologie a embryologie LF UK v Plzni, (2) Chirurgická klinika FN Plzeň, (3) Šiklův ústav patologie FN Plzeň


VLIV KLINICKY RELEVANTNÍ SEPSE NA FUNKCI MITOCHONDRIÍ LEDVIN PRASETE

J. Stelmach I. Vlachová (4. r. MSP), M. Grundmanová (1), Z. Tůma (2), L. Ledvinová (2), V. Danihel (2), J. Beneš (2), J. Chvojka (2)

Školitelé: Doc. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D. (1), Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D. (2)
Biomedicínské centrum a Ústav fyziologie LF UK Plzeň (1), I. Interní klinika LF UK a FN Plzeň (2)


OVLIVNĚNÍ TITRU SPERMAGLUTINAČNÍCH PROTILÁTEK KRYOKONZERVOVANÝMI SPERMIEMI (PO SWIM-UPU) RŮZNÝCH DÁRCŮ

J. Jarý

Školitel: Prof. MUDr. Z. Ulčová-Gallová, DrSc. (1, 2)
(1) Gynekologicko-porodnická klinika LF UK, (2) Genetika-Plzeň, s.r.o.

 

Sekce postgraduální

SENZITIVITA A SPECIFICITA TESTŮ ČASNÉ A POZDNÍ PŘECITLIVĚLOSTI NA INHALAČNÍ ALERGENY U PACIENTŮ S ATOPICKÝM EKZÉMEM

M.Liška, V.Gutová, P.Panzner, P.Brodská

Školitel: Doc.MUDr.Petr Panzner, CSc.
Ústav imunologie a alergologie LFUK a FN Plzeň

DYNAMIKA RANÝCH ZMĚN V KŮŘE MOZEČKU MYŠÍ TYPU LURCHER V LASEROVÉM KONFOKÁLNÍM MIKROSKOPU

Z. Purkartová, F. Vožeh

Školitel: Doc. MUDr. F. Vožeh, CSc.
Ústav patologické fyziologie LF UK Plzeň

AUGMENTACE OBRATLOVÉHO TĚLA VERTEBRÁLNÍM STENTEM

J. Belatka, J. Matějka, J. Zeman

Školitel: Doc. MUDr. J. Matějka, Ph.D.
Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí LF UK a FN, Plzeň

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ -Asistent-Odborný asistent Histologie a embryologie

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení místa [...]

19. listopad 2020 2

Výběrová řízení
VŘ - Asistent / Odborný asistent Ústavu farmakologie a toxikologie

V Plzni dne 18. 11. 2020 Č. j.: UKLFP/441692/2020   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

18. listopad 2020 2

Výběrová řízení
VŘ - Asistent Psychiatrické kliniky

V Plzni dne 4. 11. 2020 Č. j.: UKLFP/426747/2020   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

4. listopad 2020 2

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém