30. červen 2013 9319 kri

Nová studentská anketa má smysl

3 důvody proč ji vyplnit

Nová studentská anketa se vrací ke kořenům a akcentuje její původní smysl: na základě názorů studentů efektivně zlepšovat kvalitu výuky na naší fakultě. Revitalizací prošly jak anketní otázky, tak i uživatelské prostředí a hlavně zacházení s výsledky ankety. Zjednodušeně mají studenti 3 nové důvody proč anketu vyplnit:

  1. výsledky ankety budou zohledněny ve financování jednotlivých ústavů
  2. nově mají studenti možnost hodnotit konkrétní učitele a zveřejnit slovní komentáře, na které budou pedagogové (veřejně) odpovídat
  3. anketa je kontrolována studenty - letos ji celkově zhodnotilo (anketní otázky, formu prezentace a organizaci) více než 20 studentů. Obdobných evaluací se budou studenti účastnit každý rok a na základě jejich výsledků budeme anketu průběžně optimalizovat.

A protože jde o významnou změnu, oslovili jsme vybrané osobnosti fakulty a studenty s otázkou “Co si myslíte o novém pojetí studentské ankety?”.

prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc.děkan:

Studentská anketa je důležitou spojnicí mezi studenty a jejich učiteli. Nově uchopenou anketu beru jako výzvu - pro některé vyučující nemusí být jednoduché přijmout názory studentů. Na druhou stranu se zde protne snaha naslouchat studentům a objektivně hodnotit kvalitu výuky. Věřím, že anketa přispěje dalšímu rozkvětu fakulty.

 

prof. MUDr. Alena Skálová, CSc.proděkanka pro výuku všeobecného lékařství a specializační vzdělávání:

Anketě fandím. Nejvíce diskusí se pravděpodobně zvedne kolem hodnocení konkrétních pedagogů. Jde o citlivou záležitost. Měli bychom se na jedné straně vyhnout veřejnému pranýřování vyučujících a na druhé straně nemístnému přivírání očí nad zjevnými pochybeními.

 

doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc.proděkan pro výuku zubního lékařství a sociální záležitosti studentů:

Anketa na naší fakultě funguje již od roku 1995. Její nové pojetí kopíruje celosvětový trend více zapojit studenty do procesu zlepšování výuky. Oceňuji zejména zavedení pravidelné evaluace samotné ankety studenty. Je téměř jisté, že přes veškerou snahu se i v nové anketě najdou nedostatky. Studenti jsou nejvíce povoláni na tyto nedostatky upozorňovat.

 

Ing. Marie Klečkovátajemnice:

Jsem nadšená. Všechno do sebe zapadá - výsledky z ankety jako jeden z nástrojů na centrální hodnocení ústavů, připomínky k jednotlivým vyučujícím jako inspirace pro pedagogy samotné i pro jejich nadřízené. Mírná skepse mi zůstává při pohledu na doposud nízkou účast studentů vyšších ročníků v anketě. Bez jejich masového zapojení nebudou výsledky ankety validní. Jsem však přesvědčená, že studenti nový potenciál ankety rychle rozpoznají.

Mgr. Martina Buriánková, vedoucí studijního oddělení:

Nový rozměr studentské ankety mě oslovil hlavně větší transparentností. Studenti dlouho volali po možnosti hodnotit jednotlivé vyučující. Navíc zavádíme přidávání veřejně dostupných komentářů. Považuji to za jasný signál, že názory studentů bereme vážně.

MUDr. Miroslava Čedíková, místopředsedkyně AS za studentskou část:

Nová podoba studentské ankety mě velice zaujala a myslím, že stejného názoru budou i ostatní studenti. Pokud se na anketu dívám svým studentským okem, vidím možnost ohodnotit jednotlivé vyučující a vím, že tyto komentáře budou veřejné a tudíž brány vážně. Při pohledu z druhé strany, jakožto pedagoga, oceňuji hlavně možnost větší interakce s názory studentů o podobě výuky.

 

MUC. Miroslav Kasík, student 6. ročníku všeobecného lékařství:

Anketu vyplňuji pravidelně již od prvního ročníku, protože je to v našich podmínkách zřejmě jediný způsob, jak upozornit na pozitivní, tak i na negativní stránky výuky jednotlivých předmětů a tak se alespoň nepřímo pokusit o zlepšení standardů výuky pro nadcházející studenty, a tak i pověsti naší alma mater. Navíc její anonymita umožňuje být opravdu upřímný při hodnocení konkrétních pedagogů/lékařů. Někdo může namítat, že si tak můžeme neobjektivně vyřizovat osobní problémy, ale myslím, že každý ze studentů LF je již dostatečně morálně vyzrálý na to, aby ho takové pohnutky ani nenapadly. Nakonec bych jen dodal, že by pro zpětnou vazbu studentům za vyplnění ankety bylo vhodné zveřejnit řešení problémů na ústavech/klinikách či ocenění výjimečně kladně hodnocených pedagogů zjištěných v anketě.


 Základní informace:

Pro studenty:

Kde anketu vyplnit: SIS - po přihlášení ikona Anketa 

Pro studenty i vyučující:

Podepsané komentáře jsou průběžně zveřejňovány v SISu bez nutnosti se přihlásit (s možností vyhledat komentáře jen pro vybraného vyučujícího či ústav/katedru)

Pro vyučující a zástupce ústavů/klinik:

Jak na komentáře odpovídat najdete zde.

 

 

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ -Asistent-Odborný asistent Histologie a embryologie

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení místa [...]

19. listopad 2020 2

Výběrová řízení
VŘ - Asistent / Odborný asistent Ústavu farmakologie a toxikologie

V Plzni dne 18. 11. 2020 Č. j.: UKLFP/441692/2020   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

18. listopad 2020 2

Výběrová řízení
VŘ - Asistent Psychiatrické kliniky

V Plzni dne 4. 11. 2020 Č. j.: UKLFP/426747/2020   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

4. listopad 2020 2

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém