2. březen 2014 4740 kri

Zemřela paní Josephina Napravilová

paní J.Napravilová z 13.1.2014 při návštěvě zástupců LFMinulý týden obdržela naše fakulta velmi smutnou zprávu.

 Jen několik málo dní po oslavě stých narozenin zemřela spoluzakladatelka Nadace Vencovských a Josephiny Napravilové paní Josephina Napravilová.

 Paní Napravilová prožila velkou část života v zahraničí, ale k Plzni měla velmi vřelý vztah, neboť se zde v roce 1914 narodila, prožila své mládí a svá středoškolská studia (maturovala na dívčím lyceu v roce 1933). Později přesídlila s matkou do Prahy, kde studovala práva na UK. Válečné události jí zabránily studia dokončit.

V poválečných letech se angažovala ve službách Ministerstva sociální péče jako pracovnice Červeného kříže v repatriacích do zahraničí zavlečených českých dětí.

V roce 1947 přesídlila do Vídně, kam následovala svého manžela, který zde působil jako ředitel exportu české Union banky. 

Ve Vídni obětavě a statečně pomáhala českým poúnorovým uprchlíkům, proto byla zbavena československého občanství a přinucena odejít do emigrace.

Od roku 1949 až do roku 1994 žila v Kanadě, kde pracovala v bankovním sektoru na různých pozicích až do svého důchodu.

Po návratu do vlasti žila několik let v Bechyni, v domě, který později prodala a výtěžek spolu s dalšími finančními prostředky věnovala nadacím na podporu studentů. Rovněž plzeňská Lékařská fakulta byla obdarována. Částka byla deponována na účet již fungujícího nadačního projektu prof.Vencovského a nadace tak nově nese i jméno Josefiny Napravilové. Statut nadace respektoval přání donátorky, aby finanční prostředky byly postupně přidělovány jako zvláštní stipendium nejlepším studentům prvního a posledního ročníku Lékařské fakulty UK v Plzni.

Díky její velkorysosti, lidskosti a touze podporovat talentované je každým rokem nejlepším studentům vypláceno  50 tisíc korun.

Paní Napravilová byla i po návratu do vlasti velmi aktivní, zajímala se o veškeré společenské dění a demokratická společnost ji po zásluze odměnila. Stala se Čestnou občankou města Plzně a byla oceněna Řádem Tomáše Garrigua Masaryka III. třídy, který jí byl propůjčen v roce 2009 „za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva“.

Paní Napravilová několikrát navštívila Plzeň a rovněž i naši fakultu. Setkání s touto milou a velmi vzdělanou dámou bylo pro každého zúčastněného velkým zážitkem. Zástupci fakulty navštěvovali paní Napravilovou pravidelně, aby jí osobně předávali zprávy o průběhu předání darů z nadace.

K poslednímu setkání s paní Napravilovou došlo 13. ledna letošního roku, kdy jí byli za Lékařskou fakultu UK v Plzni a Nadaci popřát její zástupci k významnému životnímu jubileu.

Toto setkání bylo bohužel posledním.

Paní Josephina Napravilová zemřela ve čtvrtek 20.2. 2014.

 

Čest její památce!

                                                                                                    A. Zicha.

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Ukončené výběrové řízení - Stomatologie

V Plzni dne 11.09.2020 Č. j.: UKLFP/ 324227/2020   ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

11. září 2020

Výběrová řízení
VŘ - Vedoucí Ústavu farmakologie a toxikologie

V Plzni 08. 09. 2020 Reg. Nr. UKLFP/357512/2020   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

8. září 2020 2

Výběrová řízení
VŘ - Školský zástupce - II. interní klinika

V Plzni dne 25.08.2020 UKLFP/343109/2020-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

25. srpen 2020 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém