10. duben 2014 7067 kri

Cena Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin

Cena Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin je každoročně udělována za významný a originální tvůrčí počin, např. za odbornou časopiseckou či knižní publikaci, umělecké dílo, pořádání výstavy či realizovaný patent. Hlavním kritériem pro udělení ceny je původnost, kvalita a závažnost tvůrčího počinu.

Při slavnostním shromáždění k 666. výročí založení Univerzity Karlovy byla tato cena předána kolektivu Lékařské fakulty UK v Plzni (MUDr. Jiří Růžička, Ph.D., Ing. Zuzana Petránková, Ph.D., MUDr. et MUDr. Jiří Beneš, Ph.D., MUDr. Lukáš Bolek, Ph.D., Doc. MUDr. Aleš Kroužecký, Ph.D., MUDr. Roman Sýkora, Ph.D.  a  Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.) za objev inovativního způsobu zajištění nesrážlivosti krve v mimotělním oběhu přístroje k náhradě funkce ledvin a související patent metody a zařízení k jeho realizaci.

Patent "Method to suppress blood coagulation in the circuit of the device substituting the kidney function and apparatus realizing this method" popisuje inovativní způsob zajištění nesrážlivosti krve v mimotělním okruhu přístroje nahrazujícího funkci ledvin. Zatímco všechny ostatní dnes používané způsoby se soustředí na farmakologické ovlivnění nesrážlivosti krve, tento inovativní způsob využívá fyzikálního ochlazení krve bez nutnosti podávání farmak. Patent také popisuje konstrukci přístroje k zajištění nesrážlivosti krve v okruhu.

Hypotéza regionálního chlazení krve v mimotělním byla úspěšně testovaná v experimentálních podmínkách a výsledky byly publikovány v prestižních odborných periodicích (Intensive Care Medicine 2009 IF 5,168; Nephrology Dialysis Transplantation 2010 IF 3,306). Práce získaly ocenění za nejlepší odbornou publikaci, udělené Českou společností anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2010. 

 Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ - Asistent / Odborný asistent Ústavu sociálního a posudkového lékařství

V Plzni dne 22. 1. 2021 Č. j.: UKLFP/18407/2021   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

22. leden 2021 2

Výběrová řízení
Ukončení VŘ - Vedoucí Ústavu lékařské chemie a biochemie

Č.j.: UKLFP/426743/2020-5     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ   Dne 17. prosince [...]

21. leden 2021

Výběrová řízení
VŘ- Zástupce přednosty pro výchovu a věd.činnost

V Plzni dne 19.01.2021 UKLFP/13927/2021   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

18. leden 2021 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém