25. červen 2014 4788 hor

Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Nezávislá státní instituce podporující základní vědecký výzkum v České republice. Poskytuje finanční podporu na vědecké projekty jak pro erudované vědce a týmy, tak pro mladé a začínající vědecké pracovníky. Financuje bilaterální projekty a projekty řešené v rámci evropských mezinárodních programů.

GA ČR podporuje:

  • standardní grantové projekty - projekty zaměřené na základní výzkum (2 až 3leté projekty)
  • juniorské granty - vytvoření příležitosti pro excelentní mladé vědecké pracovníky s cílem vybudovat si nezávislou skupinu s několika spolupracovníky a moderním vybavením, které oživí současnou strukturu základního výzkumu v ČR (2 až 3leté projekty)
  • mezinárodní grantové projekty (bilaterální) - podpora mezinárodní spolupráce v základním výzkumu; na základě bilaterálních dohod mezi agenturami jsou návrhy projektů posuzovány nezávisle u obou národních agentur (2 až 3leté projekty)
  • mezinárodní grantové projekty „LA granty“ hodnocené s využitím principu „Lead Agency“ - podpora mezinárodní spolupráce v základním výzkumu; na základě dohod mezi agenturami jsou návrhy projektů posuzovány pouze u jedné z národních agentur, druhá výsledky posuzování přijímá,
  • Postdoktorské projekty -  podpora projektů základního výzkumu mladých vědeckých pracovníků,
  • Projekty na podporu excelence v základním výzkumu - zaměřeny na špičkový základní výzkum, pro jehož uskutečnění nelze vytvořit podmínky v rámci existujících skupin grantových projektů GA ČR,
  • projekty na podporu ERC žadatelů - pouze pro řešitele projektu ze skupiny „Juniorské granty“, jehož poslední hodnocení provedené před podáním žádosti o grantový projekt „Podpora ERC žadatelů“ bylo hodnoceno jako splněno nebo vynikající

 

Jak podat:     návrh projektu prostřednictvím webové aplikace GA ČR

FINAL odeslat do datové schránky s názvem Grantová agentura České republiky s identifikátorem „ntq92qs“

Další informace: http://www.gacr.cz/

 

 

 

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Ukončené výběrové řízení - Stomatologie

V Plzni dne 11.09.2020 Č. j.: UKLFP/ 324227/2020   ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

11. září 2020

Výběrová řízení
VŘ - Vedoucí Ústavu farmakologie a toxikologie

V Plzni 08. 09. 2020 Reg. Nr. UKLFP/357512/2020   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

8. září 2020 2

Ostatní
Vedoucí Ediční komise

S platností od 1. března 2017 byla do vedení Ediční komise jmenována doc. MUDr. Libuše Čeledová, [...]

23. únor 2017

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém