25. červen 2014 5906 hor

Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Nezávislá státní instituce podporující základní vědecký výzkum v České republice. Poskytuje finanční podporu na vědecké projekty jak pro erudované vědce a týmy, tak pro mladé a začínající vědecké pracovníky. Financuje bilaterální projekty a projekty řešené v rámci evropských mezinárodních programů.

 

GA ČR podporuje:

 • standardní grantové projekty - projekty zaměřené na základní výzkum,
 • juniorské granty - vytvoření příležitosti pro excelentní mladé vědecké pracovníky s cílem vybudovat si nezávislou skupinu s několika spolupracovníky a moderním vybavením, které oživí současnou strukturu základního výzkumu v ČR,
  • JUNIOR STAR - podpora excelentního základního výzkumu, poskytují příležitost začínajícím vědeckým pracovníkům dosáhnout vědecké samostatnosti a vybudovat novou vědeckou skupinu s několika spolupracovníky
  • mezinárodní grantové projekty (bilaterální) - podpora mezinárodní spolupráce v základním výzkumu; na základě bilaterálních dohod mezi agenturami jsou návrhy projektů posuzovány nezávisle u obou národních agentur,
  • mezinárodní grantové projekty „LA granty“ hodnocené s využitím principu „Lead Agency“ - podpora mezinárodní spolupráce v základním výzkumu; na základě dohod mezi agenturami jsou návrhy projektů posuzovány pouze u jedné z národních agentur, druhá výsledky posuzování přijímá,
  • Postdoktorské projekty -  podpora projektů základního výzkumu mladých vědeckých pracovníků,
   • projekty na podporu ERC žadatelů - pouze pro řešitele projektu ze skupiny „Juniorské granty“, jehož poslední hodnocení provedené před podáním žádosti o grantový projekt „Podpora ERC žadatelů“ bylo hodnoceno jako splněno nebo vynikající,
   • EXPRO - cílem je vytvářet podmínky pro rozvoj excelentního výzkumu, jednou z podmínek je nejpozději do jednoho roku po ukončení řešení projektu podat návrh projektu do jedné z hlavních ERC výzev s hostitelskou organizací v ČR.

 

Jak podat:     návrh projektu prostřednictvím webové aplikace GA ČR

FINAL odeslat do datové schránky s názvem Grantová agentura České republiky s identifikátorem „ntq92qs“

 

Další informace: http://www.gacr.cz/

 

 

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém