14. leden 2015 4019 hor

Podnikatelské vouchery Plzeňského kraje

Voucher je jednorázová dotace , jejímž cílem je posílit inovační aktivity firem a přispět tak ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Podnikatelské subjekty mohou získat dotaci na nákup služeb založených na znalostech od výzkumných organizací z Plzeňského kraje (LF UK v Plzni).

Žadatelem o dotaci jsou podniky se sídlem, či provozovnou na území Plzeňského kraje.

Seznam firem v Plzeňském kraji - na vyžádání v Projektovém a investičním oddělení.

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Ukončené výběrové řízení - Stomatologie

V Plzni dne 11.09.2020 Č. j.: UKLFP/ 324227/2020   ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

11. září 2020

Výběrová řízení
VŘ - Vedoucí Ústavu farmakologie a toxikologie

V Plzni 08. 09. 2020 Reg. Nr. UKLFP/357512/2020   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

8. září 2020 2

Ostatní
Vedoucí Ediční komise

S platností od 1. března 2017 byla do vedení Ediční komise jmenována doc. MUDr. Libuše Čeledová, [...]

23. únor 2017

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém