18. leden 2015 4697 mik

Zápis ze setkání SF - 6.1.2015

Zápis ze schůzky se studentskými spolky

 konané dne 6. 1. 2015

Přítomní zástupci fakulty: -

Na vědomí: členové kolegia děkana, Mgr. Buriánková, Ing. Křikavová

Přítomní zástupci studentských spolků: Rolník Tomáš – fotbal, Brychta Josef – AS LFP UK, LSS, WikiSkripta, Miklíková Michaela – LSS, AS LFP UK, Jenda Thinh Xuan Dinh– IFMSA, Johana Nowak – AS LFP UK, Ines Pina – ISMAP, Lucie Vítková – Studentský křesťanský klub Hora, Markéta Veselá – hokej, IFMSA

Nepřítomni:MePi, Medici v akci, SSSČR

 1. Josef Brychta oznámil přítomným, že příští schůzky se zúčastní zástupce fakulty. Další sezení je naplánováno na 17. 2. 2015.
 2. Odsouhlasen návrh: V případě dlouhodobé neúčasti zástupců na spolkových schůzkách bude přítomné sdružení vyloučeno z grantového systému LFP.
 3. Josef Brychta informoval přítomné o pozitivní reakci z řad vedení školy na výrobu informačních plakátů pro používání sítě Eduroam. Ines Pina a Johana Nowak už zpracovali plakáty pro cizojazyčné studenty. Návrhy přepošlou Josefu Brychtovi.
 4. Do 11. 1. musí spolky napsat krátké overview o své aktivitě (v češtině i angličtině) a poslat na e-mail MUDr. et Mgr. Michaele Miklíkové na email: michaela.miklikova@lfp.cuni.cz, která umístí overview na internetových stránkách LFP nebo kontaktuje Mgr. Křikavovou. Rovněž spolky musí napsat do e-mailu informace o spolku: kontaktní osoby pro případné uchazeče (jméno, příjmení, spolek, e-mail, pozice).
 5. Michaela Miklíková nabídla spolkům možnost využití eventcalenderu na internetových stránkách LFP. V případě jakékoliv významné akce kontaktujte Michaelu Miklíkovou, která umístí akci do kalendáře.
 6. Organizace IFMSA,Záchranáři a ISMAP potvrdili účast na Open doors day.
 7. Markéta Veselá dostala za úkol zjistit pravidla rektorského grantu.
 8. Mezi dny 12. – 19. 1. proběhne skype diskuze ohledně World health day.
 9. Michaela Miklíková informovala o zakoupení pokusného simulátoru, který bude umístěn na Pavlově ústavu.
 10. Harry Potter: propadlíci, úkoly, OVAVT, geocaching, ovavt test, Laser game, KPR, IFMSA training game, hry …
 11. Lucie Vítková informovala přítomné o aktivitách Studentského křesťanského klubu Hora.

 

Dne 7. 1. 2015

Zapsal: Tomáš Rolník

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém