4. květen 2015 4184 mik

Zápis ze setkání SF - 25.3.2015

Přítomní zástupci fakulty: Doc. MUDr. D. Müllerová, Ph.D., Ing. M. Klečková, Ing. B. Černíková, Mgr. M. Mičan

Přítomní zástupci studentských spolků: MUDr. Mgr. M. Miklíková (senát, LSS), J. Brychta (senát, LSS, WikiSkripta), L. Vítková (HORA,LSS), Poláčková E. (HORA), M. Černá (IFMSA), Veselá M. (IFMSA, Hokej) L. Hajná ( IFMSA), T. Rolník (fotbalisti), Papanová A. (MePi), Inês Pina Bessa (ISMAP), J. Nowak (senát), Divišová B. (Medici v akci), Kučerová K. (Medici V Akci), Fanta D. (SSSČR), Špillar A. (SSSČR)

Body jednání:

1.     Šatna ve FN Lochotín (Doc. MUDr. D. Müllerová, Ph.D., studenti)

 • Doc. MUDr. D. Müllerová, Ph.D. vyjádřila zájem o názor studentů na šatne v FN Lochotín.
 • V rámci diskuse bylo navrhnuto třístupňové řešení zabezpečení: šatna na oblečení bez lístečků, skřínka na cennosti pod dohledem šatnářky a obálkový systém pro mimořádné cennosti.
 • Studenti sepíšou jednoduchý manuál pro užívání šatny.

2.     World Health Day (Doc. MUDr. D. Müllerová, Ph.D., Ing. M. Klečková, L. Hajná)

 • Z akce bude pořízeno video a umístěno na youtube kanál.
 • S pořádáním akce studentům pomůže MUDr. Sedláček jako zástupce Ústavu hygieny a preventivní medicíny.
 • Ing. P.Vais studentům pomůže zařídit dopravu stolů a materiálu do obchodního centra.
 • Zástupci fakulty studentům nabídli transparenty. L Hajná zajde na děkanát a zjistí, zda je lze použít.

3.     Financování spolků (Mgr. M. Mičan)

 • Mgr. M. Mičan informoval studenty o možnostech využití rektorova grantu a vysvětlil studentům podmínky jeho čerpání. Zástupci fakulty nabídli pomoc při jeho žádání.
 • Fakulta přislíbila finanční podporu studentským spolkům, není ale možné vyhovět všem žádostem. Některé ze žádostí byly doporučeny jako vhodné pro žádost o rektorův grant.

4.     Struktura Studentského fóra (J. Brychta)

 • Studentské fórum již nelze dále organizovat bez rozdělení úkolů mezi zástupce spolků a vytvoření funkcí.
 • Přítomní zástupci se shodli na vytvoření těchto funkcí: Grantový manažer, Zástupce pro komunikaci s fakultou, Moderátor, zapisovatel.
 • J. Brychta se zhostí funkce Moderátora SF. Bude svolávat pravidelné schůzky, zajistí seznam bodů k jednání, prostory pro schůzku a bude moderovat diskuse.
 • J. Nowak bude psát zápis ze SF v angličtině. A. Papanová bude psát zápis v češtině.
 • Na zbylé dvě funkce studenti najdou vhodné kandidáty po diskusi ve spolcích.

5.     Informace o international Fair (Inês Pina Bessa)

 • Inês Pina Bessa informovala o International Fair, který proběhl na Šafránkově pavilonu 13. března. Akce se vydařila a organizátoři na základě kladných ohlasů plánují její opakování.

6.     Různé

 • Doc. MUDr. D. Müllerová, Ph.D. požádala studenty o kontakty pro případnou další spolupráci. Studenti poskytli kontaktní emaily a telefonní čísla. Kontaktní informace na všechny spolky jsou také k dispozici na fakultních stránkách v sekci Studentské Fórum.
 • Zástupci fakulty požádali studenty o spolupráci při organizaci přijímacího řízení LFP UK. Přijímací řízení proběhne 22.6. 2015 a bude potřeba 10 studentů v čase 7:30 až 8:30 v místě konání řízení. Každý spolek nahlásí dva dobrovolníky Mgr. Buriánkové do 30.5. 2015.
 • 19.6. 2015 se bude konat Zahradní slavnost. organizování akce má na starost spolek Medici v Akci. Ostatní spolky přislíbili pomoc s organizací akce.
 • Další schůzka bude 29.4. v 16:30 na ŠAFu.

 

Zapsal Josef Brychta

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém