4. květen 2015 3415 mik

Zápis ze setkání SF - 29.4. 2015

Přítomní zástupci fakulty: Doc. MUDr. D. Müllerová, Ph.D., Ing. M. Klečková, Ing. B. Černíková, Mgr. M. Mičan

Přítomní zástupci studentských spolků: MUDr. Mgr. M. Miklíková (senát, LSS), J. Brychta (senát, LSS, WikiSkripta), L. Vítková (HORA,LSS), Poláčková E. (HORA), M. Černá (IFMSA), J. Razima (MePi), Fanta D. (SSSČR)

 

Body jednání:

1.     Financování studentských spolků (Mičan)

Účastníci jednání dostali tabulku s částkami přislíbenými studenstkým spolkům. Nově již příspěvky nebudou vypláceny formou účelových stipendií, ale před každou akcí se bude řešit proplácení faktur přímo fakultou, popř. vyplacení hotovostní zálohy. Vždy je třeba se domluvit s Ing. Ratajovou z ekonomického oddělení. Tisk bude zprostředkován firmou Precomia, každý spolek uvede kontaktní osobu pro styk s ní.

 

2.     Zahradní slavnost (Černíková)

Téma zahradní slavnosti bude divoký západ. V organizaci se angažují Medici v akci.


3. Tituly učebnic (doc. Müllerová)

Fakulta má snahu doplňovat fond učebnic v knihovně. Byli jsme požádáni, abychom vybrali z každého předmětu titul, který bychom chtěli v knihovně nejvíce. To se pravděpodobně uskuteční formou ankety.

 

4.Rock for People (Černíková, Mičan)

Byli jsme požádáni o vyslání zájemců z řad studentů na festival Rock for People, který se uskuteční v červenci.

 

5. První zkušenosti s grantem rektora (L. Vítková)

Lss podala 2 žádosti o finanční podporu od rektora univerzity. Minimálně jedné žádosti by mělo být vyhověno. Před požádáním nebo současně s žádáním je nutno spolek na rektorátu registrovat.

 

6. MiniPlzeň (M. Mikliková), 

Jedná se o projekt pro děti, který se koná v rámci EHMK 2015 v prvních třech červencových týdnech. V TJ Lokomotiva bude vystavěno město pro děti, kde by poslední týden akce měla být i „nemocnice“. Studenti by mohli vymyslet aktivity pro děti a vést je. Jedná se o placenou brigádu.

7. Bodovací systém pro šestý ročník (J. Brychta)

Shodli jsme se na tom, že je třeba nastavit strop přidělených bodů za rok pro sportovní utkání, aby nedošlo k přehnanému přídělu bodů např. za několik zápasů. Změny by začaly platit až další rok.

8. Různé

  • Dne 5.5. od 9:00 hod. se na kolegiu děkana v salonku Šafránkova pavilonu představí jednotlivé spolky. Prezentace každého spolku by měla trvat max. 2 minuty (cca 2 slidy). 
  • 5.5. také proběhne od 14:00 na Šafu přednáška hostujícího profesora z Itálie o vztazích mezi tukovou hmotou, svaly a obezitou. Bylo by dobré se zúčastnit v co největším počtu.

Zapsal Jan Razima

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém