25. květen 2015 4375 mik

Zápis ze setkání SF - 18.5.2015

Zápis ze setkání Studentského fóra

Datum konání: 18.5.2015

Čas konání: 17.00 – 18:30

Místo konání: ŠAF

Zapsala: Anna Klugerová

Přítomni zástupci studentských spolků: MUDr. Mgr. M. Miklíková (senát, LSS), L. Vítková (HORA,LSS), M. Černá (IFMSA), L. Nováková (IFMSA), M. Kůsová (IFMSA), M. Dlesk (Medici v akci), R. Světlíková (Medici v akci), I. Pina (ISMAP), Anna Klugerová (Kolejní rada)

1. Rock for people

M. Černá informovala zasedající členy o požadavcích na LFP při spoluorganizaci na RfP. Je třeba sehnat 6 studentů, kteří budou pomáhat ve stanu LFP. Nejdříve připne M. Černá příspěvek na fb SF a nabídne tak přednostně účast členům SF. Pokud se do dvou dnů nepřihlásí 6 studentů, členové SF poté uveřejní příspěvek na svých fb stránkách.

1LF UK požaduje poskytnutí v podstatě všech propriet od plzeňských spolků, aby se nemuselo vše vozit z Prahy (př. andula, stařecký obleček, maskování zraněných). Je třeba uvážit, které věci jsme schopni zapůjčit (na festivalu pravděpodobně může dojít ke zničení drahých věcí, které poté nejsme schopni znovu nakoupit). Proto M. Miklíková kontaktuje Barboru Černíkovou, aby se pomůcky půjčily např. z nemocnice.

Vybrané body z požadavků

  • Stařecký obleček jsme shledali jako nesmysl (suché zipy se při tak častém používání ničí a ničí i oblečení)
  • Naopak navržena nová atraktivnější témata vzhledem k charakteru akce: alkohol tester, kontrola CO v plicích, sexualita (M.Kůsová by zajistila prezervativy)
  • Bylo by přínosné, zajistit na festivalu poblíž stanu LFP efektivní možnost mytí rukou (dezinfekce z FN).

2. Anketa o učebnicích

Každý spolek rozšíří na svůj fb anketu o učebnicích, M. Miklíková znovu pošle odkaz na fb SF.

3. Dobrovolníci na přijímací zkoušky na LFP

Fakulta shání dobrovolníky z řad studentů jako pomocníky při přijímacích zkouškách. Každý spolek uveřejní tuto poptávku na svůj fb. Možnost sbírání bodů do 6. ročníku?

4. Šatna na Lochotíně

Je třeba dát dohromady pravidla pro užívání šatny na Lochotíně.

5. VZP

M. Černá oznámila členům, že byla emailem kontaktována z VZP a byla jí nabídnuta spolupráce. Např. organizování častějších dnů zdraví. Možnost využití do budoucna.

6. Body do šesťáku

M. Miklíková žádá všechny členy fóra, aby si přes prázdniny rozmysleli, za co ještě by měly být udělovány body do šestého ročníku. Toto téma bude probíráno na první schůzce po prázdninách.

7. Harry Potter – β verze

M. Miklíková oznámila, že původní plán nelze uskutečnit z důvodu nedostatku času. Akci bychom nebyli schopni perfektně připravit.

M.Miklíková namísto toho vznesla nápad uspořádat sérii cca 6-8 akcí během obou semestrů pouze pro studenty prvních ročníků.

M.Černá navrhla orientační běh na začátku semestru po ústavech a místech důležitých pro studenty prvních ročníků. A. Klugerová uvedla, že orientační běh je příliš hektický a studenti budou zmatení a možná sde někteří nebudou chtít běhu účastnit. Místo běhu by mohl být pochod či procházka. L. Vítková a R. Světlíková vymyslely, že studenti by mohli mít mapy a podle toho obcházet stanoviště. Na stanovištích by byli dobrovolníci, kteří by poskytovali informace a odpovídali na otázky. A. Klugerová navrhla diskuzi s Mepi, případné spojení sil a transformaci infotour v orientační pochod/běh. Akci bude organizovat M. Černá, která zařídí skype konferenci o prázdninách, kde se do 20. srpna dohodneme na datu akce. Je třeba brát v úvahu rozvrh studentů prvních ročníků.

A. Klugerová navrhla, že místo akce HP by šel udělat systém tutorů pro jednotlivé kruhy prvních ročníků. Bylo by třeba lidí z 2., 3., příp. 4. ročníků, aby měli o předmětech z prvních ročníků aktuální informace. M. Dlesk navrhl, že by tutoři pro určitý kruh mohli být ze stejného kruhu, jako jejich svěřenci (výhoda stejného rozvrhu, stejných vyučujících) a že jeden člověk z každého kruhu by se snad našel. M. Miklíková oponovala, že na systém tutorů je pravděpodobně již také pozdě. Možnost zkusit zjistit v září, jestli by byl o tutoring zájem. Možnost také zanést potenciální tutory do bodovacího systému. I. Pina uvedla, že v anglicky mluvící větvi podobný systém již funguje.

8. Různé

  • M. Černá žádá, aby studentské spolky dávaly všechny své akce do kalendáře na webu fakulty, aby se předešlo překrývání jednotlivých akcí.
  • R. Světlíková požádala členy, aby pomohli s pozváním lidí na zahradní slavnost prostřednictvím fb.

 

Zapsala Anna Klugerová

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém